Podhorní Újezd je položen na jižním svahu pohoří Chlumů. Charakteristické jsou rozsáhlé pískovcové lomy, se kterými je spojeno kamenictví a sochařství. Kromě dobývání pískovce byla obec svou polohou předurčena k úspěchům v zemědělství.

Hledat firmy v obci Podhorní Újezd a Vojice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Podhorní Újezd a Vojice 16 firem

OBEC Podhorní Újezd a Vojice - Vojice č. 141, Podhorní Újezd a VojicewebFotografie u firmy

Podhorní Újezd je položen na jižním svahu pohoří Chlumů. Charakteristické jsou rozsáhlé pískovcové lomy, se kterými je spojeno kamenictví a sochařství. Kromě dobývání pískovce byla obec svou polohou předurčena k úspěchům v zemědělství.

ZŠ A MŠ Podhorní Újezd a Vojice - Vojice č. 108, Podhorní Újezd a VojicewebFotografie u firmy

POŠTA PARTNER Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd č. 118, Podhorní Újezd a Vojice

TSDS - Podhorní Újezd č. 106, Podhorní Újezd a Vojice

POUŽITÉ REGÁLY.CZ - Podhorní Újezd č. 133, Podhorní Újezd a Vojice

KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. - Podhorní Újezd, Podhorní Újezd a Vojice

TJ SOKOL Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd č. 72, Podhorní Újezd a Vojice

KAMENICTVÍ MAKOVEC - Vojice č. 198, Podhorní Újezd a Vojice

CHUDOBA JAROMÍR - Vojice č. 162, Podhorní Újezd a Vojice

ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. - Podhorní Újezd č. 119, Podhorní Újezd a Vojice

NOVOTNÝ BOŘEK - Podhorní Újezd č. 145, Podhorní Újezd a Vojice

PLÍTKOVÁ JANA - Podhorní Újezd č. 103, Podhorní Újezd a Vojice

STONETOOLS.CZ - Podhorní Újezd č. 68, Podhorní Újezd a Vojice

COOP Podhorní Újezd - Podhorní Újezd č. 118, Podhorní Újezd a Vojice

REKREAČNÍ DŮM VOJICE - Vojice č. 62, Podhorní Újezd a Vojice

ZAHRÁDKA MICHAL - Vojice č. 94, Podhorní Újezd a Vojice

Historie obce Podhorní Újezd a Vojice celá historie

Obyvatelé obou obcí v minulosti měli mnoho společného ve veřejném životě. Některé děti chodily do školy ve Vojicích, všichni lidé z Vojic zase na poštu do Podhorního Újezda. Kameníci měli od roku 1889 do roku 1932 společnou průmyslovou školu pokračovací i vlastní nemocenskou pokladnu. V roce 1962 byly obě obce organizačně spojeny.

Podhorní Újezd

Podhorní Újezd je položen na jižním svahu pohoří Chlumů. Charakteristické jsou rozsáhlé pískovcové lomy, se kterými je spojeno kamenictví a sochařství. Kromě dobývání pískovce byla obec svou polohou předurčena k úspěchům v zemědělství. Především v pěstování ovoce, zejména třešní, ořechů a švestek a v nižších polohách k rozvinutému polnímu zelinářství.

Ve větším rozsahu se v pískovcových lomech začalo pracovat okolo roku 1800, kdy byl otevřen prvý lom, zvaný "Panský", náležející tehdejšímu knížeti Trautmansdorfovi, ve kterém kolem roku 1860 pracovalo 17 kamenických závodů. Kamenoprůmysl ve zdejší obci stále vzrůstal, takže v r.1882 zde pracovalo na 200 dělníků. Kámen byl dodáván na přední stavby nejen v Praze, jako např. na Národní divadlo, chrám sv. Víta, Wilsonovo nádraží aj., ale i do ciziny a to zejména do Vídně a Budapešti. V r.1897 byl z ložisek zdejších lomů zhotoven pomník Mistra Jana Husa pro obec Vojice, první na českém venkově. V r.1903 sdružení kamenických mistrů zhotovilo na průmyslovou a uměleckou výstavu v Hořicích 12 m vysoký a 32.000 kg vážící obelisk, který byl po výstavě postaven na vrchu su Gotharda jako Riegrův obelisk.

V letech 1906 - 1910 bylo v Újezdě Podhorním již 23 závodů, zaměstnávajících střídavě 300 - 600 dělníků. Zdejší kameníci spravovali vlastní nemocenskou pokladnu, což bylo na svou dobu významné.

Vojice

Vojice je obec položená na jižním svahu Chlumů s nejvyšším Maxincem a nadmořskou výškou 450 m. Je to převážně zemědělská obec s příznivými podmínkami pro pěstování ovocných stromů, zejména třešní a višní. Je také známa svým kamenictvím a sochařstvím, které v minulých desetiletích dosáhlo vrcholu své slávy.

Vojice bývaly vladařským sídlem s tvrzí, která později zanikla. V r. 1357 se připomíná Zdeněk z Vojic jako majitel obce, kterou asi r. 1515 i s tvrzí koupil Jan Vojický z Nové Vsi. Po vystřídání několika majitelů v r. 1624 Vojice odkoupil Albrecht z Valdštejna. Roku 1718 se Vojice dostávají do majetku řádu Kartuziánů z Valdic u Jičína. Po zrušení řádu za Josefa II. přešel statek do majetku císařského a dvůr byl rozdělen mezi nejchudší obyvatele. Tehdy vznikla nová kolonizační osada Kabáty a 20 nových usedlostí.

Vojice jsou památné tím, že jsou první venkovskou obcí v Čechách, která postavila pomník Mistru Janu Husovi, což se stalo na slavnosti lidu našeho kraje dne 7. června 1897. V roce 1889 byla ve Vojicích zřízena průmyslová škola pokračovací pro řemeslný a živnostenský dorost, která našemu kraji odchovala mnoho zdatných pracovníků. Po úpravě živnostenského školství byla v roce 1932 zrušena.

Demografické údaje

OBEC Podhorní Újezd a Vojice

Vojice č. 141, Podhorní Újezd a Vojice, 50801, Hořice v Podkrkonoší

Osoby

  • Ing. Chudoba Josef, starosta

Kontakty