3

POVODÍ MORAVY provoz Bystřice nad Pernštejnem , s.p.

K Pernštejnu 626
Bystřice nad Pernštejnem
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Oficiální název: Povodí Moravy, s.p.

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Počet zaměstnanců: 500 - 999
Právní forma: Státní podnik

odeslat poptávku

Kontaktní osoby

 • Ing. Karel Straka - vedoucí provozu

Související firmy

POVODÍ MORAVY Závod Dyje , s.p. - Husova 760, Náměšť nad Oslavou  (Ústředí)

Činnosti firmy

Vodní toky, přehrady

- povodí Moravy

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetDatum zveřejnění
29639641/01001.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku Ústí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.6.2022 - Projekt ve fyzické realizaci
Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 2.2.2022 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 8.6.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Doplnění měření na řece Dyji v úseku Krhovice - Nové Mlýny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.2.2021 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 19.11.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Knínický potok, Veverské Knínice, revitalizační opatření
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 11.5.2020 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 16.12.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 16.12.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dyje, 81,550 - 84,028 - retenční prostor Novosedly
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 3.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 24.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Moravy, státního podniku včetně návrhů možných protipovodňových Opatření.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.10.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 3.9.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
PBPPO v povodí Želetavky a dalších kritických povodích nad Vranovskou přehradou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.7.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Areál provozu Přerov - zateplení, okna, fasáda a
úprava vchodu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.12.2015 - Projekt dokončen
Náměšť nad Oslavou, administrativní budova -
zateplení

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2015 - Projekt dokončen
Provozní budova Jihlava - zateplení
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.9.2015 - Projekt dokončen
Jez Halenkov - rekonstrukce včetne rybího
přechodu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.6.2015 - Projekt dokončen
Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.6.2015 - Projekt dokončen
Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy
hlavních brněnských toků

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Studie vodního prostředí na Svitavsku
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Návrhy efektivních opatření ke snížení
povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a
dílčím povodí Dyje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Jez na Bystřici (u Selika) v ř. km 1,136 - zajištění
migrační průchodnosti

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2014 - Projekt dokončen
Rokytná, km 69,781 - 88,850 od soutoku se
Štěpánovickým potokem po pramen - přírodě
blízká protipovodňová opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Svratka, km 163,000 - 170,400 - přírodě blízká
protipovodňová opatření Herálec

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Vlára, km 18,632 - 31,450, revitalizace toku a
nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětice -
přírodě blízká protipovodňová opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích Rokytná, Jihlava a Dyje

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Levobřežní ochranná hráz Odlehčovacího ramene
Dyje v Břeclavi - předcházení škodám
způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr
evropský)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Migrační zprůchodnění řeky Moravy a jejích
ramen od Hodonína po Litovelské Pomoraví

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Bobrava, km 16,242 - 29,520, od Radostického
mlýna nad Rosice - přírodě blízká protipovodňová
opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Bobrůvka (Loučka) - rekonstrukce stupně v říčním
km 47,611 v k.ú. Rad.Svratka

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Bobrůvka - Strážek - rekonstrukce 2 stupňů
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
Hráz pb. na Kyjovce - Lanžhot, Sanace hráze
poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem
evropským

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Projekt dokončen
Administrativní budova Břeclav - zateplení
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.7.2014 - Projekt dokončen
Hráz na Moravě, Háj - Bohuslavice, Sanace hráze
poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem
evropským

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Projekt dokončen
Podhradský rybník - revitalizace nádrže a
litorálního pásma

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Uh. Hradiště - Zerzavice - administrativní budova
č.p. 1706 - rekonstrukce opláštění budovy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013 - Projekt dokončen
Uh. Hradiště - administrativní budova závodu č.p.
766 - rekonstrukce opláštění budovy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.11.2013 - Projekt dokončen
Revitalizace budovy Dřevařská 11
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
PS Bystřice n.P. - rekonstrukce zateplení včetně
zastřešení a osazení kolektorů na ohřev TUV

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Provozní budova Náměšť n. Oslavou - zateplení
obvodového zdiva včetně zastřešení schodiště

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Provozní budova Brno Komárov - zateplení
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Provoz Veselí nad Moravou - administrativní
budova č.p. 1147, rekonstrukce opláštění

