Hledat firmy v obci Štěkeň
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Štěkeň 15 firem

ČESKÁ POŠTA Štěkeň - Na Městečku 150, Štěkeň

ZŠ A MŠ Štěkeň - Slatinská 155, ŠtěkeňFotografie u firmy

TREVITA spol. s r.o. - Kestřanská ul., Štěkeň

SOLAROVÁ LENKA Ing.-GARDENER.CZ - Klostermannova 208, Štěkeň

ČAPEK KAREL - Klostermannova 152, Štěkeň

DŘEVOSTAVBY VLČEK s.r.o. - Kestřanská 171, Štěkeň

ČESKÁ PROVINCIE CONGREGATIO JESU - Štěkeň č. 1

DUBĚDA BOHUMIL - Lesní 184, Štěkeň

CROM CONSULTING s.r.o. - Klostermannova 128, Štěkeň

MĚSTYS Štěkeň - Na Městečku 20, Štěkeň

COOP SUPERMARKET TUTY - Na Městečku 10, Štěkeň

HANUŠ JAN - Slatinská 151, Štěkeň

PLÁŠIL STANISLAV - Zahradní 174, ŠtěkeňFotografie u firmy

ŘÍHA MARTIN - Vítkov č. 28, Štěkeň

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA ŠTĚKEŇ - Na Městečku 12, Štěkeň

Historie obce Štěkeň celá historie

Štěkeň, starobylé městečko ve strakonickém okresu, ležící na levém břehu zlatonosné a perlorodé Otavy, při bývalé odbočce staré obchodní cesty Dobříšsko-Pasovské. Zmiňována již v roce 1318. Bývala centrem samostatného statku. Ten se v roce 1622, kdy byl konfiskován Janu Malovcovi z Malovic skládal z městečka s pivovarem a čtyř vsí. V roce 1648 koupili Štěkeň Losiové z Losimthalu, kteří zbudovali na místě staršího sídla raně barokní zámek . Po vymření rodu v roce 1781 získal po dlouhých sporech jeho rozsáhlé majetky známý učenec Josef Mikuláš, hrabě z Windisch - Graetzu (1744-1802).

V roce 1784 byla Štěkeň povýšena na městys. Bylo zde mnoho známých osobností , mezi nimiž nejslavnější byla 8 denní návštěva císaře Františka Josefa I. Po vzniku republiky byl v rámci první pozemkové reformy velkostatek podle záborového zákona z 15.dubna 1919 rozparcelován. A to jako na prvním šlechtickém majetku byla provedena pozemková reforma v vzniklé České republice. Poté zámek získal výměnou za areál na pražské Malé Straně řád IBMV (Ústav anglických panen), který se věnoval výchově a vzdělávání dívek. Zřídil zde mateřinec, noviciát a dívčí soukromou všeobecnou vzdělávací školu s internátem. Provinční představená sídlí ve Štěkni dosud.

Historie vzniku názvu obce

Jméno je odvozeno od mužského jména Sčeken. Kratší tvar Sček (psáno Scek), je doložen k roku 1052. Tvar jména zněl původně Sčken, psáno Sczken neb Sczeken (r. 1318), jednou i Czeken (r. 1344). Mimo to se vyskytoval i vedlejší tvar Štěkna, psáno Czekna (r. 1331) nebo Sczekna (r. 1337). Od roku 1353 se již psalo “ze Štěkně”. Tvar Sčekna se čte ještě roku 1398.

Štěkeň a její osídlení

Jak je uvedeno v historických spisech , první zmínky o tvrzi, která byla postavena na místě nynějšího barokního zámku jsou ze začátku 14.století. Historický výzkum ukázal, že osídlení bylo mnohem starší. Když vynecháme osídlení Slovany, jsou tu také zmínky ze starší doby kamenné. Již v raných dobách lidstva získal obchod značný vliv na rozvoj lidí. A tehdejším platidlem bylo zlato. A protože se v okolí Štěkně vyskytovali bohatá naleziště zlata, byl tento kraj již záhy osídlen Kelty. Ti zde budovali svoje sídla a těžili zlato. Mezi nejznámější naleziště zlata patří Modlešovické naleziště ( asi 1.5 km od Štěkně) a naleziště u Starých Kestřan . Musíme si uvědomit, že tehdejší řeka Otava nebyla (relativně) klidná řeka. V jarních obdobích tehdy zaplavovala rozsáhlé okolí. Proto se uchylovali tehdejší lidé do výše položených míst (např. okolí Štěkně). Proto je zde mimo jiných keltských pozůstatků i známé keltské pohřebiště u Přeštovic (asi 1 km od Štěkně).

Škola

předpokládá se, že škola ve Štěkni byla již v roce 1384. Potvrzuje to Nadání Mikuláše z Janovic a Vimperka , který hovoří o faráři, kaplanu a dvou "zpěvácích" . Pod pojmem "zpěvák" se tehdy rozumělo kantor. jiné staré podání vypravuje o škole bratrské ve Štěkni. Katolická protireformace po Bílé hoře zlikvidovala nejen bratry ale i školu. Dalších sto let škola ve Štěkni nebyla. první zmínky o škole tedy pocházejí z roku 1741, kdy učil ve Štěkni na jednotřídce v domě č.p. 66 (staré číslo) Vojtěch Pokorný. U učitelství vydržel 41 let. po něm přišel Jan Potřebný (učil 35 let) a Antonín Potřebný (učil 55 let). Výnosem c.k. Zemské školní rady ze dne 29.března 1871 byl jmenován na obecné škole ve Štěkni František Jílek a dalším výnosem z 21.října 1871 byl jmenován řídícím učitelem. František Jílek založil roku 1870 školní kroniku. další z učitelů který zde učil je Antonín Kubeš, u kterého prožil svých prvních pět let Josef Skupa . deset let zde učil Jan Jirka, který učil také mladého Františka Spilku hru na housle. od roku 1919 na pětitřídé škole ve Štěkni konal funkci ředitele otec Bohumila Ullrycha . délka novodobého školství ve Štěkni je 259 let. Od roku 1741 do roku 2000. v roce 1923 v obci byla zřízena Živnostenská škola pokračovací a měla dva ročníky. od 1.září 1939 zde byla zřízena měšťanská škola a začalo se učit ve dvou ročnících. soukromá škola cizích jazyků a hudby existovala v obci od roku 1922 do roku 1949. Vyučováno v zámku v Ústavu anglických pannen. v roce 1881 začala přestavba školy a trvala 3 roky. výstavba nové školní budovy v letech 1951-52. dne 27.května 1951 byl slavnostně položen základní kámen. k součásti školy patří tělocvična, sportovní areál, mateřská školka (samostatná budova) a společná jídelna.

Demografické údaje