Obec Obořiště se nachází přibližně 5 kilometrů jihozápadně od města Dobříš, uprostřed podbrdských hřebenů, na soutoku Kotenčického a Sychrovského potoka. Místní obecní úřad spravuje nedalekou osadu Lhotka.

Hledat firmy v obci Obořiště
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Obořiště
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Obořiště - Obořiště č. 100Fotografie u firmy

ZAHRADNICTVÍ BLECHA, s.r.o. - Lhotka č. 7, ObořištěwebFotografie u firmy

Naše rodinné zahradnické centrum nabízí široký sortiment okrasných, ovocných i pokojových rostlin včetně veškerých zahradnických potřeb od substrátů, postřiků a hnojiv přes nářadí, kameny a dekorace. Velký výběr je též v dárkovém zboží a svíčkách.

ZŠ A MŠ Obořiště - Obořiště č. 100

Historie obce Obořiště celá historie

Obec Obořiště je tvořena dvěma místními částmi – Obořiště a Lhotka. První zmínka o vsi Obořiště v písemných historických pramenech je činěna nepřímo v přídomku Matyáše z Obořiště, v roce 1333. Ves byla rozdělena mezi několik vlastníků.

V roce 1508 byla ves majetkem Petra Břekovce z Ostromeče. Za něj, nebo za jeho potomků, došlo ke spojení všech částí statku Obořiště. Ten v roce 1550 koupil Zikmund Valkoun z Adlaru a Petr Zálužský z Podhoří na Nedrahovicích.

Několik následujících desetiletí o osudech vsi prameny mlčí. Teprve v roce 1641 se v držení Obořiště připomíná Jan Vitanovský z Vlčkovic a pak jeho syn Ctibor (+ 1655). Vdova po Ctiborovi, Saloména Terezie Chanovská z Dlouhé Vsi, prodala v roce 1675 Obořiště pražskému světícímu biskupovi Tomášovi Pešinovi z Čechorodu.

Nový majitel zemřel v roce 1680 na mor. V závěti odkázal ves Obořiště Řádu pavlínů, s přáním, aby zde pavlíni založili klášter. Klášter pavlínů byl v roce 1786 zrušen a jeho majetek převzala česká královská komora. Od ní Obořiště koupil František Gundakar kníže Colloredo-Mansfeld, vlastník panství Dobříš. Za jeho vnuka Františka Gundakara II. byla ukončena vrchnostenská správa a ta nahrazena správou státní, zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.

Jedním z první vlastníků Obořiště, se kterým lze spojit znalost rodového erbu, byl Venclin z Knína a z Obořiště. Ten používal na pečeti štítu se znamením ptačího pařátu. Otisk jeho pečeti je z roku 1372. Barevnost jím užívaného erbu neznáme.

Řádový odznak pavlínů lze popsat: Na zeleném trávníku zelená vykořeněná palma, držená dvěma zlatými lvy, a na ní stojí černý havran s hostií v zobáku.

OBEC Obořiště

Obořiště č. 100, 26212, Obořiště

Osoby

  • p. Dlouhý Karel, starosta

Kontakty

2 části obce: