Městečko Trnávka je položeno v malebné krajině - Moravskotřebovsko, má charakter členité pahorkatiny, jejíž součástí je Moravskotřebovská kotlina.

Hledat firmy v obci Městečko Trnávka
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Městečko Trnávka celá historie

Hrad Cimburk byl založen pány z Lipnice ke konci 13. století. Původně se jmenoval hrad Trnávka a podle něho se roku 1303 píše Ctibor z Trnávky, ale již téhoz roce se píše Bernart z Cimburka (syn Ctibora z Lipnice). Bernart byl podruhé ženat se Sabinou z Koryčan a zde si roku 1320 postavil nový hrad s názvem Nový Cimburk. (Z tohoto rodu pochází známý Ctibor Tovačovský z Cimburka.) Rod z Cimburka vymřel roku 1502. Cimburské zboží pak přešlo na pány z Lipé, kteří vlastnili rozsáhlé statky na severní Moravě. Při dělení rodinných statků roku 1346 dostal trnávecký statek Jindřich z Lipé, který jej roku 1365 prodal markraběti Janovi. Ale již roku 1406 prodal jeho dědic markrabě Jošt zboží Markétě, dceři Jindřicha ze Šonvaldu, která učinila spoluvlastníkem manžela Dobše z Popovic a Meziříčí. Dobeš byl známý husita, v našem regionu se potýkal hlavně s Janem Boskovcem z Brandýsa, který se roku 1421 přiklonil ke straně Zikmundově. Držel město Jevíčko. Pře d rokem 1446 postoupil Dobeš panství Vaňkovi z Boskovic. Po něm tu “seděl” Oldřich z Boskovic, který roku 1465 dal Trnávce právo odúmrti. Roku 1503 zde panoval Arkleb z Boskovic, po něm se statku ujímá Ladislav z Boskovic, který opravil a přestavěl hrad. Jeho syn Kryštof prodal celé panství Šimonu Ederovi ze Šťávnice. Jeho syn Vavřinec Eder prodal vše roku 1565 Weyzingerovi z Weyzingu. Roku 1568 drží statek Prokop Podstatský z Prusinovic, který dal ulít nový zvon a zřídil v Trnávce rybník. Po něm držel panství Jindřich Podstatský z Prusinovic a po němm bratři Jan, Matyýš a Prokop, kteří roku 1593 statek prodali Adamovi Věžníkovi z Věžník, za něhož byl hrad znovu opraven. Roku 1619 drželi zboží nezletilí sirotci Václav, Jiří, Adam, Ladislav a Ludmila, evangelíci, jejichž poručník Jakob Jalůvka z M lovic roku 1622 panství prodal Karlovi knížeti z Lichtenštejna, který roku 1636 statek spojil s panstvím třebovským.

Městys, do roku 1918 rozlišovány dvě samostatné politické obce – Nová Trnávka a Stará Trnávka.

Obec byla převážně zemědělská, dvůr velkostatku Moravská Třebová byl při první pozemkové reformě zčásti rozdělen, část spolu s dvorem v Rozstání přidělena jako zbytkový statek pachtýři Vaňkovi, roku 1934 byl velkostatek Rozstání-Trnávka prodán Kuffnerově cukrovarské akciové společnosti v Břeclavi. Ve Staré Trnávce byl 1911 a 1935 mlýn s pilou, v Mezihoří 1911 a 1930 mlýn. V letech 1924 a 1935 se uvádí výroba cementového zboží, v letech 1935 a 1939 tkalcovna lněného a bavlněného zboží.Od roku 1900 bylo v obci mlékařské družstvo (St. Trnávka), od roku 1907 hospodářské, od roku 1919 stavební, roku 1924 dvě stavební družstva a tři elektrárenská. V roce 1911 zde byla jedna záložna, v roce 1935 dvě. Od roku 1868 je v obci pošta, je zde také železniční stanice. Lékař je uváděn v roce 1911 a 1935.

V roce 1854 bylo v Nové Trnávce 562 obyvatel, 1869 – 622, 1880 – 626, 1900 - 618, 1910 – 602.

Ve Staré Trnávce bylo roku 1854 322 obyvatel, 1880 – 351, 1900 – 303.

V (Městečku) Trnávce bylo v roce 1921 914 obyvatel, 1930 - 958, 1950 – 796.

V roce 1924 byly v obci organizace agrární strany a Svazu zemědělců (Bund der Landwirte).

Od roku 1870 byl v obci pěvecký spolek, od roku 1881 hasičský, od roku 1885 Národní jednota, od roku 1900 včelařský, od roku 1906 Sokol, od roku 1907 Německý školský spolek (Deutscher Schulverein”, od roku 1910 Omladina, od roku 1920 Německý kulturní svaz (Deutscher Kulturverein), od roku 1922 spolek domkářů a malorolníků, 1924 odborový spolek zemědělských a lesních dělníků.

Roku 1550 byla fara v Trnávce luteránská, roku 1620 katolická. Farní kostel se připomíná roku 1406

Je zasvěcen sv. Jakubu Většímu.

Česká obecná škola se uvádí roku 1848, roku 1900 je škola česká i německá, trojtřídní. Od roku 1918 byla v obci česká měšťanská škola, v roce 1924 živnostenská pokračovací škola.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.