Hledat firmy v obci Předmíř
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Předmíř 3 firmy

AGRASPOL PŘEDMÍŘ, a.s. - Předmíř č. 54

ČEJKA ZDENĚK - Zámlyní č. 1, Předmíř

OBEC Předmíř - Předmíř č. 43

Historie obce Předmíř celá historie

Obec Předmíř se nachází na rozhraní kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského, 4 km severovýchodně od městečka Kasejovice a 14 km severozápadně od města Blatná. Skládá se ze čtyřech částí: Metly, Předmíř, Řiště a Zámlyní. Dříve všechny tyto obce byly „samostatné“, k 1.1.1972 byly sloučeny jak po linii JZD, tak Národních výborů. Katastrální výměra území činí 1079ha, průměrná nadmořská výška je 491 m n.m. V současné době zde žije 312 obyvatel.

Jednotlivé části obce mají starobylý původ, a jejich obyvatelé se v dřívějších dobách věnovali převážně zemědělské činnosti.

Již od dávných dob stál v čele venkovské obce rychtář ustanovený vrchností. Dle starých nařízení k tomuto úřadu byla vybírána osoba zachovalá, vrchnosti oddaná a vládnoucí větším hospodářstvím. Náležela jim péče o hospodářství obecní a o výkon vrchnostenských práv gruntovních (robotních, úročních apod.), zač požívali sami úlevy na robotě. Později jim byla přidána funkce výběrčích berně a obstarávali konskripce, dodávky a záležitosti vojenské. Každou sobotu se rychtáři scházeli u vrchnostenského úřadu, kde bylo veřejné řízení. To, co bylo potřeba lidu ohlásit pak každý rychtář ve své obci ve známost uvedl.

Odznakem rychtářské moci bylo tzv. rychtářské právo.Byla to krátká dřevěná hůlka opletená řemínky a ozdobená lesklými knoflíky. Když odstupující rychtář odváděl svůj úřad vrchnosti, předal právo novému rychtáři, který na něj skládal přísahu. Právem dával rychtář znamení kdo má mluviti, a také jím měl moc trestati. Co rychtář vyřknul, to platilo za právo. Pokud některá strana toho neuznala při urovnávání menších rozepří, ta propadla pokutě, aby se pře příliš neprotahovala...

Úřad rychtářský trval až do vydání obecního zřízení po r.1848.

Přísaha rychtářů z vesnic panství blatenského z r.1603 zněla: Přísahám P.Bohu všemohoucímu, atd i J. Milosti vysoce urozenému pp. Václavovi, hraběti z Rozdražova, na Pumstorfu, Hovářově a Blatné, pánu našemu dědičnému a od Jeho Milosti pána panu hejtmanovi nad námi postaveném, že v tomto ouřadě rychtářském, k němuž jsem povolán, chceme se věrně pravně k jednomu každému chudému i bohatému spravedlivě chovati, předkem cti a chvály Boží hleděti, neřády rušiti a v ničem zlém průchodu nedávati. Sirotky a vdovy opatrovati a žádnému svým vědomím křivdy nečiniti, jeho Milosti Páně vůli a hejtmanovu poslušně vykonati a to buď pro přízeň i pro nepřízeň, pro přítele i pro dary ani pro žádnou vymýšlenou věc. Toho nám dopomáhej P.Bůh a všichni svatí. AMEN

Revoluční hnutí v polovině 19.století, které směřovalo proti absolutismu a pro uplatnění vůle lidu si vynutilo změnu dosavadního stavu obecní správy. Císař svým listem ze dne 24.března a ze dne 8. dubna 1848 projevil ochotu vyhovět přáním týkajícím se správy obcí. Stav se změnil poté zákonem č.170 ze dne 17.března 1849, který hlásal zásadu, že „Základem svobodného státu je svobodná obec“. Tudíž správa obecních věcí přikázaných do přirozené působnosti obecní náležela obci samé, když bylo rozhodováno většinou svého zvoleného zastupitelstva.

Zákonem č.27. Z 25.7.1864 byly v Čechách zřízeny zastupitelské okresy, pro naše obce bylo okresní zastupitelství v Blatné.

Demografické údaje