Hledat firmy v obci
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy - počet: 5399

OBEC Adamov - V chalupách 47, AdamovwebFotografie u firmy

Obec Adamov leží asi 5 km severovýchodně od Č. Budějovic na Lišovském prahu, svažujícím se do českobudějovické kotliny. Obec je urbanisticky zcela srostlá s obcí Hůry a téměr srostlá s městem Rudolfovem.

OBEC Bohušov - Bohušov č. 15webFotografie u firmy

V katastru Bohušova se nachází několik zajímavých kulturních památek. Jde jednak o hrad Fulštejn ze 13. století a dále pak o kostel sv. Martina pocházející taktéž z první poloviny 13. století.

OBEC Bochoř - Náves 202/41, BochořwebFotografie u firmy

Historie léčebného pramenu v Bochoři sahá až do druhé poloviny čtrnáctého století, přesně první zmínka o léčebném pramenu byla v písemnostech z roku 1580, a tím patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě.

OBEC Číchov - Číchov č. 60webFotografie u firmy

Číchov je obcí ležící severozápadně od města Třebíče. Nadmořská výška obce je 420 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč.

OBEC Číměř - Číměř č. 12webFotografie u firmy

Dominantou městečka je věž chrámu sv. Jiljí ze 13. století, jenž se farním stal v roce 1857. Věž byla postavena při renesanční přestavbě kostelní lodi v roce 1616. Barokně byl přestavěn v druhé polovině 17. století.

OBEC Herálec - Herálec č. 257webFotografie u firmy

Nejstarší písemné údaje o Herálci se datují první polovinou 13. století. Charakteristickým rysem obce jsou krásné, staré, ponejvíce javorové a lipové aleje, rozbíhající se do kraje všemi směry. Nedaleko Herálce se také nachází chatová a rekreační oblast "Kachlička" s autokempinkem. V zámku Herálec vznikl 5-ti hvězdičkový hotel Chateau Herálec.

OBEC Horní Police - nám. Odboje 12, Horní PolicewebFotografie u firmy

Zámek Horní Police byl postaven v 17. století a zachoval se v obci Horní Police na Českolipsku dodnes. Od České Lípy je vzdálen 9 km západně. Zámek, přilehlé budovy i park u něj jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.

OBEC Horní Suchá - Sportovní 2/3, Horní SucháwebFotografie u firmy

Obec Horní Suchá se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. V Horní Suché je soustředěno velké množství průmyslových firem, které jí řadí k průmyslovým obcím. Žije zde přibližně 4 500 obyvatel.

OBEC Janová - Janová č. 200webFotografie u firmy

Janová (původně Johanová) se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Vsetína při ústí Janovského potoka do Vsetínské Bečvy. Střed obce leží v nadmořské výšce kolem 360 m n.m., nejvyšší nadmořské výšky 655 m n.m. dosahuje vrch Lysný.

OBEC Lačnov - Lačnov č. 158webFotografie u firmy

Lačnov leží 6 km severně od Valašských Klobouk a 3 km západně od Horní Lidče. Památky lidové architektury představuje seskupení roubených budov kolem čtyřhranného dvorku s archaickými detaily z roku 1811 a stará studna s okovem.

OBEC Městečko - Ohnivcova náves 70, MěstečkowebFotografie u firmy

Obec Městečko se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 11 km jihovýchodně od Rakovníka a 1,5 km severozápadně od Křivoklátu.

OBEC Miloňovice - Miloňovice č. 1webFotografie u firmy

Obec Miloňovice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, zhruba 6 km jihovýchodně od Strakonic.

OBEC Milovice - Milovice č. 38webFotografie u firmy

Kostel svatého Osvalda je římskokatolický chrám v obci Milovice v okrese Břeclav. Jednolodní kostel z konce 15. století byl barokně rozšířen zřejmě roku 1742. Je farním kostelem farnosti Milovice u Mikulova.

