Hledat firmy v obci Přišimasy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Přišimasy celá historie

První zmínka je už ve 13.století.

Obec Přišimasy má tři části. Část Horka (osada Hůrka) vznikla koncem 12. století na návrší s kostelem. Část Skřivany (osada Křivaň) vznikla v půlce 14. století v dosti složitém terénu, kolem rokle menšího potoku. Konečně koncem 14. století vznikla nejbohatší část, klasická okrouhlice s dobře dimenzovanou návsí s rybníčkem, Přišimasy, která dnes této aglomeraci tří částí daly název.

Ze zápisu z místních kronik:

nejstarší kronikou obce je její 1. díl pocházející z 20. let minulého století. Tento díl je vlastně retrospektivou událostí tak, jak byly uchovány v ústním podání pamětníků a v různých dochovalých písemnostech. Podle této kroniky jsou první zmínky o původních osadách datovány do 13. (osada Horka /Hůrka/) respektive 14. století (osady Přišimasy a Skřivany /Křivaň/).

Západně od těchto osad ležela ve středověku snad ještě starší osada Křimín, která však již dávno zanikla a na jejím území se nenacházejí již žádné pozůstatky, které by její existenci připomínaly.

Vznik názvů může být předmětem dohadů - snad nejjednoznačnějším by byl výklad pro vznik názvu Horka - osada se nacházela na skalnatém kopci. Název obce Přišimasy je v kronice vysvětlován, jako složenina výrazu "přišly masy" (...kmenů slovanských) - název by měl tedy pocházet z dob osídlování tohoto území. Kolem roku 1385 náležely tyto tři osady ke škvoreckému panství, jejímž majitelem byl rod Olbramovců. Roku 1550 přešly osady do majetku Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic (1513-1597), ten nechal horecký kostel r. 1575 přestavět. Roku 1620 utekla poslední držitelka panství Markéta Salomena z rodu Smiřických do ciziny. Příbuzný Smiřických Albrecht Valdštejn, ujal se tohoto panství a roku 1622 prodal toto území knížeti Karlu Liechtensteinovi. Roku 1712 se stala majitelkou vévodkyně Marie Terezie Savojská roz. Liechtensteinová, která se provdala za prince Eusebia Savojského. Patronem horeckého kostela se v této době stal kníže Jan Liechtenstein a byl jím až do r. 1782. V těchto letech čítaly osady dohromady 57 čísel popisných. Roku 1841 mají Horka 21 č.p., Přišimasy 59 č.p., Skřivany 90 č.p.. Dohromady 115 č.p..

1856 byla v naší obci založena škola a to střední část první třídy na pozemku č.99

1880 postavena třída druhá

1893 postavila obec třídu třetí i s bytem pro řídícícho učitele. Původně se učilo po chalupách na Horkách, pak v Přišimasech

1884 založen sbor dobrovolných hasičů, v době založení čítal 30 členů

1912 13.8. založena tělocvičná jednota SOKOL

1913 16.5. otevřena místní pošta 25.5. založena Skupina ústředního svazu malorolníků a domkařů

1914 26.7. byla vyhlášena 1. světová válka, kam narukovali i místní mladí muži

1918 válka končí a přeživší muži se vracejí do svých domovů

1919 byla vybudována obecní silnice od silnice okresní na Horka až k domu č.p. 37

1920 na Klepci osazena pamětní deska padlým

1926 započata stavba obecního domu, kde byla umístěna pošta, služebna obecního policisty, Raifaisenka, zasedací síň obecního zastupitelstva a byty

1929 3.8. zavedena elektřina do naší obce

1941 1.12. ve škole zrušena III. třída

1942 zřízen místní rozhlas po obci, zapečetěna a odebrána obecní kronika vrácena 1946

1943 vznik pravidelné protiletecké obrany, ve škole vzniká místnost pro denní i noční hlídku

1945 do pohraničí odešlo 194 obyvatel (zbylo 750)

1947 postaven pomník padlého dobrovolníka z bojů v květnu 1945, začala stavba nového hřbitova

1976 postavena hasičská zbrojnice - provedena přístavba

1979 zřízena mateřská školka v bývalé budově ZŠ

1981 otevřena osvětová beseda s divadelním kroužkem

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.