Hledat firmy v obci Rozstání
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Rozstání
Živé firmy - počet: 2, obec Rozstání

KAŠTÁNEK VÁCLAV-KLEMPÍŘSTVÍ - Rozstání č. 33

OBEC Rozstání - Rozstání č. 80webFotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Rozstání - Rozstání č. 80webFotografie u firmy

KAŠTÁNEK VÁCLAV-KLEMPÍŘSTVÍ - Rozstání č. 33

Historie obce Rozstání celá historie

Původně zřejmě česká obec, po kolonizaci ve 13. století poněmčována.

Pravděpodobné založení vesnice sahá do období velkého zúrodňování pohraničního lesa za biskupa Bruna Olomouckého. Lze tak usuzovat podle uspořádání čtyřhranných statků. Podle tohoto typu statků je také znát někdejší původ franských kolonistů. Traduje se, že zde byly původně dva svobodné statky - Lipsky čp.2 a Petsch čp.39. Mezi nimi se měly táhnout pásy lesů, když se vymítily, spojily se oba statky ve vesnici. Bohužel dnes už nikdo nemůže řící, zda to tak skutečně bylo.

Nejstarší dějiny obce Rozstání jsou spojeny s panstvím Starý Cimburk. A protože Starý Cimburk dlouhou dobu vlastnil zemský kníže, jsou dějiny Rozstání spojeny také s panstvím Moravská Třebová. Roku 1365 Jindřich z Lipé nechal intabulovat třebovské panství s přilehlými obcemi markraběti Johannovi, současně mu věnoval dědičně panství Starý Cimburk, ke kterému patřilo i Rozstání. 1391 postoupil markrabě Johann panství Moravská Třebová Haraldu z Kunštátu. Od této doby až k znovunabytí hradu Cimburk není zcela jasné, kdo vlastnil a spravoval tato panství. Je ale známo, že roku 1406 byl v Rozstání svobodný dvůr, který propůjčil markrabě Jošt Měškovi z Rozstání a Újezda. Z tohoto dvora později vznikl velkostatek. Roku 1409 předal markrabě Jošt tuto vesnici Margaretě z Schönburgu, manželce Dobeše Mezirzicze, která o několik let později postoupila tuto vesnici vlastníku Starého Cimburku, kterému vesnice už zůstala.

V roce 1480 vlastnil hrad s okolím Ulrich z Boskovic, který ho přenechal mecenáši Ladislavu z Boskovic, který 1486 obdržel jako léno od krále Vladislava také panství Moravská Třebová. Za vlády pánů z Boskovic se celému panství dařilo výborně. Starý Cimburk zdědil od Ladislava z Boskovic jeho syn Kryštof. Od roku 1547 až po začátek 17.století se na hradě vystřídala spousta vlastníků. Až Adam z Wüzniku prodal zemské právo Starého Cimburku knížeti Karlu z Liechtensteinu, a Starý Cimburk zůstal ve vlastnictví tohoto rodu až do roku 1918.

V době pruské invaze roku 1866 se v Rozstání a okolních vesnicích zabíral dobytek, seno, sláma a oves. V té době byl starostou obce Franc Hanisch, který se postavil na odpor přehnaným požadavkům nepřítele a vymohl značné zmírnění těchto požadavků.

Děti z Rozstání musely navštěvovat školu v Městečku Trnávce, protože v dřívějších dobách v obci škola nebyla. Až na konci 18. století se v domě čp. 4 začalo vyučovat. Po jeho skončení na začátku 19.století pokračoval Vincenc Grolig ve vyučování v domě čp. 68 do roku 1808. Další rok museli děti opět chodit do Trnavské školy. Roku 1809 založil Anton Lang v domě čp. 18 školu, která se po dvou letech přesunula do domu čp. 32.V roce 1847 koupila obec dům čp.40 pro vyučování dětí. Ale podle nového zákona o školství musela obec zřídit školní budovu, a tak byla postavena novostavba, která byla 19.11.1873 slavnostně otevřena pro 75 žáků ve dvou třídách.

OBEC Rozstání

Rozstání č. 80, 57101, Moravská Třebová 1

Osoby

  • p. Bambušková Jiřina, starostka

Kontakty

1 části obce: