V obci se nachází zámek Stružná. Historie tohoto zámku je spjatá s Andělskou Horou, kdy jeden z jejich vlastníků Linhart Colona z Felsu nechal kolem roku 1598 vystavět nový zámek v Kysiblu. V roce 1622 zámek i s Andělskou Horou přechází do majetku He

Hledat firmy v obci Stružná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Stružná 14 firem

ČESKÁ POŠTA Stružná - Stružná č. 83

ČIMBORA JAROSLAV - Žalmanov č. 50, Stružná

FARMA ŽALMANOV-KOZÍ SÝRY - Stružná č. 72Fotografie u firmy

DPD CZ Stružná - Žalmanov č. 84, Stružná

EUROVIA KAMENOLOMY provozovna Horní Tašovice - Horní Tašovice, Stružná

DOUPOVSKÉ UZENINY PELANT - Žalmanov č. 83, Stružná

JEZDECKÁ SPOLEČNOST KOČÍK STRUŽNÁ, z.s. - Stružná č. 126

OBEC Stružná - Stružná č. 83

JEZDECKÁ SPOLEČNOST KOČÍK - Stružná č. 126

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA KARLOVARSKÉHO KRAJE - Stružná č. 123

RECYPLAST CZ s.r.o. - Žalmanov č. 82, Stružná

MŠ Stružná - Stružná č. 58

HEJHAL JOSEF - Stružná č. 20

DETEKTOR VARY.CZ - Stružná č. 28

Historie obce Stružná celá historie

Obec Stružná leží cca 15 km jihovýchodně od Karlových Varů. Obec se nachází v nadmořské výšce 650 m a hospodaří na katastrální výměře cca 13 km2 . Počet obyvatel se pohybuje okolo 530.První písemné zmínky o osadě Kysibl (Stružná od od r.1949) jsou datovány rokem 1378, kd osada Kysibl spadala pod manství nedalekého hradu Andělská Hora.Okolo r.1437 získali Stružnou a Andělskou Horu pod svůj vliv Šlikové. Svému synovi je po r.1463 věnoval Jiří z Poděbrad, kdy celé toto manství získal. Míšeňský purkrabí Jindřich z Plavna však už v r.1466 zde získal vliv a jeho potomci toto území spravovali až do r.1565. V tu dobu hrad Andělská Hora sloužil jako šlechtické sídlo.Ves Stružná se od r.1536 uvádí mezi vesnicemi jako součást panství hradu Andělská Hora. Po r.1570 se stali majiteli tohoto území Colonnové z Felsu.Morová epidemie zasáhla zdejší obyvatelstvo na počátku 16.st. a bída decimovala zdejší občany i po dobu třicetileté války.Jako konfiskát koupil tvrz Kysibl a hrad Andělskou Horu v r.1622 císařský generál Heřman Černín z Chudenic. Linhartu Colonnovi z Felsu byl totiž jeho majetek zkonfiskován za účast ve vedení českého stavovského povstání v r.1621. Heřmanovi však odmítali poddaní robotní povinnosti a docházelo k mnoha sporům a stížnostem až k samotnému císaři, ten však jejich stížnosti nevyslyšel a v říjnu 1640 došlo na Andělské Hoře k velkému protestnímu shromáždění. Vrchnost nemohla pokojné a dobře organizované povstání potlačit a až v r.1680 byli za selského povstání leckteří mučeni a v Bochově popraveni dva poddaní ze Šemnic. V druhé pol.17.stol. necha lHuprecht Jan Černín z Chudenic přestavět tvrz na barokní zámek. Až v r.1734 prodali tento zámek hraběti Leopoldovi Hartigovi. Ten pak se svým synem zámek rozšířili na přepychový trojkřídlý objekt. Od r. 1794 byl zámek v najetku dalších pánů, až v r.1863 získali zámek hrabata Černínové-Morzinové, kteří nechali zámek přestavět do pseudorenesanční podoby.Na počátku 18.st. zde vzniká porcelánka, kterou založil Christian Nonne z Durynska. Ta zde prodělala významný vývoj a prosperovala až do r.1945. Posléze byla začleněna do oborového podniku Karlovarský porcelán. V r.1930 koupil zámek Leopold Šternberk,kterému byl majetek v r.1945 zkonfiskován. Zámek se stal majetkem českosl.státu a v r.1948 přechází pod správu Českoslo.armády. Ruzpoutání nacionálních rozepří a pomnichovské období nebyly k lokalitě moc příznivé. Kisibl se v letech 1938-1945 stal součástí německého okresu Luditz.Po konci 2.sv.války bylo německé obyvatelstvo z tohoto území vyhnáno, území dosídleno českým obyvatelstvem.Obec Stružná spadala od r.1948 do vojenského střeženého postoru Doupov a rozvoj obce a přilehlých osad tak byl na dlouhá desetiletí zastaven, charakter kulturního dědictví, zástavby a hospodářství rozvrácen.

Po r.1989, kdy se obe opět staly samostatně hospodařícími celky se obec Stružná vymanila z režimu vojenského prostoru. Poměry a kvalita se v této lokalitě navrací k normálnímu žití a sepětí s okolní krrajinou.

V obci se nachází sportovní hřiště, obecní knihovna, mateřská škola, hostinec, hřbitov, kostel, socha sv.Jana Nepomuckého a zámek, který je dominantou obce, avšak v soukromém vlastnictví a uzavřený veřejnosti. Místní mohou využívat kanalizaci, vodovod, dobré pozemní komunikace, turistické stezky, cyklotrasy a spojení s nedalekými Karlovými Vary.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.