Obec Skalice nad Svitavou se nachází 13 km severně od Blanska a 4 km jihozápadně od Boskovic v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. V obci se nachází kaple Panny Marie Pomocné - stavba z roku 1926.

Hledat firmy v obci Skalice nad Svitavou
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ZŠ A MŠ Skalice nad Svitavou - Skalice nad Svitavou č. 101Fotografie u firmy

AUTOKOMPLET SERVIS - Skalice nad Svitavou č. 61

SOUFFLET AGRO a.s. - Skalice nad Svitavou č. 157

Historie obce Skalice nad Svitavou celá historie

Že bylo na našem území nějaké osídlení z dob dávno minulých, se potvrdilo neuvěřitelným způsobem až v roce 1979, kdy se na místě dnešního Agropodniku začalo s výkopovými pracemi pro nový podnik. Byly nalezeny předměty ze starší doby kamenné (40 - 45 tisíc let před naším letopočtem), z mladší doby kamenné (5-3 tisíce let před naším letopočtem), z doby bronzové a z doby železné. Nalezeny byly pece, keramika, železné předměty, kosti různého stáří a 3 kostry. Sídliště bylo opuštěno asi v 7. století před naším letopočtem.

V 1. století našeho letopočtu se usadily na místě zvaném na Hradisku kmeny germánské, byli zde i Římané, až do 4. století. Potom zmínky, nebo zprávy o osídlení mizí. Další čtyři století jsou opředeny spíš bájemi a pověstmi, ve kterých o Skalici není žádná zmínka.

První písemná zmínka o obci je z roku 1228, z doby vlády Václava II. a Přemysla Otakara, kdy se píše o osadě v obvodě úsobrněnském přináležející k panství - převorství opatovickému.

V roce 1341 - na konci vlády Jana Lucemburského a od roku 1348 za vlády Karla IV. se připomíná Ješek v Doubravici a na Skalici. 1505 - za vlády Vladislava Jagelonského připomínka o přináležitosti obce Skalice do panství Boskovice - Ladislav Velen z Boskovic a manželka Magdaléna, rozená z Dubé Lipé.

1547 - trvale k panství Boskovice, hrabata Šimon Eder, Zástřizlové, Dietrichsteinové (za vlády Františka Xavera 1819 byl postaven zámek staviteli Nobilem, Schrotlem, Eschem), Mensdorf- Pouilly. Panství přecházela na nové rody vesměs vdavkami šlechtičen, menší úseky jednotlivých panství též prodeji a kupy.

Demografické údaje