U obecního úřadu 24. 6. 2017 se koná v obci Mezilesí sraz rodáků od 11 hodin v kostele. Kdo je blízce spjat s obcí Mezilesí, ať se přijde podívat.

Hledat firmy v obci Mezilesí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Mezilesí 1 firma

OBEC Mezilesí - Mezilesí č. 14Fotografie u firmy

Historie obce Mezilesí celá historie

První písemná zmínka o existenci osady Mezilesí pochází z r.1352, již v té době tu stával farní kostel a snad i tvrz. Podací právo ke kostelu měli kromě vladyk z Holýšova také místní vladykové z Mezilesí (1380 Bohuněk, 1419 Ctibor). Není bohužel zřejmé, zda byli stejného původu s vladyky z Mezilesí erbu půlměsíce (Markvart Trhlík 1422 a Markvart 1439). Od 16.století až do r.1850 patřil kostel s částí vsi k lukaveckému statku, druhá část se zemanským sídlem a dvorem tvořila samostatný statek. Ten byl v r.1689 odkoupen Jindřichem Jeníkem z Bratřic a připojen rovněž k Lukavci (v r.1706 ale opět odtržen). Dominantou vesnice je původně gotický kostel sv. Jakuba Většího, s někdejší tvrze nezbyly žádné pozůstatky.

Místními částmi Mezilesí jsou vesnice Holýšov a Zelená Ves.

Holýšovje v písemných pramenech uváděn v r.1380 (Sulek z Holýšova). O tamní tvrzi se dovídáme později, v letech 1454-55 je připomínána v souvislosti s jednáním o odúmrť po Kateřině z Holýšova. Tato odúmrť spadla na krále Ladislava, nakonec ji ale získal Chval z Pohnání. Od 2.poloviny 15.století byl Holýšov rozdělen mezi několik zemanských rodin a dělení pokračovalo i v 16.století. kdy tu vznikly svobodnické usedlosti, nejvýznamnější rodinou byli erbovníci Holejšovští z Holejšova (černý kos v modrém poli, v klenotu dvě pštrosí pera). Svobodnickou vsí zůstal Holýšov až do r.1850. Tvrz zanikla beze stopy, patrně již za česko-uherských válek.

Zelená Ves vznikla koncem 18.století v sousedství zámku, vybudovaném po r.1707 při týnském dvoře Ignácem Ubellim ze Siegburgu (obec sama je ale poprvé uváděna v r.1843). V r.1872 koupil Týn majitel lukaveckého velkostatku kníže Arnošt Löwenstein. Zámek byl přeměněn v byty zaměstnanců lukaveckého velkostatku, budova ale již nebyla udržována. Zchátralý objekt nakonec po r.1948 zbořili.

Demografické údaje