Podle pověsti založil Uhřičice český panovník při válečné výpravě proti Uhrům. Název obce lze vyložit jako "ves lidí Uhříkových". První písemná zmínka o obci Uhřičice se váže k roku 1131, kdy je část obce uváděna jako majetek moravské církve.

Hledat firmy v obci Uhřičice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Uhřičice 6 firem

OBEC Uhřičice - Uhřičice č. 111webFotografie u firmy

Podle pověsti založil Uhřičice český panovník při válečné výpravě proti Uhrům. Název obce lze vyložit jako "ves lidí Uhříkových". První písemná zmínka o obci Uhřičice se váže k roku 1131, kdy je část obce uváděna jako majetek moravské církve.

FORMÁNEK JIŘÍ - Uhřičice č. 204

VRTANÉ STUDNY, PRŮZKUMNÉ VRTY - Uhřičice č. 206

MŠ Uhřičice - Uhřičice č. 111

LUMINA PŘEROV s.r.o. - Uhřičice č. 57

COOP JEDNOTA Uhřičice - Uhřičice č. 26

Historie obce Uhřičice celá historie

Podle pověsti založil Uhřičice český panovník při válečné výpravě proti Uhrům. Název obce lze vyložit jako "ves lidí Uhříkových".První písemná zmínka o obci Uhřičice se váže k roku 1131, kdy je část obce uváděna jako majetek moravské církve. Roku 1174 daroval celou ves moravský kníže Oldřich biskupskému kostelu v Olomouci. Mlýn se připomíná již v r.1277, škola roku 1450, 1515 a trvale od roku 1643. Za válek Jiřího z Poděbrad obec zpustla ale v roce 1480 je opět uváděna jako osídlená. V roce 1515 bylo v obci 45 usedlých a škola, roku 1767 je uváděno 40 sedláků, 19 chalupníků, mlynář, šenkýř a 5 domkařů. Roku 1830 již 73 domů a 613 obyvatel, r. 1910 je to 116 domů a 749 lidí. V roce 2000 stojí v obci 210 domů a žije 608 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 918ha 40a 69 m2.

Z roboty se obec vyplatila v roce 1785.

Užívání pluhu je zaznamenáno poprvé v roce 1830, kosy 1860, první secí stroj 1874, první mláticí stroj 1878.

Živelné pohromy - při požáru v roce 1819 vyhořela celá obec i ovocné sady od vznítivšího se sádla při smažení koblihů.

Povodně bývaly do regulace řeky Moravy časté. R. 1875 zachránili uhřičičtí 21 cigánů před utonutím. Po regulaci Moravy byla část obce zaplavena v r. 1911 a 1997.

Pečeť obce - v 16. Století zobrazovala rádlo , brázdu a nápis "Obec Uhřičice", v 18. stol. nápis "SIGIL COMVITATIS VHRZITZ" a poprsí Jana Křtitele, v 19.století postavu sv.Floriána hasícího oheň.

Zvony - roku 1793 pořídila si obec zvon vysvěcený a pokřtěný jménem sv. Arnošta. Při požáru r.1861 zvon praskl. V témže roce jej obec nechala přelít ve dva zvony menší pojmenované Josef a Marie. Za I. Světové války r. 1917 byl Josef zrekvírován. Menší Marii občané zachránili podplacením velitele rekvizičního oddílu. Zvon Marie byl zabaven za II. světové války ale v r.1946 byl nalezen v Hamburku a vrácen do obce. Mezi tím si ale obec pořídila dva menší a méně kvalitní zvony. Vrácený zvon byl zapůjčen sousední obci Polkovice na kostel. Roku 1998 byl zvon vrácen obci a po opravě byl znovu posvěcen a slavnostně zavěšen na věž radnice. Na zvonu je v horní části nápis: HONORI IMAC. CONCEPTION : B.V.MARIAE , u spodního okraje jména tehdejších představitelů obce a tvůrce zvonu ANTON SKŘEPEC PŘEDNOSTA ŠTĚPÁN SKOPAL A FR. TICHY RADNY A L.F.STANKE OLOMUCII FUSA 1861. Horní část zvonu je zdobena ornamentem.

Významní rodáci:

•František Körner

vlastenec, odbojář a partyzán nar. 15. ledna 1909 v Dolních Studénkách, zastřelený u mostu přes řeku Valovou u Uhřičic 7. května 1945. Zde najdete článek o této události napsané očitým svědkem panem Bohumilem Kyselým občanem Uhřičic.

•František Jášek

kněz, hospodářský správce kapituly olomoucké a kanovník kroměřížský 1797-1849.

•Amálie Vrbová

pseudonym Jiří Sumín, autorka románů s vesnického prostředí, 1864-1936. Zde najdete článek o Amálii Vrbové, který sestavil pan Bohumil Kyselý starší za pomoci materiálů, které poskytl pan Zdeněk Tichý.

Tyto pohlednice nám poslal pan Břetislav Passinger. Jsou to staré pohlednice obce Uhřičice a pocházejí z jeho soukromé sbírky. Pan Passinger je spoluautorem publikace "Pobečví v proměnách času II", kterou si můžete vypůjčit v naší obecní knihovně. Obrázek pohlednic lze najít také na našich stránkách ve fotogalerii, kde si ho můžete zvětšit.

Naše obec nedávno získala materiál, který zpracovala paní Daniela Kolečářová, pracovnice Státního okresního archivu Přerov. Jedná se o výpis ze školních kronik základních škol v Uhřičicích a mapuje historii školy v Uhřičicích od roku 1859 do roku 1997. Materiál si mužete otevřít zde.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.