Hledat firmy v obci Nepomuk
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nepomuk 2 firmy

OBEC Nepomuk - Nepomuk č. 50Fotografie u firmy

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR-LESNÍ SPRÁVA Nepomuk, s.p. - Nepomuk č. 43

Historie obce Nepomuk celá historie

Byl založen v polovině 18. století šumavskými Němci, kteří se zde usadili jako noví osadníci po třicetileté válce. Od arcibiskupa získali privilegia: byli zbaveni roboty a vojenské povinnosti. Dodnes se Nepomuku říká "v Němcích". Zaměstnáním původních obyvatel byla především práce se dřevem - štípané šindele, nábytek, hračky, dřeváky, díže, kosišťala a skromné zemědělství provozované na kamenité a jílovité půdě. Na dlouhá desetiletí se zde ujalo cvočkařství, které často provozovala celá rodina. Ve cvočkařských dílnách - "veřtatech" - vznikaly z rozžhavených železných tyčí hřeby, skoby, cvoky, panty a kramle. Toto tradiční řemeslo se na Rožmitálsku udrželo až do druhé sv. války. V Nepomuku působili také lidoví řezbáři, někteří byli také tvůrci proslulé Svatohorské madony. Více než pět století se v okolních lesích provozovalo uhlířství. Ještě na přelomu 19. a 20. století pálili uhlíři v milířích dřevěné uhlí, to sloužilo jako palivo v hutích, sklárnách, hamrech a i v malých kovárnách.

Vesnice Nepomuk prošla za uplynulé dvě stovky let mnoha proměnami. Původními staveními jejich zakladatelů byly dřevěné sruby se střechami zatíženými kameny. Během 19. stol. si nepomučtí postavili modernější roubené chalupy stále ještě v šumavském stylu. Sto let stála ve spodní části obce roubená škola se zvonicí na střeše, kde se až do roku 1870 vyučovalo německy. Obyvatelé Nepomuku se však s léty úplně sžili s českým prostředím. Od počátku 20. stol. se stavěly domy z batin - nepálených cihel z jílu a řezané slámy. V 50. letech byly postaveny finské domky, které vhodně doplnily nepomuckou architekturu. V severozápadním cípu obce bylo později postaveno sídliště z jednopatrových typových domů, které dalo lidem moderní a pohodlné bydlení.

Významnými stavebními památkami jsou dnes tři roubené nepomucké hájovny postavené ve 30. letech 20. století. Sloh roubených staveb, jejich barevnost a celková zachovalost jsou předmětem obdivu obyvatel vesnice i turistů.

Dnes žije trvale v obci 220 obyvatel. V letních měsících ožívá vesnice přítomností chalupářů, kteří se zasloužili o záchranu mnoha stavení, která přestavěli většinou s citem pro venkovskou architekturu.

Od r. 1997 je Nepomuk součástí přírodního parku Třemšín. Na okraji střední části obce láká kolemjdoucí pěkně zastřešená studánka, ze které nepomučtí občané i lidé ze širokého okolí čerpají kvalitní pramenitou vodu.

Nepomuk se v posledních letech rychle mění v moderní obec. Veřejná prostranství kolem návsi, upravená autobusová zastávka, parčík s lavičkami a zejména čistý potok, jsou dobrou vizitkou obce a jejich obyvatel, kteří stále více dělají pro to, aby svým ohleduplným způsobem života osobně přispívali ke zdravému životnímu prostředí svého domova.

Demografické údaje