Podobně jako několik okolních vesnic, připomíná se také Olešnice v listině z roku 1186. Bývala samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku.

Hledat firmy v obci Olešnice, část obce Olešnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 453 firem

RESTAURANT HONNER - Lidická tř. 445/64, České Budějovice 7, České Budějovice21,72 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

2XCHB s.r.o. - Planá č. 2121,77 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Klimatizace, větrání - prodej, montáž

SLÁDEK DANIEL-VÝŠKOVÉ PRÁCE - B. Němcové 408/17, České Budějovice 7, České Budějovice21,78 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Výškové práce

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. - B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, České Budějovice21,79 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nemocnice, polikliniky

UNIWORKS CB s.r.o. - Žižkova tř. 1839/24, České Budějovice 6, České Budějoviceweb21,80 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zaměstnání, personalistika

INDICKÁ RESTAURACE GATEWAY OF INDIA - Chelčického 121/10, České Budějovice 6, České Budějovice21,81 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

GROZ-BECKERT CZECH s.r.o. - U Sirkárny 739/3, České Budějovice 4, České Budějovice21,82 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Textilní stroje, technologie - servis, výroba

CCS INTERNATIONAL s.r.o. - U Malše 1805/20, České Budějovice 7, České Budějovice21,83 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hardware - maloobchod

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA České Budějovice - Lannova tř. 117/63, České Budějovice 6, České Budějovice21,83 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Úřady ostatní

ŘEZNICTVÍ DĚDOUCH, s.r.o. - Lannova tř. 116/61, České Budějovice 6, České Budějovice21,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Masné výrobky - maloobchod

MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice - Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, České Budějovice21,86 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy pro seniory, pečovatelské služby

HOSTINEC U ČERNÉHO KONÍČKA - Žižkova tř. 220/15, České Budějovice 6, České Budějovice21,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

D.I.P. s.r.o. - Vodní 553, České Budějovice 4, České Budějovice21,91 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Železářství

SPŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ České Budějovice - Dukelská 260/13, České Budějovice 6, České Budějovice21,93 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Střední školy

McDONALD'S České Budějovice - Lannova tř. 1461/22, České Budějovice 6, České Budějovice21,94 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Bistra, rychlá občerstvení

RESTAURACE ALCHYMISTA - U Tří lvů 297/10, České Budějovice 6, České Budějovice21,95 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

NALEZENÝ ONDŘEJ - Pabláskova 378/28, České Budějovice 7, České Budějovice21,96 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Malířské práce

JH AUTODÍLY s.r.o. - Planá č. 8221,97 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Autobazary, motobazary

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH-PEDAGOGICKÁ FAKULTA - Jeronýmova 200/10, České Budějovice 6, České Budějovice21,99 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vysoké školy a univerzity

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH-KATEDRA INFORMATIKY - Jeronýmova 200/10, České Budějovice 6, České Budějovice21,99 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vysoké školy a univerzity

Historie obce Olešnice celá historie

Podobně jako několik okolních vesnic, připomíná se také Olešnice v listině z roku 1186. Bývala samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku. Volf Krajíř prodal tento nevelký statek Pouzarům z Michnic a ti zde hospodařili až do pobělohorské doby. Jako konfiskát po Albrechtu Pouzarovi koupilo Olešnici roku 1623 město České Budějovice, aby ji však o pět let později prodalo Gerhardovi ze Straten. Rokem 1680 se olešnické zboží dostalo do vlastnictví rodu Buquoyů a v roce 1717 do rukou budějovického měšťana Adama Jana Hungera. Po něm připadlo roku 1727 podruhé v historii městu České Budějovice, které zůstalo olešnickou vrchností až do poloviny 19. století. Tehdy se Olešnice stala samostatnou obcí a je jí dodnes.

Návštěvníky obce patrně zaujme pomník padlých vojínů, dílo kameníka Karla Dvořáka z roku 1920, dále kašna, několik lidových staveb a kaple z roku 1815.

Nejstarší zástavbou v obci je tvrz, která po řadě majitelů patřila od roku 1727 do května 2001 městu České Budějovice. V současné době je tato tvrz ve vlastnictví obce Olešnice. Z pivovaru, jenž se nacházel v severním křídle tvrze, byl v roce 1786 vystavěn farní kostel a zasvěcen sv. Václavu. Obci vévodí hranolová věž z 19. století na východní straně kostela. Pozoruhodností je i pomník padlých vojínů - kamenické dílo z roku 1920. Katastrální výměra Olešnice činí 1186 ha. Samotná Olešnice má 560 stálých obyvatel. Současná obec Olešnice je tvořena třemi místními částmi: Olešnice, Buková, Lhotka. Okolní členitý terén tvoří jihozápadně umístěný zalesněný kopec Dubí a severovýchodně pak soustava mnoha rybníků, na jejichž hrázích převládá dub letní a četné porosty buků, v náplavech toků pak olše lepkavá. Krajina je poměrně hustě zalesněna. Průměrná nadmořská výška 502 m n.m.

Kostel sv. Václava

Objekt někdejšího pivovaru v severním křídle zámku byl v letech 1786-1787 přestavěn na kostel sv. Václava. Patřil zpočátku jako filiální k trhosvinenské faře a teprve roku 1857 došlo k jeho povýšení na farní. Hranolová věž na východní straně pochází z konce 19. století. Vnitřní zařízení tvoří především hlavní oltář a boční oltář Panny Marie, které stejně jako kazatelna pocházejí z doby kolem roku 1800. O něco starší je boční oltář sv. Šebestiána, v nástavci se sousoším Nejsvětější Trojice.

Zámek

Šlechtické sídlo uprostřed vsi mělo původně charakter tvrze, z níž se dodnes zachoval pozdně gotický kamenný portál. V průběhu 16. století, snad za Pouzarů z Michnic, došlo k přestavbě tvrze na nevelký, ale výstavný renesanční zámek, k němuž přiléhal i vlastní pivovar. Po zániku rezidenční funkce zámku sloužila jeho budova od konce 18. století potřebám školy, založené roku 1787, a různých úřadů. Svědkem původního reprezentativního vzhledu jsou dnes již zazděné arkády na nádvoří a pozůstatky sgrafitové výzdoby.

Buková

Buková - je poprvé zmíněna jako ves mezi lesy patřící k Novým Hradům z r. 1359. Místní částí Olešnice je až od roku 1986. Katastrální výměra činí 833 ha, je zde 101 popisných čísel a 100 stálých obyvatel.

Dominantou obce je architektonicky zdařilá stavba budovy obecné školy z r. 1900, ve které je v současné době zřízen obchod se smíšeným zbožím a pohostinství s možností ubytování.

Lhotka

Lhotka - první písemný záznam je z r. 1375. Tato malá úhledná vesnička má 31 stálých obyvatel a 30 popisných čísel, z nichž třetina slouží k rekreaci. Katastrální výměra je 338 ha. V obci nalezneme pozoruhodnou - nyní nově opravenou - kapli sv. Rodiny.

Demografické údaje