Rybníky Staňkovský a Hejtman začínají sloužit sportovním rybářům, obec reaguje i na rozmach rekreační cyklistiky napojením na novou síť cyklostezek, včetně obnoveného hraničního přechodu do Rakouska.

Hledat firmy v obci Staňkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Staňkov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Staňkov - Staňkov č. 83webFotografie u firmy

Rybníky Staňkovský a Hejtman začínají sloužit sportovním rybářům, obec reaguje i na rozmach rekreační cyklistiky napojením na novou síť cyklostezek, včetně obnoveného hraničního přechodu do Rakouska.

AUTOKEMP U KOSŮ STAŇKOV - Staňkov č. 61

AUTOCAMP OASA STAŇKOV - Staňkov č. e72

Historie obce Staňkov celá historie

Své jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země. Podle názvu obce byl později přejmenován rybník na Staňkovský. V průběhu staletí stavěli noví obyvatelé své chalupy v různých lokalitách, čímž získala obec svůj zvláštní "roztroušený" charakter.

Přestože Staňkov jako součást chlumeckého panství patřil několika různým majitelům, udržel si po většinu doby své existence zemědělské zaměření. K důležitým hospodářským aktivitám na území obce patřila vždy i těžba dřeva z okolních lesů a chov ryb na celé řadě rybníků, z nichž některé již neexistují. V různých obdobích se zde těžil také stavební kámen a rašelina pro potřeby chlumeckých skláren.

Ty téměř po celé 19. století provozovaly v obci hamr na zpracování surového železa, jemuž dodávala energii voda ze Staňkovského rybníka. Z historie místních řemesel zaslouží rovněž zmínku hrnčířství, výroba cihel, dřevěných šindelů a zejména pálení kolomazi hned v několika pecích.

Ve 20. letech minulého století se novým fenoménem místního podnikání stává turistický ruch, a to poté, co pražští trampové a skauti objevili úžasnou romantiku lesy obklopeného Staňkovského rybníka. Podél jeho břehů vyrůstá řada "měšťáckých" chat a srubů, v obci pak několik ubytovacích hostinců. Období druhé světové války a zejména výstavba "železné opony" na počátku 50. let znamenají pro tyto aktivity katastrofu. Nepřístupná hraniční zóna začíná hned za obcí, veškeré objekty na jejím území jsou nemilosrdně zbourány. Období "oteplení" ve 2. polovině 60. let přináší posun této zóny dále za vesnici a vznik prvního veřejného tábořiště. Po "sametové revoluci" v roce 1989 se všechna krásná zákoutí Staňkovského rybníka a celého rozsáhlého polesí opět otevírají. Patří mezi ně mimo jiné i rašeliništní přírodní rezervace Pele a starobylý bukový les "Chlumec". Vzniká celá řada soukromých tábořišť, stejně jako dalších sezónních stravovacích a ubytovacích zařízení.

OBEC Staňkov

Staňkov č. 83, 37806, Suchdol nad Lužnicí

Osoby

  • p. Dlouhý Václav, starosta

Kontakty

1 části obce: