Okolí obce je možné využít ke krásným procházkám. Cyklistům se kromě toho nabízí příjemné cyklovýlety kolem řeky Labe a jejich vyšší bezpečnost zajišťuje od r. 2004 i nově vybudovaná cyklostezka ze Srnojed do Svítkova.

Hledat firmy v obci Srnojedy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Srnojedy 13 firem

BETECHNIK CZ spol. s r.o. - V Polích 109, Srnojedy

MR SPEEDTRANS s.r.o. - Na Hrázi 203, Srnojedy

OBEC Srnojedy - Ke Hřišti 8, SrnojedyFotografie u firmy

INTEGRITY CZ s.r.o. - Pardubická 40, Srnojedy

ENERGOLAND spol. s r.o. - Pardubická 18, Srnojedy

FANTA7 - Popkovická 64, Srnojedy

RYKOBITO s.r.o. - Popkovická 93, Srnojedy

MASTIBE - Pardubická 18, Srnojedy

KARAFIATEK.CZ - Pardubická 31, Srnojedy

HÖRMANN NORBERT-ZÁMEČNICTVÍ - Pardubická 19, Srnojedy

3D INVEST s.r.o. - Pardubická 233, Srnojedy

HÁJKOVÁ LUDMILA - Na Hrázi 206, Srnojedy

HRDINKA ZDENĚK - K Čekárně 120, Srnojedy

Historie obce Srnojedy celá historie

Obec Srnojedy se v dochovaných písemných historických pramenech poprvé připomíná v době prvního majitele zemana Jana ze Srnojed, zvaného Tluch v roce 1410, kdy se soudil o dědictví u dvorského soudu v Praze. Celý spor měl rozhodnout král Václav IV.

Počátky lze ale nepochybně hledat již v období konce 12. stolení a začátku 13. století. Místní jméno "Srnojedy" vzniklo podle jazykovědců asi takto...

V okolních lesích první usedlíci vznikající obce lovili hojně srny: "srny jedli- tam co srny jedí".

Víc jak půl století historické prameny o obci mlčí, další zmínka se objevuje teprve roku 1462 a to v souvislosti s prodejem Krchlebské tvrzi spolu s majetkem, do něhož patřila i obec Srnojedy, bratřím Janu a Jiřímu z Ohnišťan tehdejším majitelem Janem Žákem. Potomek Jan mladší z Ohnišťan rozrostlý statek prodal v r. 1502 městu Chrudim. V té době stával u Srnojed mlýn, kousek od mlýna byl dědičný přívoz Košlan a chalupu zde měl i řemeslný rybář. Po prodeji se stali srnojedští na dalších 45 let poddanými vrchnosti města Chrudimi. Když v r. 1547 vypukly protihabsburské stavovské nepokoje, kterých se účastnily i delegace královských měst, byl jim po potlačení těchto nepokojů Ferdinandem I. zkonfiskován majetek. Tak se stalo i chrudimským.

Konfiskovanou tvrz Krchleby spolu se Srnojedy koupil od krále Jan z Pernštejna a připojil nový majetek k pardubickému panství. Obec se stala s ostatním majetkem součástí rozlehlého velkostatku, který s centrem Pardubic budoval od roku 1491 Vilém z Pernštejna. S pardubickým panstvím potom vesnice sdílela své osudy již natrvalo. Na panství vznikly rozsáhlé soustavy rybníků, tehdy jedny z nejvýznamnějších v Čechách. Srnojedy byly začleněny do rychty Jezbořické. V polovině 16. století bylo v Srnojedech 7 selských gruntů a jedna výsadní hospoda. V roce 1560 byl nucen Jaroslav z Pernštejna prodat zadlužené pardubické panství králi Ferdinandovi I. To se tak napříště stalo královským komorním panstvím. Pardubický zámek zůstal již jen sídlem vrchnostenského úřadu a občasných návštěv panovníka. Do třicetileté války se velikost a rozsah Srnojed příliš nezměnil. Srnojedy na panství patřily k malým vesnicím.

V průběhu třicetileté války většina statků zpustla, ale nedlouho po této válce sem přišli noví obyvatelé a vrátili se i někteří starousedlíci. V průběhu dalších století rostl počet obyvatel pomaleji, než v okolních obcích.

Největší změny ve vývoji obce nastaly ve 20. století. Rozrostl se počet obyvatel obce, ve třicátých letech byla zavedena elektřina. Největší zemědělská usedlost Srnojedský dvůr, který stojí jakoby osamocen v polích na příjezdu směrem od Pardubic, v průběhu let změnil několik majitelů, posledním majitelem byl pan Václav Bukač, jehož potomci dnes žijí v Americe. Dnes je z této usedlosti průmyslový areál. V roce 1933 vzniká v obci Hasičský sbor a začíná se stavět hasičská zbrojnice, hasiči si pořizují i hasičskou stříkačku. Do obce je zaveden telefon. Staví se zdymadlo na Labi s odpadním kanálem F. Ve 40. letech se začíná budovat vodní elektrárna. V padesátých letech si občané začínají stavět nové rodinné domky na pozemcích, které patřily k Srnojedskému dvoru. Vzniká tak nová zástavba (dnes ulice: U Tunic, V Zahrádkách, V Polích, Popkovická, Na Mokřinách, Svítkovská, K Čekárně, U Struhy). V této době také staví Jednota v centru obce nový obchod se smíšeným zbožím. Začátkem 70. let si občané svépomocně staví pohostinství v obci (vedle obchodu) a následně po prodeji Jednotě, dostavují velký kulturní dům.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.