Obec Podmoklany leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory. V těsné blízkosti obce jsou dvě přírodní rezervace Zlatá louka a Mokřadlo. Obec je také bohatou zásobárnou kvalitní pitné vody. Naše obec je přirozenou turistickou křižovatkou.

Hledat firmy v obci Podmoklany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Podmoklany
Živé firmy - počet: 1, obec Podmoklany

OBEC Podmoklany - Podmoklany č. 30Fotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Podmoklany - Podmoklany č. 30Fotografie u firmy

Historie obce Podmoklany celá historie

Založení obce Podmoklany nastalo při osídlování Českomoravské vrchoviny. První cesta vedla od Pobaltí k Chotěboři úvalem Doubravy a druhá po obou stranách Sázavy.

Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z dob Vladislava II. Charakteristické pro kolonizační období směrem k Železným horám po roce 1140 je užívání místních jmen s koncovkami -any(Podmoklany), -ice(Libice), -eč(Maleč, Hudeč).

Písemně dokonané zmínky o již existujícím Braníšovu jsou ze 7. července 1242. Tehdy Řád německých rytířů dostal od Václava I potvrzovací listinu danou na Křivoklátě "Silvan Zulbichki inter Camenicam et Dubrovican ribulos". Touto listinou jim Václav I daroval rozsáhlý les mezi řekou Kamenicí a Doubravou, který sahal až k Braníšovu. Braníšov byla důležitá tvrz při Liběcké stezce.

První zmínka o obci Podmoklany je datována na rok 1192. Okolní osady pak vznikali později: Odraneč 1426, Hudeč 1542, Crhov 1384.

Chráněná osada Hudeč s typickým podhorským charakterem si zachovala původní ráz venkovské architektury 18. a počátku 19.století. Osadou protéká Hudečský potok. Obec měla původně zemědělský charakter s několika drobnými řemeslníky. Koncem 18.století však byla v obci zřízena papírna a koncem 19. století brusírna skla. Ta byla rušena v roce 1951.

Život v obci Podmoklany se později vyvíjel velice pozvolně a byl volně svázaný s panstvím v Novém Studenci.

Vývoj počtu obyvatel

V minulých století se počet obyvatel v Podmoklanech postupně zvyšoval. Tento vzestup stagnoval v roce 1900, kdy měli Podmoklany 475 obyvatel. Od té doby nastal pokles, který se ustálil kolem roku 1970, kdy v obci žilo 192 obyvatel. V posledním sčítání lidu (r. 2000) poklesl údaj na 167 obyvatel. Toto číslo se díky chalupářům v letních měsících a o víkendech radikálně navýší až na 360 obyvatel.

Tato tabulka vypovídá o skladbě obyvatel podle věku. Hodnoty se poměrně značně mění, převahu má produktivní složka obyvatelstva (v současné době přes 60%). Klesá počet občanů v předproduktivním věku. Obyvatelstvo v poproduktivním věku se pohybuje kolem hranice 22%, Index stáří ukazuje mírnou převahu starších občanů, ale i ten poměrně rychle mění hodnoty.

OBEC Podmoklany

Podmoklany č. 30, 58263, Ždírec nad Doubravou

Osoby

  • Mgr. Bičík Milan, starosta

Kontakty