Celé území obce se rozkládá v přírodním parku Jistebnická vrchovina. Nejvýznamnějšími stavebními památkami Nadějkova jsou barokní kostel Nejsvětější Trojice a zámek, který vznikl přestavbou tvrze ze 14. století.

Hledat firmy v obci Nadějkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nadějkov 18 firem

ZŠ A MŠ Nadějkov - Pivovarská 141, NadějkovwebFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Nadějkov, s.p. - nám. Prokopa Chocholouška 19, Nadějkov

OBEC Nadějkov - nám. Prokopa Chocholouška 6, NadějkovFotografie u firmy

SVĚT FITNESS - Petříkovice č. 12, Nadějkov

EDEKOR - Homolská 161, Nadějkov

CNC DOCTORS - Nepřejov č. 1, Nadějkov

FIKAR, DIVADELNÍ A OSVĚTOVÝ SPOLEK - nám. Prokopa Chocholouška 7, Nadějkov

OSEVA UNI, a.s. - Větrov č. 51, Nadějkov

RABBIT RUN - Hubov č. 10, Nadějkov

KLATOVSKÝ ANTONÍN - Petříkovice č. 16, Nadějkov

PARKHOTEL MOZOLOV - Mozolov č. 6, Nadějkov

VESELÁ ANEŽKA MUDr. - nám. Prokopa Chocholouška 6, Nadějkov

CEDRON PLUS s.r.o. - Zahradní 130, Nadějkov

DVOŘÁK PETR - Vratišov č. 1, NadějkovFotografie u firmy

JANOUCH MILOŠ - Chlístov č. 7, Nadějkov

VLČKOVÁ BLANKA MUDr. - nám. Prokopa Chocholouška 6, Nadějkov

PENZION KATEŘINA - Nepřejov č. 1, Nadějkov

NOVÁK LUDĚK - Nadějkov č. 41

Historie obce Nadějkov celá historie

Osídlení Nadějkovska je velmi staré, což dokládají nálezy mohylových pohřebišť a stopy po pravěkém rýžování zlata v nedalekém okolí. V těchto dobách bylo osídlení velmi řídké a krajina byla porostlá pralesem, kde převládající dřevinou byly buky a jedle. V době ranného středověku začala doba intenzivního osídlení a původní prales ustupoval polím, loukám, pastvinám a drobným osadám.

První písemná zpráva o Nadějkově se objevuje v první polovině 14. století, kdy Ahník z Nadějkova svědčil v soudním sporu. Další zpráva z roku 1416 se týká se majetku Jindřicha z Nadějkova, purkrabího na Příběničkách a v Příbrami. V místech dnešního zámku tehdy stávala kamenná tvrz, obehnaná vodními příkopy.

Počátkem 16. stol. se na 150 let stali pány Nadějkova rytíři Doudlebští z Doudleb na Malši. Byl to starý šlechtický rod, známý již ve 13. stol. který měl v erbu postavu rytíře s taseným mečem v modrém poli. Po roce 1570 přestavěli Nadějkovskou tvrz a obklopili ji rybníky. Roku 1666 Jiří František Nadějkov prodal .

Následujícím majitelem byl Mikuláš z Germersheimu a Harpershofu. Roku 1681 koupil panství Martin Antonín la Saga na Kamenici. Roku 1686 koupil panství Jan Franz, měšťan a radní Nového Města Pražského, který v letech 1695-1702 nechal přestavět kostel.

Roku 1703 kupuje panství Jiří Bořek Dohalský z Dohalic.

Roku 1730 kupuje panství Václav Ignác hrabě Dejm ze Stříteže. V roce 1736 zbudoval v kostele hrobku a o tři roky později nechal postavit farní budovu.

Roku 1754 se stává majitelkou Apolonie Scherzerová, baronka z Kleinmühlu, která v roce 1755 opatřila pro kostel oltář a kazatelnu, v roce 1758 varhany od varhaníka Semeráda ze Sedlce.

Roku 1761 koupil panství Antonín Ferdinand Feuerstein z Feuersteinberku, polní zbrojmistr ve výslužbě. Jeho mramorové poprsí a erb jsou umístěny v kostele. Po jeho smrti panství zdědili jeho synovci.

Roku1803 kupuje panství Jan Tuskany, měšan a velkoobchodník z Prahy.

V roce 1843 koupil nadějkovské panství Karel hrabě z Mitrovic, pán na Kolodějích. Po něm je zdědila jeho dcera, hraběnka Karolina Vratislavová - Kokořová. Opravila zámek a nechala upravit zámecký park. Zemřela v r.1917 a je pochována v hrobce na místním hřbitově.

Zámek odkázala akademickému malíři Karlu Beckovi, který je autorem několika obrazů v místním kostele. Roku 1936 zakoupila zámek s velkostatkem rodina Segerova, v jejímž majetku je dosud.

Demografické údaje