Dominantou Nekvasov je kaplička Sv. Prokopa. První kaplička zde stávala roku 1203 a je spojená s důlní činností v této lokalitě. Po roce 1252 ji nahradila kaplička z kamene. V roce 1478 kapličku rozebrali Husité. V roce 1671 dochází k obnovení do dnešní podoby.

Hledat firmy v obci Nekvasovy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Nekvasovy
Živé firmy - počet: 6, obec Nekvasovy

AMETIC GROUP, s.r.o. - Nekvasovy č. 1

ČESKÁ POŠTA Nekvasovy - Nekvasovy č. 102

DUSPIVA PAVEL - Nekvasovy č. 8

MŠ Nekvasovy - Nekvasovy č. 74

OBEC Nekvasovy - Nekvasovy č. 102Fotografie u firmy

ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO PLZEŇ - Nekvasovy č. 76

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Nekvasovy - Nekvasovy č. 102Fotografie u firmy

ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO PLZEŇ - Nekvasovy č. 76

ČESKÁ POŠTA Nekvasovy - Nekvasovy č. 102

Historie obce Nekvasovy celá historie

V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístřeší a skalní útvary sloužily jako kamenné obětní oltáře. Na jeho úpatí se rozkládaly mohutné lesy a zde se krčilo o několik století déle několik malých příbytků papřících vrchnosti.

Přírodní náboženství - pohanství se u nás drželo dlouhá léta. Šlechta a církev svatá proti němu bojovala. K největším bojovníkům proti pohanství patřil Vojtěch z rodu Slavníkovců. Tento muž prošel dvakrát náš kraj, při jeho první návštěvě si všiml velkého nerostného bohatství. Proto se v okolí začal stavět mohutný cisterciácký klášter. Kdekoliv si cisterciácký řád postavil klášter, v jeho blízkosti se vyskytovalo velké přírodní bohatství. Jedna část průzkumných prací skončila v okolí dnešních Nekvasov.

Severním směrem na kopci Na Hůrce se vyskytovaly malé zlaté částice. Pod dnešní obcí je prostor nazván Hořejší díly, ten poskytoval měděné ložisko a drahé kameny. Za Bukovou horou v prostoru Čárky se vyskytovala stříbrná ruda a drahé kamení. Pod oblasí Nad Strání teče Kovčínský potok, zde bylo naleziště drahého kamení. Po potoce dojdeme pod vršek Valba, zde se těžila měděná ruda. Dále se těžilo v oblasi Vráže.

Na místě Nekvasov se dříve rozprostíraly velké pastviny. Na celém tomto území se nachálelo celkem 365 rybníků.

Průzkumníci z cisterciáckého kláštera si zde postavili malý srub. Na mnoha místech se nacházelo zlato, železná ruda, měď, stříbro, grafit, polodrahokami a drahé kameny.

První těžba v okolí Nekvasov začíná přibližně okolo roku 1200 našeho letopočtu. V blízkosti srubu stály chatrče pastevců. První správce, který zde začal stavět dvůr, byl mnich z cisterciáckého kláštera. V roce 1420 čítal dvůr v Nekvasovech 12 staveb. Z blízkých dolů se do Nekvasov svážely natěžené kovy a nerosty, odtud do cisterciáckého kláštera. V nekvasovském dvoru se také pěstovaly potraviny a chovala potřebná zvířata. Pěstovala se zde také vinná réva na vrchu Vinice.

V dubnu 1420 byl přepaden nekvasovský dvůr Husity a vypleněn. Podruhé v říjnu 1421, potřetí v listopadu 1517.

V roce 1558 je uváděn nekvasovský dvůr jako opuštěný, spadající pod panství Zelená Hora.

1584 přechází do majetku Karla Švihovského z Rýzmberka. Dalším majitelem Nekvasov je pan Svojš z Velhartic, také patřily Nekvasovy k Lažanům a Oselcům.

Na počátku 18. století bylo v Nekvasovech 12 sedláků po 120 "stryších" polí.

Dominantou Nekvasov je kaplička Sv. Prokopa. První kaplička zde stávala roku 1203 a je spojená s důlní činností v této lokalitě. Po roce 1252 ji nahradila kaplička z kamene. V roce 1478 kapličku rozebrali Husité. V roce 1671 dochálzí k obnovení do dnešní podoby.

Historie obce dle místní kroniky

1816 - obnovena kaplička Sv. Prokopa

1866 - stavba železnice, první kolej

1885 - postavena patrová škola

1886 - zahájeno vyučování ve škole, 185 žáků

1897 - založení hasičů v obci, hasičská zbrojnice

1900 - založena obecní knihovna

1907 - postavena želeniční zastávka, byla dřevěná, výdej jízdenek

1913 - první představení ochotnického divadla

- založen Spořitelní a záložní spolek

- stavba železnice, druhá kolej

1919 - postaven pomník Husův kámen

1920 - založena Dělnická tělovýchovná jednota

1921 - v obci 88 čísel popisných, 502 obyvatel

1922 - založena kronika obce

1925 - odhalen pomník padlým vojínům

- postaven dřevěný most v obci přes potok

1927 - dřevěný most nahražen mostem betonovým

- v obci zavedena elektřina

1929 - velmi krutá zima, mrazy 30 - 37°C

- ohraženo cvičiště u školy

1930 - v obci 93 čísel popisných, 477 obyvatel

1931 - velmi teplé léto, tropické teploty nad 30°C

- stavba silnice z Kovčína do Nekvasov

1932 - oslava masopustu (sportovci + hasiči)

