Hledat firmy v obci Rybníček
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Rybníček 1 firma

OBEC Rybníček - Rybníček č. 2Fotografie u firmy

Historie obce Rybníček celá historie

Jak jsme zjistily z dochovaných dokumentů, první zmíňka o obci Rybníček je z roku 1552 kdy v zemských deskách je uveden zápis o prodeji vsi, Leškovice,Rybníček a Frydnava.

1552 Bur Jan Trczka prodal jest ves Lezkowicze, ves Rybniczek, ves ffrydnawu DZ. 55P 7

Další záznam je z roku 1581 desky zemské 21 D 20.

Obsáhlejší zmíňka o obci Rybníček pochází z roku 1600. Rybníček příslušíval k velkostatku Golčovo-Jeníkovskému v roce 1600 připadl Veronice Libenické z Vrchovišť r. 1624 manželu jejímu Robmhápovi ze Suché, načež jeho synové r.1638 opět jej prodali držitelce Jeníkova Marii Majdaléně Golčové, manželce Martina Maxmiliána Golče.

Podle berní ruly z roku 1654 patřila ves Rybníček spolu s dalšími vesnicemi , Frýdnava, Kobylí Hlava, Klucké Chválovice, Kozohlody,Leškovice, Mnichov, Podmoky, Přibyslavice, Rašovice, Římovice, Skryje, Stupárovice, Vlkaneč, Žandov a městečko Golčuv Jeníkov k panství Jeníkov.

Ve vsi Rybníček v té době bylo sedm gruntů z toho 4 obhospodařované a 3 pusté.

Matěj Madrach a Matěj Sviták měli po 40 Str.půdy 4 potahy voly, 5 krav 10jalovic, 6 sviní, 3 ovce.

Matěj Buršů měl 30Str. půdy 4potahy voly, 3krávy, 8 jalovic, 5 sviní, 4 ovce

Mathej Cháma měl 20 str.,půdy, 4potahy voly, 2 krávy, 4 jalovice, 2 svině.

Grunty Čermákovský, Vondrovský, Kozlovský, každý po jednom lánu půdy, byly pusté. Rolí ladem leží

Čermákovská zahradnice bez rolí. Dokonce pustá, samé toliko místo se spatřuje.

V roce 1900 žilo v Rybníčku 168 obyvatel čechů v 31 domech. V tomto roce se změnila farnost církve římsko katoliké, z Vilémova na Habry.

15.5.1922 zadána práce se zavedením sekundární sítě elektrické energie. Firmě Jan Veselý z Dašic u Pardubic za cenu 44 000,- Kč + zařízení transformátoru celkem 105 000,- Kč

Prvně se svítí 6.9.1922 za cenu svět.en. 6 Kč za KW/hod. mot. en. 3Kč za KW/hod.

V roce 1931 koupen les Vyšáry od barona Rajského z Kláštera za 28 000,- Kč o výměře 167411 m2

Dobrovolný hasičský sbor založen v roce 1936. Prvním starostou sboru zvolen bratr František Beránek čp 6 prvním velitelem činné jednotky bratr Josef Peca čp 26. Zakoupena nová motorová stříkačka na dvoukolovém podvozku od firmi R A Smekal Slatiňany u Chrudimi, za 27 470,- Kč. Postavena hasičská zbrojnice ve vlastní režii za 6 000,- Kč.

V Roce 1947 28.8. se prvně telefonuje z Rybníčku do Habrů právě dokončenou novou telefoní linkou. Veřejná hovorna byla zřízena u Pipků čp. 33.

Demografické údaje