Z archivních materiálů muzea v Kostelci nad Černými lesy vyplývá, že Mukařov dostal své jméno od zakladatele Mukara, známého z knížecí družiny 12. století.

Hledat firmy v obci Mukařov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

OBEC Mukařov - Příčná 11, MukařovFotografie u firmy

THE SOURCE s.r.o. - Kutnohorská 121, MukařovFotografie u firmy

ALARMY ANTÉNY s.r.o. - Polní 358, Mukařov

Historie obce Mukařov celá historie

Z archivních materiálů muzea v Kostelci nad Černými lesy vyplývá, že Mukařov dostal své jméno od zakladatele Mukara, známého z knížecí družiny 12. století. Když se ve vojsku krále Vladislava vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, dostalo se jim od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze. (z Mukařovské kroniky / str. 70, rok 1987)

První údaj o obci Mukařov je z roku 1318 (Emler: Regesta diplomatica) Mukařov přináležel před husitskými válkami k panství říčanskému, později k panství Kostelec n.Č.lesy / páni z Kostelce, Slavata z Chlumu a Košumberka, Komora královská.

Roku 1558 prodala Komora královská statek Kostelec nad Č.lesy za 30 tisíc kop grošů českých panu Jaroslavu Siřickému, sídelním svým místem zvolil Kostelec n.Č.lesy. Roku 1561 vystavil tu nádherný zámek s kaplí a rodinnou hrobkou. K tomuto panství patřila i obec Buda-Mukařov, Srbín, Žernovka. Později pan Jaroslav Smiřický rozšířil panství kostelecké o zakoupená další panství jako Říčany, Uhříněves a Koloděje. Smiřičtí drželi panství až do bitvy bělohorské a po smrti pana Jaroslava se v držení vystřídali:

Zikmund Smiřický 1597-1608

Jaroslav 1608-1611

Albrecht Václav 1611-1614

Albrecht Jan 1614-1618

Markéta Saloména 1618-1621 (Markéta Saloména byla provdána za Jindřicha Slavatu z Chlumu a Košumberka)

Po prohrané bitvě na Bílé Hoře bylo panství zabráno císařem a později prodáno Albrechtovi z Valdštejna, který jej r. 1623 prodal knížeti Karlu Lichtenštejnovi, u kteréhož rodu zůstalo panství až do pozemkové reformy po první světové válce.

Nejstarší údaje o panství kosteleckém máme ze dvou urbářů panství. První urbář je z r. 1562 psaný česky a pod názvem "Registra správný panství kosteleckého z r. 1562" je uložen v archivu Národního muzea v Praze. Druhý urbář z r. 1677 je rovněž psaný česky, má název "Kniha urbální, jinak gruntovní pravidlo všech všelikých příležitostí panství Kosteleckého nad Černými lesy od porodu panského r. 1677", uložen rovněž v archivu Národního muzea v Praze.

Podle údajů z roku 1623 mezi 9. rychtami panství je uváděna rychta Mukařov, Tehov, Tehovec, Všestary, Klokočná, Menčice, Svojetice a Srbín.

Během 30.leté války byly na Říčansku způsobeny veliké škody válečné, mnoho obyvatel bylo vybito, řada vesnic vypálena. Některé obce zůstaly dlouho pusté, jiné vůbec zanikly a jejich místo zarostlo postupně lesem. Tak například již před 30.letou válkou zanikla obec Janovičky ležící mezi Vojkovem a Babicemi. Dnes se po této hrnčířské obci nazývá jen lesní část.

Doc. Jaromír Pokorný

Zdroj: Mukařovský měsíčník - 2.číslo - únor 1991 - Hana a Petr Zákouckých

Demografické údaje