- 26.5. přišla velká bouře a kroupy o velikosti slepičího vejce, napáchány velké škody

1933 - přidělen les Vráž 14,77 ha

- prodány pastviny Za Kamenem obci Chlumy

- v obci výskyt tyfu - 15 občanů nakaženo

- hasiči slaví 35. výročí svého založení, hrají divadelní představení Kráska ze Šumavy u

Prokopa

- oslava 1. máje

- v obci požár u Radů č.p. 34

- stavba silnice Nekvasovy Chlumy

1934 - velké sucho, nedostatek vody

1935 - v květnu ještě sníh

- v obci pořár u Kozlů č.p. 32

1936 - oprava cesty přes ves

- ve škole 95 dětí

- přípravy na obranu republiky

1937 - rozšířeno osvětlení obce

1938 - vybudování koupaliště

- v září vyhlášena mobilizace, odvedeno přes 40 mužů

1939 - 3. září slavnostně otevřena budova Kampeličky (130 000 Kč)

1945 - v obci 120 uprchlých Němců

- v obci ustaven 5. května Místní národní výbor

- v obci ozbrojená kolona německých vojáků, v okolních lesích přestřelky,

usmrceni 2 občané

1947 - velké sucho, malá úroda

1948 - zajájena činnost místního kina

1950 - v obci matrika a oddávací síň

- hostinec převzala Jednota

- schválena výstavba zastávky Českých drah

1951 - oprava střechy na škole

- založen pěvecký kroužek

- založen Svaz československo-sovětského přátelství

- zastávka Českých drah předána k užívání

- zřízena duržstevní prádelna

1952 - založen Výbor žen

- založno JZD, stavba kravínů

1955 - vodovod a sociální zařízení ve škole

1958 - stavba vepřína

- založena Pionýrská organizace a organizace Červeného kříže

- otevřena pobočka Poštovního úřadu

- sloučena myslivecká společnost

- zbourána kaple na vsi (havarijní stav)

1959 - oprava koupaliště

1960 - návštěva sovětské delegace

1961 - velká průtrž mračen, velké škody

- oprava elektrického vedení v obci

1962 - elektrifikace železnice

1963 - velká zima, mrazy

1964 - nový most k zastávce a Kovčínu

- požár v JZD, následně postaven sušák na hasičské hadice

1966 - stavba silnic do Kvášňovic

- založen Český svaz zahrádkářů

- postavena myslivecká střelnice

1969 - úprava potoka přes obec

- zprovozněn katr v objektu JZD

1970 - nové veřejné osvětlení

- zaveden rozhlas na samoty

- návštěva komsomolců

1971 - založen Svaz mládeže

1972 - oprava cesty ke škole

- oprava studny a koupaliště

- hasičům zakoupen výsuvný žebřík

- ve škole 32 dětí

1973 - zahájena stavba nové požární zbrojnice

- v obci staročeské máje - průvod obcí

- v obci 104 čísel popisných, 365 obyvatel

1974 - vybudována kanalizace v obci

- družstvo začleněno do celku JZD Svornost Maňovice

1975 - slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

- postaven památník Osvobození

1976 - návštěva orchestru ze Sovětského svazu

1977 - generální oprava školy

- ustaven Sbor pro občanské záležitosti

1978 - výstavba kotelny u mateřské školy

- v obci 12 organizací

1979 - zahájena činnost v lékařské stanici

- začátek stavby klubového zařízení

- v obci 274 obyvatel

1980 - provedena regulace potoka v obci

1983 - oprava dna koupaliště

1984 - zahájena stavba tří družstevních bytových domů

1985 - dokončena stavba klubového zařízení

1987 - v obci 331 obyvatel

1988 - dokončena stavba prvního družstevního bytového domu

1989 - v obci panuje napětí a neklid z důvodu politické změny

- oprava místní prodejny

- v obci požár č.p. 16 pan Cihelna

1990 - v obci zřízena porvozovna firmy Kovelta s.r.o. a firmy Průcha Metal s.r.o.

- v obci 3 organizace

- oprava budovy obecního úřadu

1995 - oprava mostu v obci

- oprava kapličky Sv. Prokopa

1996 - zhotoven přístřešek u hasičské zbrojnice

- v obci 247 obyvatel

1997 - oslava 100. výročí hasičů v obci

- nové oplocení koupaliště

- ukončena činnost spořitelny a Kampeličky

2000 - generální oprava střechy školy

- zhotoveno nové oplocení cvičiště u školy

OBEC Nekvasovy

Sídlo úřadu

Nekvasovy č. 102, 33547, Nekvasovy

Osoby

  • p. Šeterle Václav, starosta

Kontakty

1 části obce: