Hledat firmy v obci Příkazy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Příkazy 19 firem

ZŠ A MŠ Příkazy - Příkazy č. 22webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Příkazy - Příkazy č. 125

LT EKOLESSERVIS s.r.o. - Příkazy č. 66

HANÁCKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ - Příkazy č. 54

SDH Hynkov - Hynkov č. ul., Příkazy

ČELOUCH JIŘÍ-LÍHŇAŘSKÉ STŘEDISKO - Hynkov č. 5, Příkazy

IRSHOP - Příkazy č. 98

EFPRI, s.r.o. - Příkazy č. 62

JURENKA ROSTISLAV - Příkazy č. 53

PKLODE s.r.o. - Hynkov č. 3, Příkazy

SPURNÁ IVANA MUDr. - Příkazy č. 200

FAKSA-STRAKA, s.r.o. - Příkazy č. 278

OBEC Příkazy - Příkazy č. 125Fotografie u firmy

BLAHA JIŘÍ - Příkazy č. 201

TESAMED s.r.o. - Příkazy č. 200

CHARVÁT PAVEL Ing. - Hynkov č. 9, Příkazy

STYLE DOG - Hynkov č. 111, Příkazy

PALBA RECORDS - Příkazy č. 200

NEVAŘIL OLDŘICH - Příkazy č. 220

Historie obce Příkazy celá historie

Nejstarší historii Příkaz a Hynkova dokládají stovky archeologických nálezů od kusu mamutího klu objeveného při hloubení základů příkazské sladovny v roce 1873, přes záhadné zmínky o nedochovaných soškách z pálené hlíny, nálezy hrobů a keramiky, až po unikátní zlomek římské nádoby s rytinou utíkajícího zvířete. Mimořádnou archeologickou hodnotu má i trepanovaná lebka z Příkaz a objevení středověkého dřevěného člunu v sesutém břehu Moravy u Hynkova.

První písemné zmínky o Příkazích jsou z roku 1250 a o Hynkově z roku 1437. Původně patřily Přikazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již celé Příkazy náležely olomoucké kapitule.

Podle pověsti stávala v Příkazích tvrz, a to na místě dnešních statků č.44 a 45. Vedle pověsti tomu nasvědčuje i okolní terén, vyprávění o podzemních prostorách i místní název Městečko.

Až do 17. století jsou zmínky o Příkazích a Hynkově ojedinělé a neříkají nic o samotných obcích, o domech a o životě jejich obyvatel. V druhé polovině 17. století se poprvé objevují jejich jména a ze stejné doby zřejmě pocházejí i nejstarší stavby domů a jejich částí, které se dodnes zachovaly.

Hospodářský rozmach hanáckých obcí v 19. století se dotkl především Příkaz. Souviselo to se zrušením roboty a počátkem pěstování cukrovky na Hané. Původní hospodářské usedlosti již nestačily, a zejména v druhé polovině 19. století došlo k přestavbě skoro všech gruntů a zanikly tak desítky žudrů, které tvořily kolorit hanácké návsi.

Snaha zemědělců zpracovávat ve vlastní režii svou produkci se projevila stavbami řady rolnických akciových závodů, kam patří i příkazská sladovna a vznikem řady družstev, které v Příkazích reprezentovaly mlékárna a pekárna. Za úspěšným rozvojem obce stála místní rolnická záložna. S její podporou mohl vzniknout reprezentativní Záloženský dům. Příkazy patřily k mála obcím, které od dvacátých let 20. století postupně dláždily všechny místní komunikace.

Příkazy v datech :

1250 - první písemná zmínka o Příkazích spojená s Martinem z Příkaz v listině Přemysla Otakara II.

1262 - Martin spoluzakládá kapli sv. Jana Křtilete v Olomouci

1368 - celá obec v majetku olomoucké kapituly

1591 - doloženy 3 hospody a mlýn

1622 - uváděn poprvé obecní dům - rathaus - na č. 18

1630 - zřízení nového vrchnostenského dvora

1645 - doložena pečeť Příkaz

1716 - instalace sochy Jana Nepomuckého

1753 - vysvěcen v Olomouci zvon pro příkazskou kapli

1770 - číslování domů v Příkazích

1772 - postavení obou barokních křížů v obci

1789 - vojenská exekuce v Příkazích

1811 - nad obcí kometa

1826 - stavba císařské silnice

1831 - postavena radnice

1832 - cholera

1834 - doloženo 33 žudrů

1842 - kronikář Josef Sapara začal učit v Příkazích na č. 8

1844 - Josef Malík z Vilémova vyrobil dveře u č. 34

1847 - začalo dělení obecních pozemků, skončilo 1859

1854 - největší doložený požár

1861 - doložena malá a velká hasičská stříkačka

1863 - povolen čtenářský spolek

1864 - vznik honebního spolku

1865 - obnovení pěstování chmele v Příkazích

1868 - ustavující schůze Rolnické záložny

1869 - postavena obecní trestnice

1870 - založen Sokol

1873 - stavba sladovny, při stavbě nalezena část mamutího klu

1876 - vznik Sboru dobrovolných hasičů

1882 - začala stavba železnice

1885 - stavba budovy Rolnické záložny

1888 - dokončena nádražní budova

1890 - první lampa veřejného osvětlení

1893 - postavena obecní nemocnice č. 159

1896 - zahájení provozu mlékárny č. 65

1900 - sloučení spolkových knihoven do společné obecní

1905 - do Příkaz se přestěhovala stavební firma J. Bracha

1905 - T. G. Masaryk na návštěvě v Příkazích

1907 - ukončena stavba silnice Příkazy - Hynkov

1907 - zavedení elektřiny a telefonu

1909 - kanalizace části obce

1912 - začalo vyučování v nové školní budově

1914 - postavena hasičská zbrojnice

1921 - postaven Záloženský dům

1921 - odhalena socha Svobody

1922 - zahájena výuka v mateřské škole

1922 - zahájen provoz kina Lucerna

1924 - zbourána kaplička u školy a postavena nová kaple sv. Cyrila a Metoděje

1930 - vznikl AFK Příkazy - atleticko - fotbalový klub

1946 - založeno Zemědělské strojní družstvo

1949 - Karel Svolinský maloval v Příkazích kroje

1951 - založeno Jednotné zemědělské družstvo

1964 - založena místní organizace ČSZ a Spojený vesnický klub

1965 - dokončena stavba mateřské školy

1969 - založen pěvecký sbor

1976 - hynkovské děti začaly chodit do školy v Příkazích

1978 - první setkání sokolníků v Příkazích

1985 - zahájena generální oprava kaple

1986 - založen Seniorklub Příkazy

1990 - otevřena první expozice v Hanáckém skanzenu

1992 - oprava fasády Záloženského domu, svěcení kaple a sjezd rodáků, nový zvon v kapli

1995 - plynofikace obce

1999 - první číslo příkazských novin "Pod hanáckým žudrem " , položení telefonního kabelu

2000 - oslavy 750 let první zmínky o Příkazích

Demografické údaje