Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Při výletech do okolí Dobříče bývají nejčastějšími cíli zřícenina hradu Libštejna, zámek Kaceřov nebo romantické údolí řeky Střely.

Hledat firmy v obci Dobříč
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Dobříč
Živé firmy - počet: 12, obec Dobříč

ACCONT s.r.o. - Dobříč č. 101

COOP JEDNOTA Dobříč - Dobříč č. 100

ČESKÁ POŠTA Dobříč, s.p. - Dobříč č. 100

DIENSTPIER JAROSLAV - Čivice č. 54, Dobříč

DOBRÁ JANA MUDr. - Dobříč č. 28

HANA GŐRNEROVÁ - Čivice č. 2, Dobříč

LUBOŠ MUCHNA - Čivice č. 30, Dobříč

OBEC Dobříč - Dobříč č. 29webFotografie u firmy

Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Při výletech do okolí Dobříče bývají nejčastějšími cíli zřícenina hradu Libštejna, zámek Kaceřov nebo romantické údolí řeky Střely.

ORDINARIUS - Čivice č. 30, Dobříč

V-AUTO - Čivice č. 55, Dobříč

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Dobříč - Dobříč č. 101

ZŠ Dobříč - Dobříč č. 84webFotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

ZŠ Dobříč - Dobříč č. 84webFotografie u firmy

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Dobříč - Dobříč č. 101

OBEC Dobříč - Dobříč č. 29webFotografie u firmy

Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Při výletech do okolí Dobříče bývají nejčastějšími cíli zřícenina hradu Libštejna, zámek Kaceřov nebo romantické údolí řeky Střely.

Historie obce Dobříč celá historie

Pojmenování obce lze s největší pravděpodobností odvodit od názvu Dobříkův dvůr. První doložitelná zmínka o Dobříči tak pochází z roku 1250, kdy se jméno obce objevuje v soupisu statků plaského kláštera. Král Zikmund nechal zapsat Dobříč v roce 1420 (a dalších 15 vsí Bedřichovi a Hanušovi z Kolovrat. Před husitskými válkami stálo ve vsi 6 statků. Dva byly během nich vypáleny a 200 let zůstaly zpustlé.

Při dělení panství Kolovratů v roce 1443 připadl Dobříč k nedalekému hradu Libštejnu, ale roku 1513 byl znovu vrácen plaskému klášteru. O pět let později r. 1518 zapsal zdejší opat Ondřej Grof Dobříč, Kaceřov a dalších 12 vsí Albrechtovi z Gutštejna. Tohoto panství se v r. 1530 ujal Vilém Podmokelský, od něhož jej získal v r. 1539 Florián Gryspek.

Prameny uvádějí, že v r. 1558 byly v Dobříči 4 usedlosti; Jakuba Růžka, Matěje Lukšíka, Matouše Peterky a Jana Nováka. U vsi byly 4 rybníky.

Po konfiskaci kaceřovského panství Gryspeků přešel r.1623 Dobříč opět do držení plaských cisterciáků. Za třicetileté války byly zcela spáleny 3 statky. Po této dlouhé a nejisté válečnické době se začala stavět nová obydlí a obec se znovu zalidnila.

Vývoj počtu obyvatel Dobříče v posledních 150 letech zachycuje statistika takto (druhé číslo = počet domů v obci):

1843 1850 1870 1880 1890

243/28 250/? 260/38 280/36 303/42

1900 1910 1921 1930 1950

305/42 353/48 344/48 319/63 313/80

Podle berní ruly se v roce 1 ó54 hospodařilo v Dobříči na 61 strychů rolí a soupis dobytka vypadal takto: 4 ks potahu, 3 krávy, 8 jalovic, 9 ovcí a 8 sviní.

V roce 1713 bylo evidováno 7 hospodářů, šest z nich obhospodařovalo rozlohu nad 30 strychů rolí, jeden rozlohu menší. Celkový rozsah rolí čítal 272 strychy, pastvin bylo 22, luk 20 a lesů 70 strychů (strych, nebo také korec = 0,29 ha).

I po zrušení kláštera v r. 1785 patřil Dobříč k plaskérnu panství. To koupil v r. 1826 rakouský kancléř kníže Metternich.

V roce 1872 se obec dočkala silnice, která byla v té době stavěna z Plas přes Nebřeziny a Oboru do Kaceřova.

Dobříčské děti navštěvovaly v letech 1788 -1880 školu v Kaceřově (na tamějším zámku), po otevření obecní školy v Korytech v roce 1880 začaly docházet do sousedních Koryt.

OBEC Dobříč

Dobříč č. 29, 33005, Dobříč

Osoby

  • p. Lomička Václav, starosta

Kontakty

2 části obce: