Obec Semice se rozkládá v labské nížině na úpatí Semické Hůry. Hůra je pravým botanickým unikátem, na křídovém útvaru vegetují rostliny, které ji činí význačným místem v oboru flóry celých Středních Čech.

Hledat firmy v obci Semice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

FARMA AUJESKÝ - Semice č. 270

ZŠ Semice - Semice č. 111Fotografie u firmy

POŠTA PARTNER Semice - Semice č. 10

Historie obce Semice celá historie

První záznamy o osídlení obce spadají do roku 1352 a tak v roce 2002 oslavily Semice 650 let svého vzniku a trvání. O starém osídlení obce svědčí archeologické nálezy, které byly v celém okolí Semic objevovány. Mnoho archeologických památek pochází z objektu č. 21 v Koutě, kde se říká dosud "Na Valech", poněvadž zde kdysi stávala tvrz (tvrzka) zámožného zemana. Pode vsí směrem k Labi stávala jiná tvrz na vyvýšeném kopečku. Říká se tu dodnes "Na zámečku". I zde bylo nalezeno mnoho starožitností, z nichž některé jsou uloženy v kabinetech místní školy. Na rozvoj obce v oblasti hospodářské a její výstavby, kde bylo a je hlavní činností zemědělství, mělo rozhodující vliv pokrokové smýšlení soukromě hospodařících rolníků, kteří již na počátku minulého století pochopili význam vzdělávání se a pokroku. Tak například v roce 1904 ustavili Vodní družstvo, čímž docílili postupně pomocí meliorací a umělého zavlažování zlepšení úrodnosti půdy a její bonity a ve větší míře začali pěstovat výnosné plodiny, jako jsou rané brambory a některé druhy zeleniny. Tak zejména v období 1. republiky dosáhl rozkvět obce takového stupně, že jen málo obcí v Polabí se mohlo srovnávat. I po 2. světové válce a přes násilnou kolektivizaci si zemědělci v obci udrželi dobrou úroveň hospodaření a dnes jsou předním výrobcem raných brambor ve středočeském kraji.

V oblasti společenského života obce byla významná bohatá činnost spolková. Velmi aktivně si vedl Spolek dobrovolných hasičů, Spolek baráčníků, Myslivecká společnost, Čtenářsko-hospodářská beseda, záložní i Spořitelní spolek pro Semice a okolí. Zvláštní pozornost zasluhuje činnost Jednoty sokolské, která byla založena v roce 1914, aby vedla hlavně dospívající mládež, budoucí to občany obce, v zásadách Tyršových. Přes všechnu nepřízeň doby, již mu válka do vínku vložila, prosperoval Sokol k dobru obce. Činnost jednoty od jejího vzniku byla značně ztěžována nedostatkem vhodných místností a proto se odhodlala s podivuhodným úsilím a energií postavit si vlastní budovu - Sokolovnu. S výstavbou bylo započato začátkem roku 1930 a ve dnech 20. a 21. září téhož roku byla Sokolovna slavnostně odevzdána svému účelu. po druhé světové válce se činnost jednoty zdárně rozvíjela. Po únoru 1948, kdy došlo k vyloučení klíčových funkcionářů a učitelů, již své základní poslání neplnila. Hlavním odvětvím Sokola se pak stala v obci kopaná, která díky dobrovolným funkcionářům vedla mládež ke sportovní činnosti a ve středočeském regionu patřila k nejaktivnějším. Po roce 1989 došlo v této sportovní činnosti i k úzké spolupráci se Základní školou v Semicích a tak k tělesné výchově a sportu je v obci vedena a vychovávána veškerá mládež. To se i kladně odráží v prakticky nulové kriminalitě v obci, neboť mládež tráví převážně svůj volný čas na sportovištích. Současné úspěchy semické kopané si proto zcela přirozeně zasluhují obdivu a pozornosti širokého okolí.

Kulturní památkou obce Semice je kostel svaté Máří Magdalény

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.