Hledat firmy v obci Rudíkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

BCR, s.r.o. - Rudíkov č. 61

ZŠ LUDVÍKA SVOBODY - Rudíkov č. 167webFotografie u firmy

HOR@CKO.NET - Rudíkov č. 168

Historie obce Rudíkov celá historie

Nejstarší doložená písemná zmínka o obci Rudíkov je z roku 1234, kdy Heřman z Rudíkova daroval patronátní právo kostela v Rudíkově oslavanskému klášteru. Dle historických pramenů však není vyloučeno, že Rudvíkov (dnešní Rudíkov) existoval již kolem r. 1104, neboť zasvěcení jeho kostela sv. Petru a Pavlu patří mezi jedny z nejstarších zasvěcení (patrocinií) a lze je řadit snad do 11. - 12. století.

Významnou osobností Rudíkova byl básník a spisovatel Msgr. Vladimír Šťastný, který se narodil v domě naproti rudíkovskému kostelu.

Podle pověsti má obec jméno dle naleziště stříbrné rudy. Ves byla částí mostišťského statku a díl panství Osovského. V jejím držení se vystřídalo mnoho majitelů. První zmínka o obci je z roku 1234, kdy obec měla samostatnou duchovní správu. Po bitvě na Bílé hoře byla k Rudíkovu přifařena i farnost třebíčská a tasovská do r. 1660. Prvním farářem je uváděn P. Martin Klement Hlinecký. po kterém se zachovalo sepsání všech příjmů z farností, které spravoval. Příjem z roku 1691:

151 mejtníků žita

185 mejtníků ovsa

8,5 mejtníků ječmene

33 zlatých

35 mázů másla

2 bečky piva

60 kaprů

30 štik

Fara měla 2 rybníky u třebíčské silnice a Bezděkov v lese Dolňák. Škola stála již v roce 1691, ale neměla učitele, nebylo peněz na jeho vydržování. Nová škola (r. 1812) se rozšířila na dvoutřídní roku 1870, na trojtřídní roku 1887. Tato škola byla v č. 34 (dům naproti kostelu). Roku 1875 přešla do č. 2. Prvními známými učiteli byli Václav Prockschieber (1773-1812), Ignác Šťastný (1823-1841), František Šťastný (1841-1858), Jakub Kališ (1858-1876), Jan Vítek (1876-1898), který založil žákovskou a obecní knihovnu.

Starý kostel byl mnohem menší a vyhořel r. 1721. Býval kolem něho hřbitov. Nový kostel byl postaven r. 1801.

Roku 1841 se ve škole (dům č.34) narodil Mgsr. Vladimír Šťastný, profesor na I. českém gymnasiu v Brně, redaktor Obzoru a básník. Na jeho rodném domě je pamětní deska.

Na Chroustově stávala osad Chroustov, která asi zanikla za obléhání Třebíče uherským králem Matyášem kolem roku 1447. Zdroj: P. Augustin Kratochvíl - "Vlastivěda Moravská".

Více zde: http://www.rudikov.cz/historie-obce/

Demografické údaje