Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, v níž se uvádí již jako samostatná obec.

Hledat firmy v obci Vigantice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

ZŠ A MŠ Vigantice - Vigantice č. 88

DOROTÍK MIROSLAV - Vigantice č. 217

OBEC Vigantice - Vigantice č. 203webFotografie u firmy

Název obce Vigantice je odvozen od osobního jména Wiegand. První zmínka o obci pochází z roku 1411 z listiny Lacka z Kravař, v níž se uvádí již jako samostatná obec.

Historie obce Vigantice celá historie

V roce 1676 bylo zde 49 domů - 1 fojtství, 16 gruntů a 32 chalup.

V roce 1790 v obci žilo 517 obyvatel.

Roku 1910 žilo ve Viganticích celkem 698 obyvatel.

V roce 1980 činila rozloha obce 764 ha a v obci žilo ve 197 domech 826 obyvatel.

V roce 2000 bylo v obci 270 domů a 843 obyvatel.

Prvním fojtem a purkmistrem byl v r. 1616 Jan Solanský.

Posledním fojtem, a také prvním starostou, byl v letech 1843 – 1873 Jan Jurečka, č. p. 6. Zemřel 21. 6. 1890. Do roku 1848 vedli obce purkmistři, pak starostové.

I obyvatel naší malé obce se dotkly světové události, jako byla první světová válka v roce 1914 - 1918, v níž za cizí zájmy padlo čtrnáct občanů, také období hospodářské krize let 1933 - 1938 a druhá světová válka s následnou okupací naší země v letech 1939 - 1945. Na nucené práce do Německa bylo za druhé světové války násilně posláno čtrnáct mladých občanů, chlapců a dívek, narozených v roce 1923 a 1924, z nichž tři se nevrátili.

Zažili jsme slavné májové dny. Naše obec byla osvobozena od fašismu Rudou armádou v dopoledních hodinách dne 4. května 1945. První den nabyté svobody zaplatil životem sedmnáctiletý Josef Skalík, č. p. 52, který byl při pozorování probíhajícího boje zasažen střepinou granátu.

Po roce 1945 se po odsunu Němců odstěhovalo do pohraničí za novým chlebem přes sto občanů. Pronikavé změny v oblasti politické, sociální a v zemědělství, které v naší obci (a nejen v ní) nastaly po roce 1945, nebyly všechny přijímány s porozuměním, některé také s odporem.

V minulosti se v obci těžil vápenec v lokalitě zvané Vápenky, lom dávno zanikl.

Původně byl jediným zdrojem výdělku tkalcovský stav, který byl skoro v každé chalupě. Výdělek byl velmi skrovný, od 1ks (asi 30m) dostával tkadlec 1,30-1,50 zl. Pro bavlnu musel do Frenštátu, práce trvala týden za pomoci druhé osoby.Skrovný výdělek umožňoval skrovné jídlo: zelí, krupice, zemáky; když se neurodily, byla velká bída. O žních chodili lidé za výdělkem na Hanou.

Když se v Rožnově usadilo několik podnikatelů na výrobu punčoch, dělníci dostali pletací stroje a pracovali doma, vydělávali 1-2 koruny denně.

Po roce 1945 bylo v obci několik svobodných, řemeslných a jinak koncesovaných živností: 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 pohostinství, trhovectví s živým dobytkem, trhovectví s lesními plodinami, ovocem a zeleninou, výmlat obilí na mlátičce, 2 pekařství a natěračství. V letech 1949-51 byly soukromé živnosti zrušeny nebo začleněny v rámci socializace do tzv. lidových družstev nebo komunálních podniků. Pro poskytování služeb obyvatelstvu byly v obci zřízeny při MNV tzv. místní hospodářství.

Po válce začali mnozí obyvatelé obce dojíždět za prací do Rožnova - do papíren, do MOPu, později do Tesly. Z důvodu zaměstnání v Rožnově se stále více mladých lidí u obce usazuje v Rožnově, kde mají možnost dostat byt.

Po založení JZD v roce 1957 část občanů začala pracovat v družstvu, převážně starší lidé.

V roce 1958 je uváděno:z celkového počtu 480 dospělých je zaměstnáno v průmyslu 265 osob, v JZD je 48 osob pracujících pravidelně, 32 nepravidelně. Zbytek jsou soukromě hospodařící rolníci a důchodci. Důchodců je v obci 130. Do důchodu se odchází v 60ti letech (muži) a v 56 (ženy).Výše důchodu je 50% průměrnho výdělku. Nejnižší důchod v obci činí 360,-Kč, nejvyšší 830,-Kč. Občané, kteří pracovali v zemědělství a platili pojištění, pobírají po 65ti letech 190-320,-Kč, občané, kteří za stejných podmínek nebyli pojištěni, dostávali 100,-Kč.

Demografické údaje