Hledat firmy v obci Samšín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Samšín 2 firmy

OBEC Samšín - Samšín č. 38Fotografie u firmy

IVI A SPOL., s.r.o. - Samšín č. 35

Historie obce Samšín celá historie

Ves Samšín se poprvé uvádí v urbáři Oldřich z Rožmberka, který pochází z doby před rokem 1373. Zde je uveden ve formě Sampschin a měl rozlohu 16 lánů. Z každého lánu platili místní sedláci úrok 80 grošů. Samšín je v rožmberském urbáři uveden přesto, že do državy tohoto rodu nepatřil. Vlastnilo ho proboštství Všech svatých na hradě pražském, jehož představeným byl Petr z Rožmberka, bratr a byl Oldřichem ohospodařován.

Roku 1437 si Samšín zapisují do svého vlastnictví vyšehradští kanovníci. Stal se tak „zbožím duchovním“. Dne 7. března 1530 ho prodal král Ferdinand I. Rytíři Václavovi Robmhápovi ze Suché, pánu na Pacově. Od té doby byl Samšín součástí pacovského panství až do zrušení patrimoniální správy roku 1849.

Farností spadala ves Samšín vždy pod Pacov. Z farních desátků, sepsaných v obilním rejstříku, známe jména samsonských hospodářů v roce 1636. Největšími sedláky byli: Žmolek, Čížek, Dvořák, Kuklík a Fara. Ti měli pět čtvrtí lánu polí. Z nich odváděli pět věrtelů žita a pět věrtelů ovsa. Dalšími většími hospodáři byli: David, Vlk, Koranda, Zajíc a Brotánek. Nejmenším hospodářem byl Šedina.

V době sepsání zemského katastru berní ruly, byl pánem na Pacově známý válečník pobělohorské doby Zikmund Myslík z Hyršova. Roku 1654 byli tedy v Samšíně sedláci: Jiří Papež, Jan Pudil, Jiří Fara, Jiří Stavský, Tobiáš Čížek, Jan Kovanda a Martin Novotný. Sedláky nově usedlými byli Šimon Dvořák a Jan Stehlík. Rolníkem „na živnosti zkaženým“ byl Václav Kuklík. Po pustošivých válkách zůstaly ve vsi ještě čtyři pusté grunty: Zymolkovský, Brotánkovský, Volovský a Sadimovký. Největší hospodářství měli Jří Papež a Tobiáš Čížek. Berní komise o samšínských hospodářích napsala: „Tito jeden druhému na pomoc tak prostředně obstáti mohou. Půda hubená žitná.“

Obyvatelé Samšína jsou jmény zachyceni i jako zpovídající se dne 3. a 4.3.1659 na Zelený čtvrtek a Velký pátek v pacovském kostele sv. Michaela. Dochovaný Seznam udává „osoby obého pohlaví“. Ze Samšína jsou jako renitenti uváděni:

Jan Zajíc, Doudová vdova, Pavel Číže se syny Václavem a Pavlem, Kateřina Dvořáková, Jan Kovanda, Václav Kucík (má byt Kuklík), Dorota děvka pana Martina, Jan pacholek Zajíců, Matěj pohůnek Novotného, Jan Pudil a Eva děvka, Matěj Vlk, Alžběta Vlková, Dorota manželka Čížka, Jiřík Fára, Alžběta Volíka s dcerou, Matěj Novotný, Dorota Fárová, vdova, Kateřina Miklíková, Stibral pasák z dvora Hrádku, Volský, Václav ml. Fára, Dorota manželka Jiřika Fáry, Eva manželka Jana Pudila, Šimon dolejší Dvořák.

Josefinský katastr z roku 1785 uvádí též pomístní samšínská jména: Obecní plac, U krámů, PlPlaňky, Vinohrádek, Hažlejch, U hruštiček, U bílku, V hranicích, U Písku, Vlčice.

Demografické údaje