V obci můžete vidět kostel sv. Jiří, sochy, hrad Volfštejn, stopy hradu Třebel, stopy hrádku Šóntál, starý zámecký pivovar Vlkovar, zrekonstruovaná kašna a památník obětem 1. světové války.

Hledat firmy v obci Černošín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Černošín
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

EDO-PLASTOVÁ OKNA - Javorová 282, ČernošínwebFotografie u firmy

Zvažujete pořízení nových oken a dveří? Nevíte, pro jaké se rozhodnout? Pokud požadujete také rychlost, spolehlivost a profesionální přístup, pak jste na těchto stránkách správně.

EUROWAG, s.r.o. - Krásné Údolí č. 5, Černošín

MĚSTO Černošín - nám. 1. máje 62, ČernošínFotografie u firmy

Historie obce Černošín celá historie

Černošín vznikl jako poddanská obec ve 12. století. jeho vznik a vývoj ovlivnila poloha při obchodní cestě, spojující západní oblasti se středem Čech. Poprvé se snad připomíná ve jménu Bernarta z Černošína na archivním dokladu z roku 1155, který se nedochoval. Historicky doložen je Oldřich z Černošína v roce 1290 . Jméno obce je pravděpodobně odvozeno z vlastního jména vladyky Černoše. Vesnice měla již roku 1384 doložen kostel, který se stal roku 1445 farním. Patřila nejprve k hradu Volfštejnu , později k hradu Třebel a posléze ve 14. století k panství Trpísty. Od 14. do 17 století patřila rodu pánů ze Švamberka.

V roce 1541 byla povýšena na městečko a Švamberkové ji propůjčili do městského znaku část svého erbu - vpravo hledící - stříbrnou labuť v červeném poli, stojící na zeleném trojvrší, se zlatou zbrojí. Znak byl doplněn českým nápisem Miesteczko Cžernosyně. Velmi důležitou byla pro městečko česky psaná listina z roku 1551, v níž mu Zdeněk a Jáchym ze Švamberka poskytují další svobody a práva. Obec se tak stává důležitým obchodním a řemeslnickým centrem . Smutnou kapitolou byla pro městečko třicetiletá válka . Obec silně trpěla vojenskými nájezdy, což bylo dáno její výhodnou polohou u Stříbra. Také dlouhé ležení vojska při obléhání a dobývání Třebele městečku neprospělo. Vyšlo z této války tak zubožené a vylidněné, že na základě potvrzení Bedřicha ze Švamberka odškodňuje císař Ferdinand III obec privilegiem konání tří výročních trhů a týdenního trhu na dobytek. Tuto výsadu z roku 1654 potvrdila i Marie Terezie, Josef II. a naposledy císař František II. v roce 1794.Obě uliční fronty městečka, vystaveného při cestě, vyhořely při požáru roce 1611 a při obnově byly vystavěny podél dlouhého, úzkého náměstí, jak to požadoval charakter tržního městečka. V polovině 17. století se dostalo nových privilegií i místním řemeslným cechům. Toto opatření podporovalo novou kolonizaci, která však byla po výtce německá. Původně husitská obec se přikláněla k protestanství a po porážce na Bílé Hoře byla tvrdě rekatolizována v rámci protireformace.

I v následujících stoletích význam obce stoupal, zejména na začátku 19. století po vybudování císařské silnice. V městečku se konaly výroční trhy a trhy týdenní na koně a dobytek. V polovině 19. století je v obci registrováno 158 řemeslníků, 3 obchody, městská hospoda a 2 hospody zájezdní . Již v roce 1659 byl zřízen rozhodnutím městské rady chudobinec a město mělo své dva ranhojiče. Byla zde řádná stanice c. k. jízdní a listovní pošty. Tak i přes velké a časté požáry městečko bohatlo a rozrůstalo se. Od roku 1830 do roku 1930 stoupl počet jeho obyvatel z 889 na 1529 a počet domů ze 169 na 264. Konec 19. století znamená i v Černošíně nástup průmyslu. Vzniká podnik na výrobu obuvi a pila na zpracování dřeva z okolních lesů . Převaha německého obyvatelstva ve 30. letech tohoto století zapříčinila , že po Mnichovském diktátu byla obec s okolím připojena k Velkoněmecké říši.

Po osvobození v roce 1945 sem přichází noví čeští a slovenští obyvatelé ze všech koutů naší vlasti i repatrianti ze zahraničí a budují si zde nový domov. Zřizuje se česká škola , svou činnost obnovuje pošta i kožedělná továrna. Půda je rozdělena mezi rolníky, kteří zde později vytváří Jednotné zemědělské družstvo. Městečko prochází bouřlivým poválečným vývojem, který vykrystalizoval do dnešní podoby.

MĚSTO Černošín

nám. 1. máje 62, Černošín, 34958, Černošín

Osoby

  • p. Plincerner Miroslav, starosta

Kontakty