Dne 7. listopadu 1811 se v Miletíně narodil básník a sběratel národních pohádek a říkadel Karel Jaromír Erben. V roce 1901 byl odhalen na náměstí 8 metrů vysoký pomník K. J. Erbena, který mohl být vyroben díky sbírce obyvatel Miletína a okolí.

Hledat firmy v obci Miletín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Miletín
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

DE-PARK s.r.o. - náměstí K. J. Erbena 8, Miletín

COOP TUTY Miletín - náměstí K. J. Erbena 8, Miletín

S.A.M. HOLDING s.r.o. - Trotinka 375, Miletín

Historie obce Miletín celá historie

Miletín, městečko v Miletínské kotlině, severovýchodně od Hořic. Připomíná se od roku 1124, kdy ve vodním hradu kníže Vladislav I. vítal sv. Ottu biskupa Bamberského. Ves vznikla v podhradí.

Od roku 1241 majetkem řádu německých rytířů až do husitských válek roku 1410. Z těchto dob se zachovaly podzemní místnosti a chodby. V dalších dobách se vystřídala řada majitelů mezi nimi rod Valdštejnů. Roku 1560 byla ves povýšena na město, které roku 1846 vyhořelo a po požáru bylo znovu obnoveno. Barokní zámek postavený letech 1693 až 1701 hradeckým stavitelem K. M. Klupfem na místě vodního hradu, byl po požáru roku 1609 obnoven a roku 1847 empírově upraven. Anglický park v jeho okolí zřídil kníže Alexandr Schonburg - Hartenstein roku 1881. Rozloha parku je 9,2 ha a roste zde velké množství jehličnatých i listnatých stromů např. smrk sivý, smrk dvoubarvý, lapina jasanolistá, klokoč zpeřený, wistérie čínská. Před zámkem stojí gotický kostel Zvěstování P. Marie ze 13.stol. Byl rozšířen 1607, opravován roku 1662 a 1766. Po požáru roku 1846 regotizován a rozšířen na západní straně A. Cechnerem v roce 1899. Hranolová dvoupatrová zvonice u kostela byla pravděpodobně vstupní věží řádového domu německých rytířů. V roce 1997 byly zakoupeny tři zvony z darů Aloise Hlavatého a občanů. Původní zvony byly zničeny za druhé světové války. Zasvěcení zvonů SV. Josefu, SV. Václavu a Paně Marii. Miletínské lázně měly místní význam a sloužily k odpočinku v malebné přírodě. Barokní kaple z roku 1750. Dne 4. 7. 1956 byla na území Miletínské bažantnice vyhlášena státní přírodní rezervace. Důvodem k ochraně bylo uchování zbytku přirozené geobiocenózy typické pro oblast Podzvičinska. Předmětem ochrany jsou staré dubové jaseniny, polopřirozené louky s vlhkomilnými až mokřadními společenstvy rostlin a živočichů, ale i přilehlé rybníky.

MĚSTO Miletín

Sídlo úřadu

náměstí K. J. Erbena 99, Miletín, 50771, Miletín

Osoby

  • Bc. Nosek Miroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: