Hledat firmy v obci Rtyně nad Bílinou
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Rtyně nad Bílinou
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

PENZION LINDE - Sezemice č. 60, Rtyně nad Bílinou

MŠ Rtyně nad Bílinou - Rtyně nad Bílinou č. 34

PODROUŽEK KAREL - Rtyně nad Bílinou č. 11

Historie obce Rtyně nad Bílinou celá historie

První písemné doklady o obci pocházejí z roku 1333,kdy v pramenech vystupuje jako majetek Kreslena ze Rtyně.Později ji držely rody Cejnů a Chrtů ze Rtyně.Obec si po celé období předhusitské udržela charakter zemanské vsi.Od roku 1394 je rovněž doloženo její manství k Rýznburku. Vzhledem k tomu,že zde byla již v roce 1383 doložena existence farního kostela,vyskytovalo se jméno Rtyně často už ve 14.století v řadě pramenů církevní provenience. Novou epochu načíná Rtyně na samém počátku století patnáctého ,kdy se hlavní dění přesunulo z vesnice k těsně přiléhající hůrce Chotyni,kde byla postavena pevnost.Řada autorů různých vlastivědných pojednání hovoří o zbytcích stavby na Chotyni jako o pozůstatcích hradu Paradies, který zde měl být počátkem 15.století postaven a roku 1426 dobyt a pobořen husity.Hrad,který se měl stát rájem a střežit vstup do údolí řeky Bíliny směrem k Teplicím,však podle bájí neměl dlouhé trvání.V roce 1426 jej dobyli a pobořili husité,kteří patřili k nepřátelům všech německých osadníků v našem pohraničí.O tom zda stavba roku 1402 skutečně vznikla a jestli byla zničena za husitských válek,neexistují v pramenech žádné zmínky.Báje vypráví ,že na místě poničeného hradu vznikl později klášter sv.Kateřiny.Ještě prý pak v 18.století byly na kopci dobře patrné zbytky dřívějších staveb.Základy kamenných šestibokých věží se tehdy přičítaly hradu Paradies a ostatní rozsáhlé zbytky zdiva a rozvalin zase základům pozdějšího kláštera. Žel,je to jen „pohádka“,a s historickou pravdou nemá nic společného ,snad jen to,že v 15.století,tedy po dobytí pevnosti,vznikla na temeni vrchu další stavba.Byla to tvrz Stoličky,která se připomíná poprvé v souvislosti se jménem Volfa Kuplíře Duchcovského ze Sulevic,od něhož je koupil spolu s Malhosticemi Václav Kašperský z Vřesovic ještě před rokem 1515.Název Stoličky se naposledy vyskytl v pramenech roku 1584.

Šestnácté století až do třicetileté války patří společně s první pol.století dvacátého mezi ta období,kdy Rtyně dosáhla svého největšího rozkvětu a prosperity.Historické prameny dokazují ,že Rtyně byla v této etapě městečkem u tvrze v nedalekých Malhosticích,které disponovalo právem trhu.

V devatenáctém století zaznamenáváme i u Rtyně dynamický ekonomický rozvoj,jehož vnějším projevem se stal nárůst počtu obyvatel,tudíž i domů.Příčiny tohoto nárůstu obyvatelstva můžeme hledat v několika oblastech.Jednalo se o celkový rozmach hornictví v Podkrušnohoří.Dalším důvodem byla i příhodná poloha obce nedaleko okresního města Teplice,což o všem vytvářelo větší množství pracovních příležitostí pro místní obyvatele,dosud ryze zemědělské obce Rtyně.K rozvoji obce významnou měrou přispěla i stavba železnice Ústí nad Labem-Bílina,otevřená v roce 1874,která ves spojila s dalšími průmyslovými centry.Přímým důsledkem růstu počtu obyvatel bylo i zvýšení množství řemeslníků ve Rtyni.(v roce 1890 to bylo celkem 20řemeslníků a živnostníků,mezi nimiž nalezneme kupce,hostinské,řezníka,mlynáře,kováře,klempíře.Nedílnou součástí života Rtyně tvořila i zdejší škola.Její tradice sahala až do poloviny 17.století.Tehdy zakoupil zdejší kostel pro školu dům.O jejích dalších osudech není známo.Dochovaná kronika obce klade její založení do období počátku vlády Marie Terezie a opravu její budovy do roku 1827.V roce 1837 měla rtyňská škola 88 školou povinných dětí.

24.října 1897 byl vysvěcen nový obecní hřbitov u cesty směr Suché.

OBEC Rtyně nad Bílinou

Sídlo úřadu

Rtyně nad Bílinou č. 34, 41762, Rtyně nad Bílinou

Osoby

  • p. Liška Jaroslav, starosta

Kontakty