OBEC Mříčná - Mříčná č. 211webFotografie u firmy

Římskokatolický kostel svaté Kateřiny Alexandrijské je dominantou podkrkonošské obce Mříčná nedaleko Jilemnice v okrese Semily. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

OBEC Nová Ves - Nová Ves č. 213webFotografie u firmy

První písemné zmínky o obci jsou kolem roku 1463, kdy je zmiňován NYWENSDORF. To bylo za vlády Bibersteinů, kteří vlastnili frýdlantské panství. V té době byl v obci postaven zámeček - panský statek, který byl sídlem bibersteinského leníka.

OBEC Nýrov - Nýrov č. 56webFotografie u firmy

Obec se rozkládá v oblasti přírodního parku Halasovo Kunštátsko. Nýrov je obklopen malebnými rozlehlými lesy. Západním směrem od obce se zvedá vrchol Křib (582 m n.m.) a na jeho východní stráni je pískovna.

OBEC Písařov - Písařov č. 80webFotografie u firmy

Písařov je obec ležící při statní silnici I/11 mezi Šumperkem a Červenou Vodou. Obec tvoří dvě části – vlastní Písařov a osada Bukovice. V písařovském katastru převažují lesy, v bukovském orná půda. V Písařově je památkově chráněn statek čp. 104, nejstarší památku představuje zvon na kostele Rozeslání Apoštolů z roku 1550. V Bukovici je památkově chráněná dřevěná zvonička z konce 19. století.

OBEC Radiměř - Radiměř č. 170webFotografie u firmy

Ve zdejším pozdně barokním kostele sv. Anny z let 1771–1776 se nachází původně gotický presbytář z 2. poloviny 14. století, jenž byl ponechán jako východní kaple. Přilehlou faru spojuje se hřbitovem dřevěný most na pilířích.

OBEC Rádlo - Rádlo č. 252webFotografie u firmy

Rozhledna na Císařském kameni: rozhledna je situována na výrazné zalesněné kótě Císařský kámen (637 m), v nejzápadnější části Černostudničního hřbetu, tvořeného dvojsidnou žulou. Při pohledu od východu se jeví jako nevýrazná vyvýšenina, z Liberecké kotliny však vystupuje v liniích strmého kuželového tvaru.

OBEC Raná - Raná č. 16webFotografie u firmy

Obec Raná leží v nadmořské výšce 485 m na potoce Žejbro. První písemná zpráva je z roku 1349, ves byla součástí rychmburského panství. Pravděpodobně do 15. století zde stála tvrz.

OBEC Rapšach - Rapšach č. 7webFotografie u firmy

Vesnice Rapšach se rozkládá asi 34 kilometrů jižně od Jindřichova Hradce a 21 kilometrů jihovýchodně od města Třeboň.

OBEC Říčky - Říčky č. 48webFotografie u firmy

Obec Říčky se rozkládá mezi dvěma údolími a to Bobravy z jedné strany a Říčanským potokem z druhé strany. Leží na hlavní silnici II/602 mezi Brnem a Jihlavou, v podhůří Českomoravské vrchoviny ve vzdálenosti 23 km západně od Brna.

OBEC Slatina - Slatina č. 22webFotografie u firmy

Nejstarší stopy lidského osídlení jsou na území Slatiny doloženy několika archeologickými nálezy. První písemné prameny ze 12. století dokládají, že v těsném sousedství končila oblast držená klášterem premonstrátů z Litomyšle.

OBEC Slavkov - Ludvíka Svobody 30, SlavkovwebFotografie u firmy

Dominantou obce Slavkov je farní kostel sv. Anny a Slavkovský zámek.

OBEC Stanovice - Stanovice č. 44webFotografie u firmy

Původní gotický farní kostel sv. Tří Králů byl ve Stanovicích postaven patrně již v polovině 14. století. Dle zápisu z konfirmačních knih z roku 1363 disponoval patronátním právem ke kostelu ve Stanovicích Boreš z Rýzmburka ("Borsso de Rysmburg).

OBEC Stožec - Stožec č. 54webFotografie u firmy

Obec Stožec leží na Šumavě v jižních Čechách, v údolí řeky Studené Vltavy zhruba 7,5 km jihozápadně od Volar a 21 km (35 km po silnici) jihozápadně od okresního města Prachatic. Skládá se ze tří místních částí České Žleby, Dobrá a Stožec.

