Hledat firmy v obci Obědovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Obědovice
Živé firmy - počet: 6, obec Obědovice

DYMEŠ TOMÁŠ - Obědovice č. 109

HRUŠKA Obědovice - Obědovice č. 92

KONÍČEK PAVEL - Obědovice č. 21

KUTÍK DANIEL - Obědovice č. 75

PSIHOTYLEK.CZ - Obědovice č. 87

RESTAURACE SELSKÁ JIZBA - Obědovice č. 1

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

RESTAURACE SELSKÁ JIZBA - Obědovice č. 1

PSIHOTYLEK.CZ - Obědovice č. 87

KUTÍK DANIEL - Obědovice č. 75

Historie obce Obědovice celá historie

První doložené zmínky o dnešní vsi Obědovice (dříve 1386-Obidowich, 1404-Obydowicz, 1408-Obiedowicz, 1464-Obidovic, 1530-Wobiedowiczy, 1542-Obědovice) jsou z roku 1386. Obec se tedy zformovala někdy v období pozdního středověku. Osídlení lokalit kolem dnešních Obědovic však sahá mnohem dál do minulosti o čemž svědčí archeologické nálezy prováděné v posledních letech v oblasti zdejších písníků...

Jsou zde postupně odkrývány dva časové horizonty osídlení. Jedná se o sídliště z mladší doby kamenné a sídliště z období laténu, tedy z keltské éry. Výzkum zjišťuje mnoho obtížně čitelných objektů. Podařilo se nalézt mimo jiné konstrukci neolitického domu a laténskou polozemnici.

Významným nálezem byla v létě 2008 velká kamenná, broušená a vrtaná sekera, která dnes již nepatří k častým nálezům. Jedná se o pracovní nástroj ke kácení stromů a zpracování dřeva. Sekera se dochovala bez známek pozdějšího poškození a většího pracovního opotřebení. Není bez zajímavosti, že surovina k její výrobě se donášela z Jizerských hor. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává technologický postup vrtání otvoru, který není zcela vyjasněn.

V mapových podkladech se Obědovice objevují pravděpodobně až v roce 1720 s Müllerovou mapou Čech. Dále pak v mnoha dalších mapách sloužících více či méně vojenským účelům.

1 části obce: