Hledat firmy v obci Skřipov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Skřipov 13 firem

ZŠ A MŠ Skřipov - Skřipov č. 120web

OBEC Skřipov - Skřipov č. 80Fotografie u firmy

PROTECH LINE s.r.o. - areál JZD, Skřipov

MĚSTSKÉ LESY OPAVA - Skřipov č. 110

CIHLÁŘ PAVEL Mgr. - Skřipov č. 152

RC HOBBY RACING - Hrabství č. 33, Skřipov

CANABIS FACTORY PRODUCT s.r.o. - Skřipov č. 139

TEMPO-TUTY - Skřipov č. 168

SMART-REPORTING-SOLUTIONS - Skřipov č. 188

KUPKOVÁ PAVLA - Hrabství č. 92, Skřipov

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o. - Skřipov č. 164

TÍŽEK HYNEK - Skřipov č. 191

JK CARS TEAM - Hrabství č. 53, Skřipov

Historie obce Skřipov celá historie

První písemná zmínka o Skřipovu je doložena datem 24. listopadu 1271, kdy manifestem vratislavským daroval král Přemysl Otakar II. městu Opavě 40 lánů tzv. markrabského lesa v okolí Skřipova. Tento dar potvrdil městu i svým majestátem z 22. dubna 1277 vydaným v Brně. „My Otakar, z milosti boží král český, chceme, aby se tímto privilegiem stalo známo všem lidem, současným i budoucím, že ve snaze, aby prospěch našeho města Opavy vzrůstal díky naší štědrosti, jeho měšťanům les Skřipova, který jsme jim již kdysi předali, znovu poskytujeme, aby ho vlastnili na věčné časy ku prospěchu a užitku řečeného města Opavy, chtějíce, aby tito měšťané a jejich dědicové ten sám les drželi a vlastnili ku prospěchu – jak jsme již řekli – obce v klidu a míru. Na důkaz a věčnou platnost čehož, jsouce přítomni, jsme učinili potvrzení pečetěmi našeho majestátu.

Učiněno a dáno v Brně rukou mistra Jindřicha, protonáře našeho království a plebána in Goris. Léta páně tisícího dvoustého sedmdesátého sedmého, dvanáctého dne před květnovými kalendami (tj. 20. dubna) za páté indikce.“

Později opavský kníže Mikuláš listem z 1. června 1288 nově potvrdil městu Opavě oněch 40 lánů skřipovského lesa a navíc přidal jako dar zbývajících 20 lánů lesa a polí i s celou vesnicí Skřipovem a jako dědičným fojtstvím. Za tento dar údajně opavští měšťané z vděčnosti „položili“ 4 hřivny zlata. Z těchto, ale i dalších údajů je zřejmé, že Skřipov byl součástí majetku města Opavy, a že tak bylo po staletí, třebaže v některém období část příjmů příslušela různým pánům z Jakubčovic či odjinud.

Skřipov, jako samostatná obec, spadal do vzniku bíloveckého okresu v roce 1896 pod politický okres Opava. Až do roku 1960 byl součástí tohoto okresu, po územní reorganizaci okresů a tehdejších krajů v roce 1960 je opět v rámci území okresu Opava.

Ke Skřipovu náleží samota Požaha, vzdálená asi 4 km jižně od obce; tvoří ji 3 domy. Historie Požahy je spojena zejména s vývojem Lukavce, který spolu s Požahou připadl při dělení Opavska roku 1377 k dílu opavských knížat. Někdy kolem roku 1512 byla již Požaha pustá a zanikla.

Demografické údaje