Hledat firmy v obci Přišimasy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

S.A.F. PRAHA spol. s r.o. - Na Návsi 38, PřišimasywebFotografie u firmy

Firma S.A.F. Praha spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem zařízení pro povrchové úpravy a to jak formou finálních dodávek celých souborů zařízení, tak i kusovými dodávkami jednotlivých zařízení.

OBEC Přišimasy - Jana Čermáka 80, PřišimasyFotografie u firmy

KOVÁŘ MILOŠ - Na Návsi 29, Přišimasy

Historie obce Přišimasy celá historie

První zmínka je už ve 13.století.

Obec Přišimasy má tři části. Část Horka (osada Hůrka) vznikla koncem 12. století na návrší s kostelem. Část Skřivany (osada Křivaň) vznikla v půlce 14. století v dosti složitém terénu, kolem rokle menšího potoku. Konečně koncem 14. století vznikla nejbohatší část, klasická okrouhlice s dobře dimenzovanou návsí s rybníčkem, Přišimasy, která dnes této aglomeraci tří částí daly název.

Ze zápisu z místních kronik:

nejstarší kronikou obce je její 1. díl pocházející z 20. let minulého století. Tento díl je vlastně retrospektivou událostí tak, jak byly uchovány v ústním podání pamětníků a v různých dochovalých písemnostech. Podle této kroniky jsou první zmínky o původních osadách datovány do 13. (osada Horka /Hůrka/) respektive 14. století (osady Přišimasy a Skřivany /Křivaň/).

Západně od těchto osad ležela ve středověku snad ještě starší osada Křimín, která však již dávno zanikla a na jejím území se nenacházejí již žádné pozůstatky, které by její existenci připomínaly.

Vznik názvů může být předmětem dohadů - snad nejjednoznačnějším by byl výklad pro vznik názvu Horka - osada se nacházela na skalnatém kopci. Název obce Přišimasy je v kronice vysvětlován, jako složenina výrazu "přišly masy" (...kmenů slovanských) - název by měl tedy pocházet z dob osídlování tohoto území. Kolem roku 1385 náležely tyto tři osady ke škvoreckému panství, jejímž majitelem byl rod Olbramovců. Roku 1550 přešly osady do majetku Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic (1513-1597), ten nechal horecký kostel r. 1575 přestavět. Roku 1620 utekla poslední držitelka panství Markéta Salomena z rodu Smiřických do ciziny. Příbuzný Smiřických Albrecht Valdštejn, ujal se tohoto panství a roku 1622 prodal toto území knížeti Karlu Liechtensteinovi. Roku 1712 se stala majitelkou vévodkyně Marie Terezie Savojská roz. Liechtensteinová, která se provdala za prince Eusebia Savojského. Patronem horeckého kostela se v této době stal kníže Jan Liechtenstein a byl jím až do r. 1782. V těchto letech čítaly osady dohromady 57 čísel popisných. Roku 1841 mají Horka 21 č.p., Přišimasy 59 č.p., Skřivany 90 č.p.. Dohromady 115 č.p..

1856 byla v naší obci založena škola a to střední část první třídy na pozemku č.99

1880 postavena třída druhá

1893 postavila obec třídu třetí i s bytem pro řídícícho učitele. Původně se učilo po chalupách na Horkách, pak v Přišimasech

1884 založen sbor dobrovolných hasičů, v době založení čítal 30 členů

1912 13.8. založena tělocvičná jednota SOKOL

1913 16.5. otevřena místní pošta 25.5. založena Skupina ústředního svazu malorolníků a domkařů

1914 26.7. byla vyhlášena 1. světová válka, kam narukovali i místní mladí muži

1918 válka končí a přeživší muži se vracejí do svých domovů

1919 byla vybudována obecní silnice od silnice okresní na Horka až k domu č.p. 37

1920 na Klepci osazena pamětní deska padlým

1926 započata stavba obecního domu, kde byla umístěna pošta, služebna obecního policisty, Raifaisenka, zasedací síň obecního zastupitelstva a byty

1929 3.8. zavedena elektřina do naší obce

1941 1.12. ve škole zrušena III. třída

1942 zřízen místní rozhlas po obci, zapečetěna a odebrána obecní kronika vrácena 1946

1943 vznik pravidelné protiletecké obrany, ve škole vzniká místnost pro denní i noční hlídku

1945 do pohraničí odešlo 194 obyvatel (zbylo 750)

1947 postaven pomník padlého dobrovolníka z bojů v květnu 1945, začala stavba nového hřbitova

1976 postavena hasičská zbrojnice - provedena přístavba

1979 zřízena mateřská školka v bývalé budově ZŠ

1981 otevřena osvětová beseda s divadelním kroužkem

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.