Obec Skřípov (německy Wachtl)[1] se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1553, kdy se zmiňuje osada Skřípovsko zaniklá za husitských válek. Později sem byli vrchností z Klášterního Hradiska u Olomouce

Hledat firmy v obci Skřípov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Skřípov
Živé firmy - počet: 3, obec Skřípov

MŠ Skřípov - Skřípov č. 169

OBEC Skřípov - Skřípov č. 169

VDS.SYSTÉMY.CNC s.r.o. - Skřípov č. 360

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

VDS.SYSTÉMY.CNC s.r.o. - Skřípov č. 360

MŠ Skřípov - Skřípov č. 169

OBEC Skřípov - Skřípov č. 169

Historie obce Skřípov celá historie

Ves Skřípov byla stará slovanská osada, která vznikla za husitských válek.Poprvé se s jejím názvem setkáváme v roce 1553, kdy se mluví o zpustlé osadě Skřípovsko. Původ názvu obce je dost nejasný. Wachtl – znamená v němčině křepelku. Pozemky Skřípova náležely premonstrátům kláštera v Malém Hradisku, kteří Skřípov obsadili s německými kolonisty, které přivedli i do okolních vesnic. Nově osídlená ves se pak stala součástí Konického panství a sdílela jeho osudy po zrušení kláštera v roce 1784. Od roku 1850 náležela soudnímu okresu Konickému a politickému okresu Litovelskému s výjimkou let 1855-68, kdy bylo sídlo příslušného politického úřadu v Konici. Od roku 1938 byl Skřípov součástí politického okresu v Moravské Třebové až do 9.5.1945, kdy byl osvobozen Sovětskou armádou. Po roce 1945 byla obec znovu začleněna do okresu Litovelského a od roku 1960 do okresu Prostějovského.

Od roku 1976 byla obec integrována pod obcí Brodek u Konice a od roku 1990 je v samostatné působnosti místní samosprávy.

Z historických zajímavostí je třeba uvést větrnou smršť v roce 1799, epidemii tyfu v květnu 1854 a požár v roce 1885. V roce 1847 zde nastal velký hlad a drahota a v roce 1848 byla zde vytvořena Národní garda. Obec byla elektrifikována v roce 1935.

Urbanistický charakter obce je naprosto odlišný od okolních obcí. Typ zástavby, zvláště franské dvorce, sem přinesli němečtí kolonisté z oblasti Franků , kteří zde přicházeli v několika vlnách již od poloviny 13. století. Část dvorců se zachovala dodnes.

OBEC Skřípov

Skřípov č. 169, 79852, Konice

Osoby

  • p. Kadlec Miroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: