Hledat firmy v obci Našiměřice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Našiměřice
Živé firmy - počet: 3, obec Našiměřice

KOSOVÁ MARTA MUDr.-BYLINNÉ A ČISTÍCÍ ČAJE - Našiměřice č. 96

NOVÁK ROBERT - Našiměřice č. 16

OBEC Našiměřice - Našiměřice č. 48Fotografie u firmy

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Našiměřice - Našiměřice č. 48Fotografie u firmy

NOVÁK ROBERT - Našiměřice č. 16

KOSOVÁ MARTA MUDr.-BYLINNÉ A ČISTÍCÍ ČAJE - Našiměřice č. 96

Historie obce Našiměřice celá historie

Obec Našiměřice byla od pradávna staročeskou vladyckou vsí, ležící v dolíku rozsáhlé úrodné Dyjskosvratecké nížiny ve výšce 217 m. n. m. Je vzdálena 8 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov. Dnes má obec katastrální výměru 604 ha a 207 obyvatel, vybudovanou kanalizaci a také vodovod. Poštou spadá pod obec Olbramovice.

Jméno obce je patrně odvozeno od osob Našomír nebo Našimír. Již v dávné době bývaly Našiměřice samostatným panstvím. Na místě za kostelem stával před rokem 1240 hrad a byla zde i románská věž kostela, která později shořela. V Našiměřicích byla kolébka českého vladyckého rodu se znakem vzpřímeného vlka. Mezi jeho nejstarší známé předky patří Vlk z Našiměřic, který žil v letech 1236 až 1272. Majitelem statku byl od roku 1259. V dobách poddanství robotovali poddaní z Našiměřic na panství krumlovském.

Fara zde stála už v polovině 14. století, později však zanikla, protože Našiměřice byly přifařeny do Olbramovic, kde zůstaly až do roku 1823. Zdejší kostel je zasvěcen sv. Jiljí. V obci se dále nachází socha sv. Jana Nepomuckého a je zde stále živá lidová architektura.

O našiměřickém učiteli je zmínka už v roce 1673, o škole samotné však není známo nic bližšího. Pozdější škola byla založena roku 1972. Obec Našiměřice se svými vinicemi je součástí stezky Vinař. Místní chasa pořádá v létě tradiční krojované hody s tanci pod májí.

V minulosti zde převládalo německé obyvatelstvo, v letech 1945 až 1946 byly Našiměřice po odsunu Němců nově osídleny českými osadníky. Dvě třetiny usedlostí v obci byly přiděleny vojákům 1. čs. armádního sboru generála Ludvíka Svobody a volyňským Čechům a jedna třetina usedlostí pak byla osídlena rodinami deputátníků, dělníků a drobných rolníků z blízkého okolí – z Vedrovic, Trstěnic, Rakšic a Jamolic, a dále z vesnic od Tišnova, Třebíče, Rosic a Vizovic.

OBEC Našiměřice

Našiměřice č. 48, 67176, Olbramovice u Moravského Krumlova

Osoby

  • p. Zeleňák Josef, starosta

Kontakty

1 části obce: