Velkou předností a pýchou Ratměřic je množství zeleně v intravilánu obce. Zeleným srdcem vesnice je náves se vzrostlými lípami srdčitými, lípy obklopují také kostel sv. Havla a lemují cestu do zámeckého parku.

Hledat firmy v obci Ratměřice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Ratměřice
Živé firmy - počet: 6, obec Ratměřice

GROWPRO s.r.o. - Ratměřice č. 1

HOSPODA U NÁS - Ratměřice č. 61

MŠ Ratměřice - Ratměřice č. 72

OBEC Ratměřice - Ratměřice č. 72

PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ RATMĚŘICE spol. s r.o. - Ratměřice č. 99

SEMERÁD JAN Ing. - Ratměřice č. 76

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Ratměřice - Ratměřice č. 72

PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ RATMĚŘICE spol. s r.o. - Ratměřice č. 99

SEMERÁD JAN Ing. - Ratměřice č. 76

Historie obce Ratměřice celá historie

Zakladatelem osady Ratměřice byl zeman Ratmír, po němž dostal jeho rod i osada jméno Ratmířici, později Ratmířice a Ratměřice. Kostel sv Havla se připomíná jako farní již roku 1350. Ratměřice se staly snad již od 14. století součástí majetku louňovického kláštera. Když se Táborité roku 1420 zmocnili kláštera a zničili jej, připadly Louňovice i s Ratměřicemi městu Tábor. V majetku města zůstala osada až do roku 1547 , kdy král Ferdinand vzal Táborským všechen majetek. Roku 1548 koupil Ratměřice Oldřich Skuhrovský ze Skuhrova.

Dne 6. března 1645, kdy vyvrcholila bitva u Jankova, vyhořela celá ves i s kostelem a po plné tři roky se zde nikdo neusazoval. Ještě dlouho po ukončení třicetileté války trvalo , než se osada z této zkázy vzpamatovala a začali se zde usazovat první hospodáři. Až do roku 1665 zůstali Ratměřice při statku Vlašimském. Když pak zemřel majitel Vlašimi - František Vilém z Talmberka, zdědil Ratměřice jeho syn Rudolf František Ferdinand z Talmberka a připojil je k Jankovu, kde rod Talmberků již od roku 1418 vládl.

Dne 2. října 1702 koupil Jankov a Ratměřice od Rudolfa z Talmberka Jan Antonín Kořenský z Terešova. Ten byl od roku 1705 povýšen do hraběcího stavu a rok na to vystavěl v Ratměřicích zámek a přeložil sem své sídlo z Jankova natrvalo.

V roce 1822 připadlo panství hraběcímu rodu Chotků z Chokova a Vojnína. Z tohoto rodu vynikal jako praví český kavalír hrabě Otto Chotek. Rozšířil a zvelebil zámecký park i oboru, do zámku snesl z různých končin krásné a cenné věci a stal se velikým dobrodincem místního kostela i chudiny.

V parku jsou evidovány vzácné dřeviny, zvláštností jsou dva sekvojovce obrovské v současnosti největší v České republice. Zámek i park jsou nyní v soukromém vlastnictví.

OBEC Ratměřice

Sídlo úřadu

Ratměřice č. 72, 25703, Jankov

Osoby

  • Mgr. Liška Viktor, starosta

Kontakty