V provozu je filiální kostel sv. Petra a Pavla, který náleží do bohuňovické farnosti. V obci byl vybudován nový sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm a s tenisovým kurtem. Pro pořádání větších společenských akcí je vybaven pódiem atd.

Hledat firmy v obci Hlušovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hlušovice 16 firem

OBEC Hlušovice - Hlavní 89, HlušovicewebFotografie u firmy

V provozu je filiální kostel sv. Petra a Pavla, který náleží do bohuňovické farnosti. V obci byl vybudován nový sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm a s tenisovým kurtem. Pro pořádání větších společenských akcí je vybaven pódiem atd.

MASTR-ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE - Hlavní 8, Hlušovice

SENIOR PARK - Jezerní 316, Hlušovice

HULÍN JOSEF-MALÍŘ - Hlavní 17, Hlušovice

MŠ Hlušovice - Hlavní 36, Hlušovice

FOKOS KUCHYNĚ s.r.o. - Hlušovice č. 23

SUDOLSKÝ ROSTISLAV - Okružní 93, Hlušovice

TRIOS, spol. s r.o. - Loučky 137, Hlušovice

DOHNAL STANISLAV - Hlavní 23, Hlušovice

QRES TECHNOLOGIES - Okružní 92, Hlušovice

LUX INTERIÉR s.r.o. - Okružní 92, Hlušovice

ESPROGRESS - Okružní 93, Hlušovice

OPLETAL ČESTMÍR - Hlušovice č. 150

TROCHTA ONDŘEJ Ing. - U Potoka 242, Hlušovice

ZATLOUKAL MARTIN-CNC OBRÁBĚNÍ - Hlušovice č. 92

COOP Hlušovice - Hlavní 270, Hlušovice

Historie obce Hlušovice celá historie

Obec se na svém místě nachází už od dávné minulosti. Svědčí o tom řada archeologických nálezů keramiky z popelnicových polí přímo v místě obce i z jiných míst katastru. Archeologické nálezy lze očekávat zejména v území východně od železniční trati. První písemná zmínka s názvem obce je z roku 1271.

Sídlo se pomalu rozvíjelo, zprvu jako majetek kláštera Hradisko, kapituly a města Olomouce. Rychlejší rozvoj nastal ve století 19. a 20. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla obec v letech těsně po 2. světové válce, kdy zde žilo přes 400 obyvatel. Další desetiletí jsou již ve znamení poměrně rychlého poklesu počtu obyvatel. Bylo to způsobeno úbytkem zemědělsky činného obyvatelstva v této, původně téměř výhradně zemědělské obci, jako důsledku mechanizace a koncentrace zemědělské výroby a nedostatku jiných pracovních příležitostí přímo v obci. V 70. letech k tomu přistoupilo násilné zbavení obce samostatnosti. Z Hlušovic se stalo nestřediskové sídlo dočasného významu s úředním a správním centrem v Bohuňovicích. To mělo velmi neblahý vliv na vývoj obce. Nastalo postupné zaostávání. Byla omezena výstavba v obci, naprosto zaostal rozvoj infrastruktury. V závěru 20. století zde žilo již jen 260 obyvatel s poměrně vysokým věkovým průměrem.

Demografické údaje