Obec Komňa leží v chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat, asi 5 km od Bojkovic. Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a obdélnou sakristií na severní straně kněžiště. Stavba pochází z 1. čtvrtiny 19. století.

Hledat firmy v obci Komňa
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Komňa 12 firem

IZ-KAMEN s.r.o. - Komňa č. 302web

OBEC Komňa - Komňa č. 42Fotografie u firmy

EKO SADY KOMŇA - Komňa č. 199

SDRUŽENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKŮ KOMŇA - Komňa č. 213

ZŠ A MŠ Komňa - Komňa č. 169Fotografie u firmy

PAGROMA - Komňa č. 304

HORÁKOVÁ RENATA Ing. - Komňa č. 232

REKREAČNÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KOPÁNKY - Mikulčin Vrch 214, Komňa

HOVĚŽÁK RENÉ - Komňa č. 26

KOPUNEC ZDENĚK-KAMENICKÉ PRÁCE - Komňa č. 302

FOTBALOVÝ KLUB Komňa, z.s. - Komňa č. 299

LESY KOMŇA s.r.o. - Komňa č. 179

Historie obce Komňa celá historie

1261 20.8. první písemná zpráva o obci

1409 obec připadla k světlovskému panství

1448 samostatná farnost

1592 28.3. narození J.A,Komenského

1605 obec vypálena Bočkajovci

1663 obec vypálena Turky

1670 15.11. úmrtí J.A.Komenského

1774 postavena budova sýpky, dnešní památník J.A.K.

1781 zřízení školy – v domě č. 134

1846 vysvěcení kostela sv. Jakuba

1855 postavena nová budova školy

1885 založení spolku dobrovolných hasičů

1885 Komňané se vykoupili z roboty

1903 vznikl Zemský spolek zvěroklestičů

1904 vznikl Spolek pro uctění památky J.A.Komenského

1910 založení Tělovýchovné jednoty SOKOL

1925 postavena budova SOKOLOVNY

1935 elektrifikace obce

1940 založení mateřské školy

1945 30.4. osvobození obce rumunskou armádou

1947 dokončení obecního vodovodu

1947 postavení pomníku rumunským vojákům na hřbitově

1950 odhalení pomníku J.A.Komenského

1956 odtržení „Komenských luk“ od obce

1956 založení JZD

1957 postavena budova OÚ a požární zbrojnice

1980 integrace – sloučení s Bojkovicemi

1990 osamostatnění obce – demokratické volby,

11. členné zastupitelstvo, starostou zvolen p. Karel Navrátil

1992 oslavy 400. výročí narození J.A.Komenského

* otevření památníku J.A.Komenského

* návštěva prezidenta Václava Havla

* obnovení Spolku J.A.Komenského

1992 převzetí majetku obce od lesů České republiky

1992 převzetí vodohospodářských zařízení do správy obce

1996 postavena a uvedena do provozu budova sklárny

1996 soubor Podšable poprvé vystupoval v cizině (Anglie)

1997 plynofikace obce

1997 zájezd Komňanů do Holandska, přijetí u starosty Naardenu a pietní akt u hrobu J. A.

Komenského

1998 1.12. převzetí znaku a praporu obce od předsedy Parlamentu ČR v Praze

1998 28.10. odhalení pomníku obětem světových válek

2000 Vystoupení Fašanku v Anglii, Chorvatsku a ve Strážnici – udělena cena laureát

"Strážnice 2000"

2003 29.6. odhalení pamětní desky PhDr. Ferdinandu Špíškovi

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.