Obec Jesničany se skládala ze dvou osad Starých Jesničan a Nových Jesničan. Teprve v roce 1920 došel výměr z ministerstva vnitra jménem vlády o povolení rozloučení obce. Tímto vznikla samostatná obec Staré Jesničany.

Hledat firmy v obci Staré Jesenčany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Staré Jesenčany 12 firem

ELHART s.r.o. - Staré Jesenčany č. 179

OBEC Staré Jesenčany - Staré Jesenčany č. 57Fotografie u firmy

OBCHODNÍ SPOLEČNOST RESTA BKPV - Staré Jesenčany č. 2

AUTODOPRAVA BLAŠČÍK - Staré Jesenčany č. 93

HANDLÍŘ PAVEL-TRUHLÁŘSTVÍ - Staré Jesenčany č. 73

MYPROVAS s.r.o. - Staré Jesenčany č. 36

SCHELLEX, spol. s r.o. - Staré Jesenčany č. 143

STAVKOL s.r.o. - Staré Jesenčany č. 57

STUDIO 121 - Staré Jesenčany č. 121

FRANC VLADIMÍR - Staré Jesenčany č. 90

KOUTSKÝ JIŘÍ - Staré Jesenčany č. 28

BAREŠ TOMÁŠ - Staré Jesenčany č. 13

Historie obce Staré Jesenčany celá historie

Historie obce Staré Jesenčany sahá, podobně jako u ostatních obcí regionu, až do dávné doby. Svědčí o tom vykopávky nalezených předmětů z jesečanského rybníku, které mají původ již v době kamenné, bronzové a železné. Z doby husitské pochází nález hrnku z nepálené hlíny se stříbrnými husitskými penízky, z doby Karla IV. cínový džbán s groši.

Jméno obce pochází pravděpodobně po předku, zakladateli nebo dle polohy osady. Ta byla založena v jesénkách (jesínkách), tj. jesen – strom jasan. Tím by se vysvětloval i tvar Jesínčany z roku 1654. Původně byla obec nákolní osadou Slovanů na vodní ploše. Později, po rozšíření počtu obyvatel, byla tzv. okrouhlicí, tj. seskupení staveb kolem společné návsi.

První písemná historická zmínka o Jesenčanech pochází z roku 1384, i když je možné, že mohla být i dřívějšího data. Původní archiválie se nedochovaly, protože je zničil požár pardubického muzea, kde byly uchovány.

Z dalších písemných zpráv vyplývá, že obec Jesenčany zdědil po smrti Arnošta ze Staré na Bydžovsku roku 1340 jeho nejstarší syn, pozdější arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Od roku 1493 byla obec v majetku pánů z Pernštýna, kterým král obnovil též právo k výplatě Pardubic, Dražkovic, Mikulovic a dalších obcí v okolí.

Obec Jesničany (dle původního názvu) se skládala ze dvou osad - Starých Jesničan a Nových Jesničan. Nové Jesničany se rozrostly na počet obyvatel 1100 a z tohoto důvodu z iniciativy Starých Jesničan došlo v roce 1920 k rozluce. Pojmenování obce na Jesenčany vzniklo na popud profesora češtiny na chrudimském gymnasiu, místního rodáka Jana Markalouse. Upozornil na skutečnost, že jméno obce je germanismus (Jesnitschan), a proto byl zvolen název český – Jesenčany. Nové Jesenčany jsou nyní součástí Pardubic.

Již v roce 1860 se v Jesenčanech provozovalo pod vedením vlasteneckého faráře Theobalda Bulíčka z Třebosic ochotnické divadlo, které však po jeho smrti v roce 1866 zaniklo a nové bylo v činnosti až v roce 1920.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.