Obec Nemyslovice leží v členitém reliéfu Benátského mikroregionu. Severní část území je otevřena do zemědělsky obdělávané půdy, západní a východní strana se z terénu v roklích klínovitě spojuje v jižní část.

Hledat firmy v obci Nemyslovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nemyslovice 2 firmy

OBEC Nemyslovice - Nemyslovice č. 59

TOMŠÍČEK JINDŘICH-VES AGRO UNIVERSAL - Nemyslovice č. 47

Historie obce Nemyslovice celá historie

První písemný doklad o obci Nemyslovice nalezneme v historických pramenech z roku 1292, kdy obec patřila ke klášteru Hradiště. Název obce je odvozen od praotce Nemysla, který pocházel z rodu Nemysloviců, v období rakouské monarchie se pro obec používal německý název Nemeslowitz.

V r. 1436 přešla obec na základě rozhodnutí císaře Zikmunda do majetku Jana ze Smiřic. V průběhu doby patřila obec do majetku dalších rodů, přičemž nakonec přechází v r. 1881 společně s bezenským panstvím do majetku císařského rodu Habsburků.

Katastrofální následky měla pro obec Třicetiletá válka, která stejně jako v okolních obcích přinesla velké lidské ztráty. V r. 1639 ovládl kraj švédská armáda generála Bannera, většina statků byla po opakovaných nájezdech vypleněna. Po ukončení války persekuce pokračovaly, většina obyvatel nekatolické víry musela odejít nebo byla až do vydání tolerančního patentu v r. 1781 velmi utlačována. Další velké ztráty utrpěla obec v době I. sv. války, kdy bylo do armády povoláno 64 mužů a řada z nich se již domů nikdy nevrátila. V době německé okupace za II. sv. války byla uvalena nucená správa na řadu majetků, včetně správy státního statku. Do obce přišlo několik německých kolonialistů, kteří byli po válce vysídleni. Zároveň však v r. 1946 odešlo z Nemyslovic 23 obyvatel v rámci osídlování pohraničí.

Ke konci 19. století začalo být budováno veřejné osvětlení, které poprvé osvítilo náves obce na štědrý den v r. 1892. V témže roce byla postavena první silnice směrem na Chotětov. V roce 1913 byl nákladem obce vybudován obecní vodovod, který slouží svému účelu dodnes. V roce 1925 byla vybudována silnice na Vtelno a v následujícím roce pak na Bezno. V r. 1929 pak byla obec elektrifikována.

Školní docházka byla povinná od r. 1775, byly zakládány tzv. triviální církevní školy, od r. 1868 přešlo řízení škol z církve na stát. V obci byla postavena první škola v r. 1889, jednalo se o jednotřídní obecnou školu, která byla v r. 1921 rozšířena, a bylo přistaveno další patro. Vystřídala se zde řada učitelů, výuka zde byla ukončena po odchodu p. Josefa Heřmanského v r. 1973, žáci pak začali dojíždět do Bezna. Pravidelné autobusové spojení ze Zamach přes Bezno do Mladé Boleslavi bylo zavedeno v r. 1949. V r. 1952 bylo založeno místní JZD, kam přešla nebo byla donucena přejít většina místních rolníků a statkářů. Následně bylo JZD sloučeno s družstvy ve Velkých Všelisech a Zamachách. Stejný osud potkal i samotnou obec, která byla zařazena pod střediskovou obec Velké Všelisy. Pošta však byla zajišťována obcí Bezno. V roce 1977 byla ukončena svépomocná výstavba místní prodejny a pohostinství, které pak byly předány Jednotě Mnichovo Hradiště. O dva roky později byl založen místní fotbalový klub, který působil nejprve pod JZD Rozvoj Velké Všelisy a až později byl přejmenován na FC Nemyslovice. K poslední výrazné změně došlo v r. 1990, kdy se obec opětovně osamostatnila, a byl zřízen místní obecní úřad.

K zajímavým pamětihodnostem patří sýpka v jedné ze zemědělských usedlostí, několik domů s pavlačemi, boží muka a místní zvonice. Ta byla vybudována jako hasičská zbrojnice, na jejíž střechu byla přenesena původní dřevěná zvonička, která stála v místě dnešního pomníku obětem padlým během I. sv. války. Zde byl v r. 1899 za císaře Františka Josefa původně postaven a vysvěcen Jubilejní kříž na paměť jeho padesátiletého panování. Ten byl následně v r. 1922 upraven na pomník obětem války osazením pamětní desky. Sýpka je stará více než 100 let, jedná se o dřevěnou srubovou stavbu dnes však bohužel již v dosti desolátním stavu.

Demografické údaje