Historicky nejcennějším objektům v obci patří renesanční farní kostel sv. Václava v centrální části obce a objekt fary (nemovité kulturní památky). V jejich stínu odpočívají na „starém hřbitově" mnohé generace našich předků.

Hledat firmy v obci Velká Polom
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Velká Polom
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

PROVÁDĚNÍSTAVEB.COM - Osvoboditelů 13, Velká Polom

KRUSBERSKÝ MICHAL - U Jízdárny 596, Velká Polom

RORÝS-NET.CZ s.r.o. - Za Humny 160, Velká Polom

Historie obce Velká Polom celá historie

Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji. K 1.1.2013 je v obci trvale hlášeno 2.004 obyvatel. Se svou rozlohou 1.165 ha patří mezi obce středně velké. Leží na spojnici měst Ostrava a Opava, kterou představuje státní silnice I/11. Ta ji dělí na dvě téměř stejné části. Velká Polom plnila vždy v regionu významnou roli, tomu odpovídá i dobrá vybavenost. Máme zde mateřskou školu i základní školu s 1. – 9. ročníkem. Zde získávají základní vzdělání i děti z okolních čtyř obcí. V roce 2005 se nám podařilo zajistit rekonstrukci nejstarší části školy z r. 1961 a v roce 2010 díky prostředků získaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se nám podařilo zrekonstruovat druhou, mladší, část školy a současně začít s výstavbou nové mateřské školy. Nová mateřská škola spolu s rekonstruovanou původní budovou MŠ nabízí předškolní vzdělávání cca 96 dětem. Na obecním úřadu poskytujeme kromě činností svěřených úřadům I. stupně i další služby – je zde matrika a stavební úřad se správním územím celkem šesti obcí. Několik metrů od obecního úřadu najdete honosný objekt kulturního střediska, víc jak 130 let starou budovu, kterou jsme opravili v r. 2006.

V něm se nachází lékárna, zdravotní středisko, veřejná knihovna, prostorný společenský sál a několik kluboven. Suterén poskytuje příjemné posezení ve stylovém prostředí, zde je možno organizovat oslavy, konají se zde výstavy, společenské organizace a spolky jej využívají ke schůzovní činnosti. Upravili jsme zajímavým způsobem i nejbližší okolí – park pod hřbitovní zdí, který je ve spodní i horní části lemován kamennou zdí. Kolem pak vede schodišťový chodník téměř až ke kostelu sv. Václava, jehož historie se datuje od dob Přemyslovců. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce farní budovy, jejíž podoba centrum obce umocňuje. K nově zrekonstruovaným budovám patří také objekt Pošty na ulici Osvoboditelů. V roce 2012 získala pro svoji činnost Jednotka sboru dobrovolných hasičů objekt na ul. Opavská, tzv. Dům hasičů, který rovněž odpovídá standardům dnešní doby. Sportovní vyžití v obci nabízí Tělovýchovná jednota Velká Polom se svým sportovním areálem a objektem Sokolovny, chloubou naších sportovců je nově vybudované zázemí pro sportovce a tribuna. Bezpečnost chodců v obci zajišťují podél nejfrekventovanějších komunikací chodníková tělesa s několika přechody pro chodce a úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu, k jejichž vybudování byly využity prostředky SFDI. Velká Polom mění velmi výrazně svou tvář. Přijďte se podívat, rádi Vás uvítáme.

OBEC Velká Polom

Sídlo úřadu

Opavská 58, Velká Polom, 74764, Velká Polom

Osoby

  • Ing. Honajzrová Kateřina, starostka

Kontakty

1 části obce: