Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou.

Hledat firmy v obci Troubky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Troubky celá historie

Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Poněvadž se řeka často rozvodňovala, rozhodli se prý usídlit výše na břehu. Vedl je prý svobodný pán Trúbek, podle něhož se obec začala nazývat. Dalším hláskoslovným vývojem se pak osobní jméno přetvořilo až do dnešní podoby TROUBKY.

Jiný výklad názvu obce ovšem uvádí, že se jednalo o název místa, kde se napájela koňská spřežení, kde se „voda přivádí trubkami“.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348, kdy je uváděn v zemských deskách olomouckých Heralt (Erhard) z Kunštátu, který dal zapsat své manželce na věno 300 hřiven grošů v Troubkách se všemi náležitostmi a s dědinou Člunek.

Do roku 1380 byly Troubky samostatným panstvím s vlastní tvrzí, avšak od tohoto roku se na dlouhá staletí staly součástí tovačovského panství. Historie obce je tak až do roku 1848 spjatá se šlechtickými rody Cimburků, Pernštejnů, Salmů, Petřvaldů a Khűnburgů.

K nejvýznamnějším postavám z řad majitelů tovačovského panství patřil Jan Tovačovský z Cimburka (významný moravský husitský vojevůdce), či jeho syn Ctibor Tovačovský z Cimburka, který zastával po skončení husitských válek funkci moravského zemského hejtmana. Ke známým šlechtickým osobnostem z řad majitelů tovačovského panství patřili také Jan a Vratislav Pernštejnové, přičemž se jménem Vratislava z Pernštejna se pojí pro obec významná událost. V roce 1570 totiž Vratislav z Pernštejna coby nejvyšší kancléř českého království udělil Troubkám vlastní pečeť, která patří k nejstarším vesnickým znakům v celé České republice.

Znak je zlato-stříbrně čtvrcený štít. V prvním poli se nachází černá zubří hlava se zlatými rohy a houžví (rodový znak Pernštejnů), ve druhém a třetím poli pak červená lovecká trubka s červeným řemením a náústky ven (symbol názvu obce), ve čtvrtém poli je zobrazena černá radnice - symbol rolnického charakteru obce.

Od roku 1850 byla vrchnostenská správa nahrazena místní samosprávou, v jejímž čele volený starosta obce. Tuto správu obce přerušilo období let 1948 – 1989, kdy obec byla v podstatě řízena.

PAMĚTIHODNOSTI

Stará zástavba vzala za své při povodni v roce 1997. A tak současní návštěvníci obce mohou sledovat proměnu vesnice po této tragické události.

K významným památkám obce však bezesporu patří socha sv. Armanda z poloviny 18.stol., přičemž autorství této barokní sochy je připisováno B. Fritschvovi. Socha svatého Amanda se nachází na místním hřbitově, dnes však již bez berly, která byla zcizena v roce 2002 stejně jako bronzová reliéfní socha z pomníku padlých amerických letců. Tento pomník byl vybudován po skončení II. světové války na památku padlých amerických letců, kteří byli nad obcí sestřeleni při velké letecké bitvě nad Hanou a v Troubkách našli tito padlí místo svého posledního odpočinku. V roce 2003 byla na pomník instalována nová reliéfní postava a pomník tak znovu nabyl „ztracený lesk“.

Další barokní památkou je socha sv. Floriána - patrona hasičů, barokní sochařská práce z doby kolem roku 1750 (socha je umístěna v parku před školou v centru obce. Nedaleko místní školy pak stojí kostel svaté Markéty postavený nedlouho po skončení prusko-rakouské války v roce 1872. Za místním kostelem se pak nachází pomník obětem I. světové války z roku 1922, jehož dominantou je socha legionáře. K památkám místního významu pak zcela jistě patří kamenné kříže ohraničující dříve konec obce, převážně původem z druhé poloviny 19.století. Novou památkou je pomníček obětem povodní roku 1997 před obecním úřadem.

Z pamětihodností v blízkém okolí obce je nutno připomenout sochu svatého Jana Sarkandra nalézející se ve směru na Tovačov na místě, kde měl být na udání troubeckého řezníka zajat.

OSOBNOSTI

K nejvýznamnějším osobnostem obce patří pan Josef Smolka, narozený v Troubkách a v součastnosti žijící v Liberci - mistr světa ve volejbale z roku 1966 a bronzový medailista z olympijských her konaných v roce 1968 v Mexiku. Další významnou osobností je Josef Macourek (1867-1938) - troubecký rodák a farář v USA, jehož sbírka indiánských starožitností je nyní umístěna v Náprstkově muzeu v Praze. Místním významným podnikatelem byl pan Oldřich Marek - majitel mlékárny, která vyráběla proslulé sýry značky „OMA“. K osobnostem duchovního života pak patřil další troubecký rodák - Václav Mrtvý (1907-1976) - jeden z prvních českých salesiánů, který byl za komunistického režimu značně perzekuován.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.