Filiální kostel Božského Srdce Páně, Zvonička, soška sv. Jáchymka, pomník padlých v 1. sv. válce, pomník padlých v 2. sv. válce. Máchův pomník, Nový hrad, Čertův hrádek, muzeum.

Hledat firmy v obci Olomučany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Olomučany
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

DOMESTAV EKO s.r.o. - Olomučany č. 376

ZŠ A MŠ Olomučany - Olomučany č. 10webFotografie u firmy

VOLF DUŠAN-CATERING - Olomučany č. 224

Historie obce Olomučany celá historie

Nejstarší minulost

Celé území okolí obce je úzce spjato s železářstvím a s činnostmi spojenými s přípravou zpracování rudy. Počátky železářství na Blanensku lze datovat někdy do 5.st.př.n.l., kdy zde působily (v době halštatské) první hutě pravděpodobně keltského etnika. Po kratším údobí výroby železa germánskými kmeny nastoupila doba mohutného rozvoje slovanského železářství. Archeologické nálezy datují osídlení okolí Olomučan tímto etnikem do 8. a 9.st. Během dalších několika století se značně změnily postupy výroby, změnili se majitelé okolních panství, mnoho dolů a hutí zaniklo a dnes nám zde díky mnoha nadšencům historických spolků a muzeí promlouvá historie nejen z důlních děl v krajině v podobě zatopených jam či výsypek ale i v podobě dochovaných staveb kolem cest (staré hutě). Protože výroba železa, litiny a kovářská práce potřebuje energii k tavbě, vápenec a vodu, živili se místní lidé kromě kutání místních limonitů (vodnaté železité rudy) také výrobou dřevěného uhlí a získáváním vápence. Byla zapotřebí práce tesařů či výrobky z kůže (kožené měchy), okolí je bohaté na písky pro odlévání a žárupevné jíly. Ještě dnes můžete nalézat v okolí Olomučan keramické náustky dyšen či limonitové "koblihy". Ruda se těžila převážně nedaleko obce Rudice, u obce Babice, hutní dílny se nacházely rozesety po krajině mezi Adamovem, obcí Olomučany a Josefovským údolím. Obyvatelé na území kolem dnešní obce Olomučany se tedy živily pracemi spjatými s železářstvím - těžba rudy, vápence, písků a jílů, zpracování rudy, dřevorubectví, výroba dřevěného uhlí a uplatnění našli i v profesích tesařských, kožedělných a kovářských.

První zmínky

Obec Olomoučany jako osada se připomíná v dějinách poprvé ve 14.st., přičemž za počátek je považováno datum 1353, které je vyobrazeno na zatím nejstarší známé pečeti obce. V historických materiálech je většinou spojována s pozořickým panstvím, ale často docházelo ke sporům o hranice s panstvím blanenským. Pravděpodobně prý byla založena skupinou olomouckých drvoštěpů a uhlířů, kteří sem byli posláni k vymýcení hustých hvozdů, jež tehdejší osadu obklopovaly ze všech stran. Důkaz o hlavní obživě a zaměstnání našich předchůdců vidíme na obecní pečeti (asi z 18.st.), která má platnost dodnes - dvě zkřížené sekery s opisem "SECRIT. WES. OLOMUZSAN". Pověst o "holé Muceně", podle níž prý obec dostala jméno, není historicky doložena a také zmínka o olomouckých drvoštěpech, kteří sem přišli z Olomouce, aby mýtili zdejší hluboké lesy a podle nichž měla obec obdržet jméno, nebyla potvrzena. Návrh na schválení obecního znaku leží v těchto dnech v parlamentní komisi a jen záležitostí času, kdy bude znak v konečné podobě schválen.

OBEC Olomučany

Sídlo úřadu

Olomučany č. 123, 67903, Olomučany

Osoby

  • p. Smíšek Josef, starosta

Kontakty

1 části obce: