V Kamenné na návsi stojí pomník z roku 1920, patří obětem 1. světové války. Jako obecní objednávku ho vyrobil František Kundela čp.50. Původně k pomníku ještě patřily čtyři kamenné sloupky s oplocením a čtyři schodky.

Hledat firmy v obci Kamenná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kamenná 7 firem

OBEC Kamenná - Kamenná č. 70

AK-NOVÁČEK MILAN JUDr. - Kamenná č. 27

SDH Kamenná - Kamenná č. 35

KAMBRA s.r.o. - Kamenná č. 82

NOVÁČEK JAN - Kamenná č. 68

GRANIT ZEDNÍČEK s.r.o. - Kamenná č. 81

AGRO KAMENNÁ s.r.o. - Kamenná č. 81

Historie obce Kamenná celá historie

1349 nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště.

1358 spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic

1369 Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče

1392 Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova

1399 majitelem se stává Jan z Otěchleb

1425 26. října se husitské vojsko utábořilo na ostrohu nad řekou Oslavou, od té doby se říká tomuto zalesněnému území Tábor - majitelem se stává Jan z Otěchleb

1437 pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné

1538 Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice)

1551 získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka

1552 Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu

1553 až 1945 různí majitelé budišovského panství (viz historii Budišova), posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono

1755 17. července účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi

1799 založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali "familianti" svobodníky už v roce 1799

1805 přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován u čp. 56 na místech, kde je nyní zahrádka

1840 postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny

1866 do války s "Prejzy" byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19)

1878 války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn

1882 začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m² v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí.

1882 17. září byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat

1908 starostou obce Antonín Vrba čp. 2

1914-16 při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9)

1923 zvolen starostou František Dvořák čp. 25

1923 zřízení obecní knihovny se 47 svazky

1924 Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou

1929 založení obecní kroniky - Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel

1931 zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů

1931 provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů

1934 první automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela

1935 v obci je 5 rádií

1935 do místní školy chodí 39 dětí

1936 založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů

1936 postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy

1936 zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků

1936 v obci je 35 koní

1937 zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stehlík z Vysokého Mýta

1937 postavena u školy malá hasička na stříkačku

1937 provedena regulace potoku

1937 postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35

1938 2. června zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21

1938 přístavba kabinetu u školy

1938 obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy

1938 do místní školy chodí 34 žáků

1938 při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili

1939 postavení hasičské sušící věže

1939 v obci je 9 radiopřijímačů

1943 postavení hasičky u školy

1945 8. května přespalo 80 německých vojáků ve škole

1945 9. května v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 "Na bočku."

1945 16. května zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta

1946 zvolen předsedou MNV František Nováček

1948 29. února zvolen předsedou MNV Richard Mrňa

1949 instalace místního obecního rozhlasu

1951 předání obecních lesů do "Lesního družstva"

1951 27. dubna vyhořel dům čp. 5 - dnes tam stojí částečně čp. 4

1952 postavení obecního domu

1952 vyhotovení fotokroniky Kamenné - provedl učitel Čeněk Čermák, jedná se o unikát v rámci okresu Třebíč

1952 12. září založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná

1955 vybudován taras okolo Roušova rybníka

1957 opětovné založení JZD

1957 zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná - cementárna

1958 13. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu

1960 1. ledna připojení Klementic ke Kamenné

1960 září poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28)

1962 postavení autobusové zastávky

1964 22. června zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka

1965 narovnání a oprava cesty do Klementic

1965 do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5)

1965 v obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů

1966 postaven 70 m taras na návsi

1969 do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí

1971 1. ledna sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov

1971 přístavba další garáže na hasičský automobil

1974 15. ledna otevření nově postavené prodejny Jednota

1975 dokončení víceúčelové vodní nádrže

1975 30. června uzavření místní školy pro malý počet žáků (viz Přehled nástupu učitelů v místní škole)

1976 1. května otevření lomu Československým průmyslem kamene

1976 22. října zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35

1976 dostavba budovy na koupališti

1977 vybudováno 8 studní v Buršíkově lese

1977 nákup automobilu pro požárníky zn. Robur

1977 v Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6

1977 do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí

1978 zakrytí potoka ve vsi

1979 26. října zvolen předsedou MNV Milan Šoukal

1980 1. ledna sloučení MNV s Budišovem

1980 předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal

1981 28. září zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček

1987 zakoupeno požární vozidlo Avie

1988 prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě

1988 vyhotovení fotokroniky Kamenné a Klementic - fotografoval František Nováček, čp.10, sestavil v r. 2002 Ladislav Eichler, čp. 5

1990 starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp.61

1994 postavení pódia v areálu koupaliště

1995 rekonstrukce osvětlení v Klementicích

1996 Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů

1997 odbahnění rybníka v Klementicích

1998 oprava místní komunikace v Kamenné

1998 zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler

1999 1. dubna pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství

1999 vstup obce do mikroregionu Horácko

1999 oslava 200 let od založení Klementic

2000 schválení urbanistické studie Kamenné a Klementic

2000 vydání první pohlednice obce

2001 obec zpět nabyla lesní pozemky o rozloze asi 25 ha od bývalého Lesního družstva zrušeného v roce 1953

2002 18. října vpuštěn zemní plyn do rozvodů v Kamenné i Klementicích

2002 7.listopadu zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Ladislav Eichler čp. 5

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.