Hledat firmy v obci Stod
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Stod
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

AUTO UNI spol. s r.o. - Plzeňská 479, Stod

STODSKÁ PILA - Nádražní 5, Stodweb

Zabýváme se prodejem paliv, prodejem dřeva, hutního materiálu, štěrků a písků a také prodejem nejrůznějších druhů palubek a OSB desek. Kromě prodeje se také zaměřujeme na výrobu řeziva, prken, latí, trámů a palet.

WESTDIGI.CZ - U Radbuzy 909, Stod

Historie obce Stod celá historie

Město Stod je položeno asi 25 km jihozápadně od Plzně v mírném údolí, kterým protéká řeka Radbuza s přítokem Merklínky. S první historickou zmínkou o lokalitě se setkáváme v roce 1235, kdy král Václav I. věnoval ves zvanou Stod nedalekému klášteru premonstrátek v Chotěšově. Osídlení v prostoru nynějšího města je však daleko starší vzhledem k archeologickým nálezům. Pro obec je velmi důležitý letopočet 1315, kdy nechal král Jan Lucemburský povýšit vesnici Stod na městys. To svědčí o rychlém rozvoji obce, která ležela na důležité obchodní tepně mezi východem a západem. V roce 1363 za vlády Karla IV. dostává Stod další práva a výhody. Bylo právo dědičné, soudní, vedení městské knihy a právo užívání městské pečetě, která se užívala až do roku 1850. V roce 1544 bylo obci uděleno právo zřídit sladovnu a pivovar. O šest let později uděluje císař Ferdinand I. městečku právo výročního trhu. Dalším významným datem pro Stod byl rok 1547, kdy byla zřízena ve Stodě poštovní stanice. Katastrofou pro městys byla třicetiletá válka. Podle podkladů z roku 1654, zůstalo v obci jen 230 obyvatel. To mělo za následek povolání rodin z Teplé a Bavorska k dosídlení kraje a tím i germanizaci tohoto území. V roce 1850 se stává Stod městem. To zde již stálo 180 domů, ve kterých žilo něco přes 1500 obyvatel. Rozvoj města byl přerušen druhou světovou válkou. Po osvobození je většina německého obyvatelstva odsunuta do Německa. V dnešní době má město přes 3.600 obyvatel.

Od roku 1949 do roce 1960 sídlil ve městě okresní úřad, který spravoval území od Nýřan až po Koloveč. V roce 1957-1959 si občané města postavili svépomocí pěkný sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a sportovišti pro ostatní sporty. V areálu byla v minulých letech postavena sportovní hala, víceúčelové hřiště a bylo znovu zprovozněno letní kino. V roce 1960 byl ve Stodě zřízen ústav sociální péče, který se v posledních letech značně rozrostl a jeho služby se značně zkvalitnily. V současné době v tomto zařízení žije přes 200 klientů. Krajská nemocnice, která byla postavena v r. 1963 slouží obyvatelům ze širokého okolí dodnes. Do roku 1970 probíhala ve městě úspěšně rozsáhlá bytová výstavba, která byla zastavena proto, že nebyly připraveny pro další výstavbu inženýrské sítě. Z tohoto důvodu se v posledních letech zaměřilo úsilí samosprávných orgánů města na dobudování infrastruktury a zlepšení životních podmínek občanů. V současné době má již město vybudovanou kompletní kanalizační síť , která je svedena do nově rekonstruované čističky odpadních vod. Do města byla přivedena pitná voda z nových zdrojů z úpravny na Krůtí hoře. Tím je zajištěna dostatečná kapacita jak pro stávající výstavbu, tak pro další rozvoj města. Město bylo plynofikováno, což přispělo k zlepšení čistoty jeho ovzduší. Velké prostředky byly vynaloženy na zajištění pracovních příležitostí pro občany regionu. Po rekonstrukci a nové výstavbě cihelny byl rovněž rekonstruován zahraničním majitelem závod na výrobu nábytku. Orgány města připravily pro další průmyslový rozvoj novou průmyslovou zónu o velikosti 11 ha, která se v současné době dynamicky rozvíjí. Do Stoda přišly v poslední době zahraniční investice v hodnotě 1miliardy 820 milionů korun. Velký důraz je kladen na rychlý postup bytové výstavby všech typů se záměrem rychle změnit nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva. Nezapomíná se ani na staré spoluobčany. V roce 1989 byla postaven dům s pečovatelskou službou s 22 byty a v roce 2002 byl dokončen nový objekt se 46 byty. Stod se značně mění i po stránce vzhledu. Stará nevyhovující zástavba mizí a přibývají nové obytné domy a nové ulice. Bylo rekonstruováno náměstí ČSA a opraveny historické domy na náměstí Komenského. Z rozbité a nevzhledné Nádražní ulice vznikla nová pěší zóna, která zklidnila střed města zatíženého dopravou. a byla komplexně rekonstruována budova Základní školy na Komenského náměstí. Zastupitelstvo města má připravenou řadu studií a projektů na zlepšení života ve městě. Zde dominuje výstavba nového centra města. K městu Stodu patří administrativně obec Lelov s 90 občany. Od roku 2003 patří naše město mezi 205 obcí s pověřeným úřadem III.stupně pod jehož správu spadá 23 obcí s 21.000 obyvateli.

MĚSTO Stod

Sídlo úřadu

nám. ČSA 294, Stod, 33301, Stod

Osoby

  • Bc. Vlk Jiří, starosta

Kontakty

2 části obce: