Hledat firmy v obci Nový Bor
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Nový Bor
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

UNIE ROSKA-regionální organizace ROSKA Česká Lípa - Rumburských hrdinů 860, Arnultovice, Nový Bor

COBAP s.r.o. - U Vodárny 2, Arnultovice, Nový Bor

DOLEŽAL-NB s.r.o. - Lipová 756, Arnultovice, Nový BorwebFotografie u firmy

Provádíme geodetické práce, zabýváme se výstavbou inženýrských sítí, komunikací a ČOV, prodej stavebnin a stavebního materiálu, odborné a technické poradenství, servis pro stavební firmy a stavebníky. Doprava a prodej písku, štěrku. Zemní práce.

Historie obce Nový Bor celá historie

1692 počátek parcelace bývalého Raškovského dvora majitelem sloupského panství Hroznatou

z Kokořova a počátek výstavby osady nákladem vrchnosti

1696 zřízení panského hostince v budovách bývalého ovčína (předchůdce dnešní restauracce Pošta)

1705 ukončení první etapy výstavby osady (z toho 17 domků a hostinec na tzv. Staré Haydě a 4 na

Nové Haydě)

1713 oddělení osady od arnultovické rychty s vlastním rychtářem

1732 zřízení poštovní stanice prostřednictvím posla (do Lovosic)

1751 stavba panské sýpky (dnes radnice)

1753 počátek výstavby státní silnice z Prahy do Rumburka

1757 (26.2.) povýšení Haydy na ochranné město s právem trhů císařovnou Marií Terezií

1765 počátky piaristického kolegia ve vlastní budově (dnes škola na náměstí Míru)

1792 (15.8.) vysvěcení chrámu Nanebevzetí Panny Marie, započatého 1. května 1786

1816 (9.11.) narození obrozeneckého básníka J.J. Kaliny

1850 povýšení Haydy - Boru na sídlo okresního úřadu, volba nezávislých představitelů města

ve smyslu nových zákonů o státní správě a samosprávě

1869 (16.1.) zahájen provoz úseku České severní dráhy Česká Lípa - Rumburk

1870 (1.10.) otevřena odborná škola sklářská v bývalé budově zrušeného piaristického kolegia

1909 (1.9.) potřebám města začal sloužit nový lesní hřbitov

1918 (29.5.) v lese za lesním hřbitovem popraveno sedm účastníků vojenské vzpoury v Rumburku,

pocházejících z Plzeňska

(28.10.) vyhlášena Československá republika, zdejší vojenská posádka se přihlásila k novému

státu a zavedla pořádek

1923 na lesním hřbitově odhalen pomník rumburským hrdinům

1928 (26.-28.5.) po dvou letech výstavby byla otevřena moderní samostatná budova české školy

na pozemku stavebního družstva Svornost

1938 (3.10.) přiřazení pohraničí, včetně Boru u České Lípy, k nacistickému Německu, vstup oddílů

Wehrmachtu do města

1942 (1.10.) sloučení Arnultovic s Borem na příkaz nacistických úřadů a spojení obou zastupitelstev

(4.10. v kině)

1945 (8.5.) purkmistr Heller vyvěšuje ve večerních hodinách poslední německé plakáty o kapitulaci

a Revoluční národní výbor pod vedením Josefa Taislera se ujímá správy města

1948 (8.2.) zveřejněním v Úředním listě ČSR se tímto datem stává město Novým Borem

1965-67 výstavba sklářského kombinátu jugoslávskými stavbaři

1970-85 rozsáhlá přestavba města spojená s výstavbou bytů a služeb (sídliště Západ, Střed I-III.

(prodejny)

1989 (18.11.) počátek protikomunistických shromáždění na náměstí Míru

1990 (1.12.) po prvních svobodných v listopadu ustanoveno městské zastupitelstvo, městská

rada a zaveden titul starosty města (MVDr. Ivan Šváb)

1994 (1.12.) druhé volební období, první od vzniku České republiky (starosta Ladislav Džavík)

1998 třetí volební období (starosta Ivan Lacko)

2002 čtvrté volební období (starosta Ivan Lacko)

2004 odvolán starosta Ivan Lacko a zvolen Ing. Radek Nastič

2007 (21.3.) odvolán starosta Ing. Radek Nastič - nebyl zvolen jiný starosta, město řídili dva

místostarostové

(30.5.) starostkou zvolena Ing. Stanislava Silná

MĚSTO Nový Bor

nám. Míru 1, Nový Bor, 47301, Nový Bor

Osoby

  • Mgr. Dvořák Jaromír, starosta

Kontakty