Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes.

Hledat firmy v obci Obrnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Obrnice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ Obrnice - Mírová 167, ObrnicewebFotografie u firmy

OBEC Obrnice - Mírová 70, ObrnicewebFotografie u firmy

Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes.

UPLINE CZ s.r.o. - Obrnice

Historie obce Obrnice celá historie

Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes. Krajina měnila svůj vzhled vlivem eruptivní činnosti, změnami zemské kůry, kdy některá místa byla vysoko vyzdvižena, jako např. náplav nad cihelnou, či pískovce nad Sedlecem.

Zdejší krajina byla pokryta hustými lesy, kterými vedly přirozené cesty podél Bíliny a údolím k Patokryjím. Katastr nynější obce Obrnic byl osídlen, jak dokazují archeologické nálezy, již v mladší době kamenné. Zemědělské osídlení umožňovaly vhodné přírodní podmínky. Podél toku řeky Bíliny je úrodná půda, vhodná k přeměně v půdu zemědelskou. Její proměna probíhala již od doby kamenné.

Mezi nejstarší archeologické nálezy patří tři dobře zachovalé hroby z doby šňůrové keramiky v Obrnicích a Českých Zlatníkách. Podle novějších výzkumů se má však za to, že se nejednalo ještě o zemědělce, ale spíše o nomády. Nejstarší zemědělská sídliště byla objevena u Českých Zlatníků. Na trvalé osídlení ukazuje nález pece, odpadních struh a keramiky. Ze zemědělské osady u Patokryjí pochází nález hrnečku s kanelováním.

V době bronzové (2300 - 800 př.n.l.), se na území Obrnic používá vedle kamenných nástrojů stále častěji nástrojů kovových. Z počátku měděných, později bronzových, jak dokazují nálezy v hrobě u Českých Zlatníků, které se váží k starší době bronzové.

OBEC Obrnice

Mírová 70, Obrnice, 43521, Obrnice

Osoby

  • p. Zaspal Stanislav, starosta

Kontakty