Vesnička Nový Telečkov leží na území okresu Třebíč a náleží pod Kraj Vysočina. Dominantou Nového Telečkova je kaplička Panny Marie z roku 1832 s několika solitéry vzrostlé zeleně. Další památkou je Sedláčkův kříž.

Hledat firmy v obci Nový Telečkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nový Telečkov 3 firmy

OBEC Nový Telečkov - Nový Telečkov č. 12Fotografie u firmy

MORAVUSOVÁ ZUZANA MUDr. - Nový Telečkov č. 30

AGROFARM, a.s. - Nový Telečkov č. 8

Historie obce Nový Telečkov celá historie

Někdy též Dolní Telečkov. V letech 1850 - 1925 byl Nový Telečkov osadou Horních Heřmanic a v letech 1960 - 1980 byla osadou Nového Telečkova obec Oslavička. Od roku 1980 do roku 1990 byl Nový Telečkov částí obce Rudíkov. Od roku 1960 okres Třebíč.

Ves vznikla zřejmě už ve 13. století a figuruje ve falešné listině z roku 1236, kterou nechal oslavanský klášter sepsat asi o 30 let později. Ještě v roce 1496 náležela obec oslavanskému klášteru a po jeho zrušení 1525 byla zastavována různým šlechtickým rodům. Tímto způsobem ji získal v roce1557 Zikmund Held z Kementu, a protože oslavanský klášter už nebyl obnoven, zůstal Nový Telečkov u meziříčského panství a pro rozlišení dostal jméno Nový Telečkov. Obecní pečeť má ve znaku sv. Petra a Pavla.

Asi 1 km severozápadně od obce je kopec zvaný Hradisko, kde stával dřevěný hrad. I v současné době lze vidět valy zaniklé tvrze podle pověsti zvané Kočičí hrádek. Byl úplně vypálen husitskými vojsky. Hrad sloužil jako hlídkový, v případě nebezpečí byl na něm zapálen oheň viditelný z jiných hradů. Údajně zde byla i podzemní chodba vedoucí do obce Nový Telečkov.

Místní název Telečkov je odvozen od místního jména či osobního jména Telec, Telečkov = Telečkův (majetek) a je odvozen od tele - te = mladého býčka. patří k starobylým vlastnickým jménům hojně rozšířeným v podhůří Česko-moravské vysočiny.

28 října roku 1832 se v N. Telečkově světila kaple a byla zasvěcená panně Marii. Do střechy kaple byla umístěna zvonička. Nad průčelí kaple byl modrou barvou napsán nápis 18 IHS 32, který byl později při opravách zatřen vápnem. Na upozornění byl objeven roku 1985. Tento nápis udává rok postavení 1832 a písmena značí - Ježíš , hříšníků spasitel. Původní zvon na kapličce byl obci odebrán za první světové války. V roce 1922 obec zakoupila tzv. signální zvon z Budišovského nádraží za 62 korun českých. Ten potom vystřídal v roce 1969 velký zvon odlitý v Martinicích u Velkého Meziříčí. Tento zvon byl zakoupen z veřejné sbírky. Vysvěcen byl dne 6. září 1970 a to za účasti široké veřejnosti, družiček a p. faráře z Rudíkova.

Před kaplí stojí pěkný železný kříž, který obci Novo-Tečkov-ské věnovali Jan a Eleonora Ambrož-ovi v roce 1881. Kaple prošla celkovou rekonstrukcí v říjnu 2005 a kříž o rok později. Celková výše oprav dosáhla částky 110 000 Kč.

Na kapličce je ze zadní strany zasazena deska s nápisem: " (Dolní) Nový Telečkov 1236 - 1986 750 let písemných zpráv o trvání obce. Věnovali účastníci druhého rodového setkání rodu Sedláčků z Nového Telečkova a jeho rodových větví - Sedláčkových, Horkých, Drápelů a Strádalů, konaného ve Vídni u Velkého Meziříčí 10.5.1985 "

Deska byla slavnostně odhalena v roce 1986, ale už o rok dříve byla usazena menší deska na čp.1 " 1625 - 1985 360 let písemných zpráv o trvání rodu Sedláčků v Novém Telečkově."

Stejně dlouhé trvání rodu připomíná i žulový památník nad vesnicí vlevo v poli, jenž byl odhalen 10.5.1985. Dle návrhu Ing. J. Drápely jej zhotovil Jan Šoukal z Rudíkova. Jedná se o kamenou krychli s jehlancovitou střechou, kterou nese válcovitý sloup. Na památníku je rodový znak (pětilistá lipová ratolest se třemi lipovými květy), znak Moravy, několik nápisů a také rodové heslo: " V rodu je síla."

Kromě uvedených památníků má rod i svůj znak i medaili (ražena v Kremnici 1984).

Demografické údaje