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Zpracování map povodňového nebezpečí a
povodňových rizik pro předběžně vyhodnocené
úseky toků v oblasti povodí Moravy a oblasti
povodí Dyje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.8.2013 - Projekt dokončen
Litava II - přírodě blízká protipovodňová opatření
a obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř. km 16,000 (Újezd
u Brna) až ř.km 24,000 (Slavkov u Brna)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2013 - Projekt dokončen
Bobrůvka, ř. km 4,500 - 9,350 od ústí Libochovky
po Vrbku - přírodě blízká protipovodňová opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.1.2013 - Projekt dokončen
Dyje - přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř. km 69,500 (ústí
Jevišovky) až ř.km 83,600 (Hevlín)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.1.2013 - Projekt dokončen
Dyje, km 26,77-27,60 - Břeclav, předcházení
škodám způsobeným zvláště chráněným
živočichem (bobr evropský)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.8.2012 - Projekt dokončen
Haná, jez Nezamyslice - rekonstrukce (migrační
prostupnost)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.8.2012 - Projekt dokončen
Moravská Dyje - přírodě blízká protipovodňová
opatření - obnova přirozené hydromorfologie a
retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km
43,880 (Dolní Dvorce) až ř.km 50,750 (Nevcehle)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2012 - Projekt dokončen
Svratka II - přírodě blízká protipovodňová
opatření a obnova přirozené hydromorfologie a
retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000
(delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad -
Holasice)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2012 - Projekt dokončen
Bečva - přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v
úseku ř. km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř.km
57,000 (Lhotka nad Bečvou)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2012 - Projekt dokončen
Okluky - přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 - 6,680

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
Povodí horní a střední Moravy - vyhodnocení
hydromorfologického stavu a návrhy přírodě
blízkých protipovodňových opatření na vybraných
vodních tocích (490 km) dle požadavků Rámcové
směrnice o vodách

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
Morava, ř. km 269,500 - 271,550 - přírodě blízká
protipovodňová opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
Studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření v povodí Dyje a
Kyjovky

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2012 - Projekt dokončen
Litava _ přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř. km 5,000 (Měnín)
až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Dyje, km 35,612 - zajištění migrace přes
Jamborův práh

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.3.2011 - Projekt dokončen
Svratka - přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř.km 26,370
(Rajhrad) až ř.km 30,617 (Modřice) včetně
výustní trati Bobravy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.10.2010 - Projekt dokončen
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2010 - Projekt dokončen
Juhyně - přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční
kapacity toku a nivy v úseku ř. km 0,000 (soutok
s Bečvou) až ř. km 8,400 (Kelč)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2010 - Projekt dokončen
Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.8.2009 - Projekt dokončen
Svratka, km 164,038-166,580 - PBPPO Herálec
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
zobrazit vše 
Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

 • 00 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • 01500 - Smíšené hospodářství
 • 03220 - Sladkovodní akvakultura
 • 36000 - Shromažďování, úprava a rozvod vody
 • 431 - Demolice a příprava staveniště
 • 43120 - Příprava staveniště
 • 45200 - Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
 • 46900 - Nespecializovaný velkoobchod
 • 4778 - Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
 • 47990 - Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
 • 49410 - Silniční nákladní doprava
 • 55909 - Ostatní ubytování j. n.
 • 702 - Poradenství v oblasti řízení
 • 71110 - Architektonické činnosti
 • 71122 - Zeměměřické a kartografické činnosti
 • 71209 - Ostatní technické zkoušky a analýzy
 • 74300 - Překladatelské a tlumočnické činnosti
 • 772 - Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě

POVODÍ MORAVY provoz Bystřice nad Pernštejnem , s.p.


Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy.
Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Kontrolní otázka, jako ochrana proti automatickému spamu:

      doplňte číslo, např.: 12

Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Další firmy z oboru

Vodní toky, přehrady

JAVŮREK DAVID-VRTANÉ STUDNY - České Libchavy č. 82web

SEZAKO PROSTĚJOV s.r.o. - J. B. Pecky 4342/14, Prostějovweb

SEZAKO HUSTOPEČE s.r.o. - Havlíčkova 1409/28a, Hustopečeweb

SEZAKO OLOMOUC - Na Sezníku 309/4, Černovír, Olomoucweb

SEZAKO VYSOČINA - Skrýšovská 1680, Pelhřimovweb

Mapa ČR
Mapa kraje

Logo

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.