Obec Hejtmánkovice vznikla krátce po osídlení Broumovska ve 13. století.

Hledat firmy v obci Hejtmánkovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hejtmánkovice 13 firem

PRAGOKOVO s.r.o. - Hejtmánkovice č. 19

RAK JIŘÍ - Hejtmánkovice č. 8

B S B spol. s r.o. - Hejtmánkovice č. 144

RAKOVÁ MARIE - Hejtmánkovice č. 8

BLACK RED - Hejtmánkovice č. 18

MŠ Hejtmánkovice - Hejtmánkovice č. 203

JEŽKŮV DVŮR - Hejtmánkovice č. 103

HOSPŮDKA U BŮNA - Hejtmánkovice č. 61

NYŠKOVSKÝ ROMAN - Hejtmánkovice č. 172

OBEC Hejtmánkovice - Hejtmánkovice č. 118Fotografie u firmy

EUROOIL Hejtmánkovice - Hejtmánkovice č. 304

BOŽIĆ GORDAN-BROMAK - Hejtmánkovice č. 316

HUML JIŘÍ Ing. - Hejtmánkovice č. 4

Historie obce Hejtmánkovice celá historie

Obec Hejtmánkovice dle poznámek opata Bavora, nástupce opata Martina vznikla kolem roku 1296. Vznik názvu obce popisují dvě pověsti. Dle první pověsti pochází jméno Hejtmánkovice od zakladatele holandského hejtmana WEKANYHO, druhá pověst odvozuje jméno obce od prvního Šolce jménem Heitfolk. V dochovaných zápisech je jméno obce v mnoha podobách, od Haitfolksdorf v zápisech opata Bavora až po poslední Hauptmansdorf.

V r. 1790 projížděl obcí J.W. Goethe a tím se ocitlo jméno obce v jeho cestovním deníku. Světovou proslulost získaly Hejtmánkovice dne 14.7.1847, kdy na jejich území dopadl meteorit, který je dnes v Národním muzeu v Praze. Ottův slovník naučný udává k roku 1890 u hesla Hejtmánkovice 1240 obyvatel, trojtřídní škola, mlýn, vápnice, tkalcovství. Obyvatelstvo bylo tvořeno převážně z řemeselníků, továrních dělníků, obchodníků a sezónních dělníků. Díky tzv. dřívějšímu handlu strávil v naší obci nějaký čas i Alois Jirásek. Po skončení války převzala správu obce místní správní komise a později místní samospráva, která se mimo jiné starala i o místní školu . Byla založena místní knihovna, tělovýchovná jednota , Junák a začal pracovat hasičský sbor.V roce 1986 na základě direktivního nátlaku UVKSČ bylo i přes nesouhlas naprosté většiny občanů připojena obec k Broumovu. Toto připojení trvalo do roku 1990, kdy v listopadu proběhly volby a naše obec se znovu osamostatnila. První zastupitelstvo bylo 15tičlenné a do čela obce byl zvolen starosta na čtyřleté období. V roce 1994 při již druhých svobodných volbách bylo voleno už jen 11tičlenné zastupitelstvo.

Rok 1990 – 1994 Starosta Baše Jan

Místostarosta Šefránek František

Rok 1994 – 1998 Starosta Baše Jan

Místostarosta Šefránek František

Rok 1998 - 2002 Starosta Baše Jan

Místostarosta Šefránek František

Rok 2002 – 2006 Starosta Baše Jan

Místostarosta Baše Ervín

Rok 2006-2010 Starosta Harasevič Václav

Místostarosta Šimon Jiří

Demografické údaje