OBEC Stráž nad Nisou - Schwarzova 262, Stráž nad NisouwebFotografie u firmy

Obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy – je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska.

OBEC Střítež - Střítež č. 1webFotografie u firmy

Kostel svatého Floriána stojí u zdi hřbitova na částečně zalesněném návrší východně nad obcí. Pozdně barokní stavba byla vybudována roku 1848 na místě ruin původního filiálního kostela, který zde stával již v polovině 18. století.

OBEC Střížovice - Střížovice č. 66webFotografie u firmy

Obec Střížovice se nachází v okrese Plzeň-jih. Leží 20 km na jih od Plzně a 9 km na západ od Blovic. Nadmořská výška obce je 474 m.

OBEC Studnice - Studnice č. 66webFotografie u firmy

Studnice je horská obec na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, vzdálená asi 16 km od okresního města Vyškova, na rozhraní 3 okresů - Vyškova, Blanska a Prostějova, v nadmořské výšce 596 m.

OBEC Šanov - Šanov č. 119webFotografie u firmy

Ke kolísání v názvu tohoto jména místního vedl nadbytek změn ve kmeni. Jest odvozeno z osobního jména Šan příponou -ov, čímž povstalo vlastnické jméno. Osobní jméno Šan souvisí se starohornoněmeckým slovem slovem schonen.

OBEC Škvořetice - Škvořetice č. 100webFotografie u firmy

Výraznou dominantou je zdejší zámek. Již koncem 13. stol. byla při staré obchodní cestě postavena malá čtyřhranná vodní tvrz, jejím opevněním byly okolní močály a náspy s příkopy, do nichž byla přiváděna voda strouhou z rybníka.

OBEC Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří č. 72, Štítná nad Vláří-PopovwebFotografie u firmy

Z místních památek je významný farní kostel svatého Josefa-dělníka z roku 1787 a socha svatého Jana Nepomuckého z 30. let 18. století. Zajímavou stavbou je kaple sv. Petra a Pavla v Popově.

OBEC Tursko - Čestmírovo náměstí 59, TurskowebFotografie u firmy

Obec Tursko se nachází severně od Prahy, ve vzdálenosti přibližně 20 km. Území obce se rozkládá v rovinaté kotlince ohraničené na východě Chýnovským hájem a na západě lesem zvaným „Ers“ (Erš) s nadmořskou výškou 340 m.

OBEC Újezd - Újezd č. 272webFotografie u firmy

Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem.

OBEC Újezdec - Újezdec č. 2webFotografie u firmy

Obec Újezdec je malebná jihočeská vesnička nacházející se v okrese Prachatice. Leží v nadmořské výšce 532 m a prochází jí silnice II. třídy č. 144 spojující okresní města Prachatice a Strakonice.

OBEC Vanovice - Vanovice č. 132webFotografie u firmy

Přes obec vedou turistické trasy a cyklotrasy. Sportovní aktivity: v obci je víceúčelové hřiště na tenis, volejbal a další sporty. Dále hřiště na malou kopanou, dětské hřiště a kulturní dům, využívaný v zimním období.

OBEC Velká Hleďsebe - Plzeňská 32, Velká HleďsebewebFotografie u firmy

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1587. Celková katastrální plocha obce je 456 ha. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.

OBEC Velký Luh - Velký Luh č. 22webFotografie u firmy

Velký Luh je již několik let zapsán do podvědomí motoristických fanoušků každoročním konáním truck trialových závodů v prostorech těžby písků.

OBEC Veverské Knínice - Veverské Knínice č. 260webFotografie u firmy

Nejvýznamnější a umělecky i stavebně nejcennější budovou v obci je kostel sv. Mikuláše. Podle archeologických průzkumů pochází nejpozději z počátku druhé poloviny 13. století. Jeho nejstarší částí je původní gotický vchod na severní straně chrámové lodi. Podle Vlastivědy moravské bylo o obci už roku 1259 uváděno, že má faru, což s údajem o existenci kostela koresponduje.