Název pro obec Rokytno pochází ze starodávného označení pro vrbu - rokytu. Vrboví bylo tehdy hojně rozšířeno v mokřinách a na březích potoků. V okolí Rokytna bylo učiněno mnoho významných nálezů z doby kamenné, železné i bronzové.

Hledat firmy v obci Rokytno
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Rokytno 18 firem

OBEC Rokytno - Rokytno č. 21Fotografie u firmy

ZŠ A MŠ Rokytno - Rokytno č. 73Fotografie u firmy

MENCLÍK LADISLAV-ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ - Bohumileč č. 80, Rokytno

AGROINTER, spol. s r.o. - Rokytno č. 168

KÖHLER DAVID-KOMINICTVÍ - Bohumileč č. 14, Rokytno

PRECIOZ-SOFT s.r.o. - Rokytno č. 161

TRASOŇ JAKUB - Rokytno č. 172

VAŠEK DUŠAN - Bohumileč č. 40, Rokytno

WESTERNFARM ALVERO - Bohumileč č. 4, Rokytno

LORENC SPEDITION - areá Fuel, Rokytno

VEKA MODEL - Bohumileč č. 15, Rokytno

KOJTEX - Rokytno č. 128

ROSTLINNÁ VÝROBA ROKYTNO - Rokytno č. 163

DANDA MARTIN - Rokytno č. 27

AGROTRANS PARDUBICE s.r.o. - Rokytno č. 134

PRÁŠEK TOMÁŠ - Rokytno č. 104

COOP Rokytno - Rokytno č. 101

SPORTOVNÍ KLUB HC ROKYTNO - Rokytno č. 8

Historie obce Rokytno celá historie

Název pro obec Rokytno pochází ze starodávného označení pro vrbu - rokytu. Vrboví bylo tehdy hojně rozšířeno v mokřinách a na březích potoků.

Přesné datum založení osady Rokytna dnes již nelze zjistit zcela přesně, neboť mnoho přesvědčivých dokumentů se do dnešní doby nedochovalo, můžeme tedy jen přibližně usuzovat. Pro první staletí našeho letopočtu je příznačný velký výskyt bažin, který bránil souvislému osídlování. Až ve třináctém století se dozvídáme z jedné zajímavé kroniky, že představený opat opatovického kláštera Ondřej II. nechal vyplenit okolní křoviska a obdělat půdu, v těchto místech vzniklo Rokytno a nedaleké osady Borek, Bukovina atd.

Osídlení Rokytna probíhalo ve čtrnáctém století, první písemný záznam o Rokytnu můžeme objevit v patnáctém století v období husitského hnutí. Husitský hejtman Diviš Bořek z Miletína se zmocnil panství Opatovického kláštera a roku 1421 učinil střediskem panství Kunětickou horu. V roce 1436 se českým králem stává Zikmund, a ten daroval Bořku zástavní listinou část zaniklého panství.

Demografické údaje